لینک‌های قابلیت دسترسی

سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۶ تهران ۱۰:۰۸

نقش استبداد و خشونت در اختلالات رواني ايرانيان در داخل و خارج از كشور، از ديد يك روانشناس


(rm) صدا |
علي سجادي (راديو فردا): دکتر نهضت فرنودي، روانشناس ساکن لس آنجلس، از اعضاي ثابت انجمن روانشناسان آمريکا و نويسنده کتاب پرفروش الفباي بهداشت و روان کودک، که به تازگي براي چندمين بار چاپ شده است، در يک گفتگو با فيروزه خطيبي، گزارشگر راديو فردا، در مورد عوامل مهيا ساز اختلالات رواني در ميان ايرانيان داخل و خالرج از کشور سخن گفته است و استبداد را يکي از عوامل اصلي آن برشمرده است. دکتر نهضت فرنودي (روانشناس، لس آنجلس): غير از دسته کوچکي که علت ارثي و بيوشيميايي فيزيولوژيکي دارند، بقيه اختلالات عاطفي – رواني انسان ها به دليل خشونت، ظلم، بي عدالتي، و اين که يک انساني اجازه نداشته باشد با خودش ان گونه که هست زندگي کند. بنابراين هيچ روانشناسي نمي تواند به معني واقعي روانشناس باشد، ولي به عوامل مهيا ساز اختلالات رواني مثل استبداد، مثل خشونت، و مثل ظلم و بي عدالتي توجه و دقت نداشته باشد. حالا اين توجه و دقت من را کشانده است به يک سري مطالعاتي که از حدود 20 سال پيش آغاز کرده ام روي اين که چه کساني در واقع مي توانند ظلم کنند، استبداد بيافرينند، و خشونت کنند. از من ايراني که پيوسته در چنگ استبداد و خشونت در آن قسمت جهان زندگي کرده ام، تعجب آور نيست بررسي زيربناي رواني سلطه جويي و سلطه پذيري. چون ما علاوه بر اين که ظالم داريم، مظلومي داريم که در پذيرفتن اين ستم هيچ تلاشي نمي کند و من روانشناسي هستم که به مسائل جمعي و قومي سرزمين خودم از ديدگاه سلطه جويي و سلطه پذيري توجه دارم و فکر مي کنم اولين روانشناسي هستم که دستم را روي مساله خودشيفتگي و آسيب هايي که يک انسان خود شيفته، چه به عنوان فردي در خانواده، چه در صحنه هاي اجتماعي، و چه در صحنه کشوري مي تواند به وجود بياورد، روي اين مساله کار کرده ام. فيروزه خطيبي (راديو فردا): در رابطه با وضعيت و شرايط ايرانياني که سال ها و سال ها در غربت و در خارج از مملکتشان زندگي کرده اند، چه مي توانيد بگوييد؟ خوب، اين ها تحت استبداد نبوده اند، ولي در يک نوع شرايط خيلي متفاوت دارند زندگي مي کنند و تاثيرات روي اين افرد چه گونه بوده است به نظر شما؟ دکتر نهضت فرنودي: ما اين جا در يک استبداد حکومتي زندگي نمي کنيم، شرط کافي براي اين که ما رسوبات يا سوغاتي که با خودمان از استبداد ديدگي آورده ايم از بين رفته است، اصلا اين تخيل را نبايد کرد. به دليل اين که فرهنگ استبداد در مغز استخوان ما نفوذ کرده است و به همين دليل هم است که همين جا خودشان نمي توانند که مثل يک انسان آزاده عمل کنند و همه ما گرفتار اين استبداد دروني هستيم. ولي نسل دومي ها، يعني بچه هاي ما، يک به دليل بافت فرهنگي اين سرزمين، و دو به دليل اين که بسيار در جامعه حقوق فردي مطرح است، حتي با ما رو در رو مي شوند. نسل دومي که دارد اين جا پرورش پيدا مي کند از ما بسيار سالمتر است. ببينيد، آن قسمتي از فرهنگ ما که از بقاياي فرهنگ استقداد و ستم ديدگي است، مساله دوروريي ما است، مساله دوگانه بودن ظاهر و باطن ما است، مساله آبرو هراسي ما است، مساله يکي نبودن قلب و زبان ما است، مساله تعظيم و تکريم کردن وبه توانمند و ستم کردن به ناتوان ما است که اين ها از بقاياي فرهنگ ما است و ندانستن مرزهاي فردي و حرمت به حقوق ديگران و تمام اين پديده ها از يک چيزي ناشي مي شود به اسم فقدان هم حسي. فقدان هم حسي از ويژگي هاي انسان خود شيفته است. دكتر نزهت فرنودي، روانشناس ساكن لس آنجلس، از اعضاي ثابت انجمن روانشناسان آمريكا و نويسنده كتاب پرفروش الفباي بهداشت و روان كودك كه به تازگي براي چندمين بار چاپ شده، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد استبداد، يكي از عوامل اختلالات رواني در ميان ايرانيان داخل و خارج از كشور است. وي مي افزايد غير از دسته كوچكي از بيماري هاي رواني كه ريشه بيولوژيكي دارند بقيه اختلالات رواني به دليل خشونت، ظلم و بي عدالتي عارض مي شوند و اينكه يك انسان اجازه نداشته باشد با خود آنگونه كه هست زندگي كند. وي مي افزايد ايرانيان خارج از كشور نيز از سوقاتي كه از استبدادزدگي با خود آورده اند در امان نيستند. وي مي گويد فرهنگ استبداد در مغز استخوان ما نفوذ كرده است و همين جا ايرانيان مهاجر نمي توانند مثل يك انسان آزاده عمل كنند و همه گرفتار استبداد دروني هستند.
XS
SM
MD
LG