لینک‌های قابلیت دسترسی

پنجشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۶ تهران ۰۲:۲۰

وضعيت اسفبار آبرساني در بم و پيامد آن بر محصولات خرماي منطقه از ديد يك کارشناس جهاني زلزله


(rm) صدا |
ليلي صدر (راديو فردا): يک کارشناس جهاني زلزله که هفته پيش از بم باز گشته است، از مشاهدات خود از اين شهر مي گويد. فاطمه امان در گفتگو با دکتر فرزاد نعيم از شرکت مهندسي John Martin. فاطمه امان (راديو فردا): چندي پيش موسسه تحقيقاتي مهنسي زلزله آمريکا، گروهي از کارشناسان خود را عازم شهر بم کرد. دکتر فرزاد نعيم، کارشناس جهاني زلزله از شرکت John Martin در کاليفرنيا، از شرکت کنندگان اين گروه بود که اخيرا از ايران بازگشته است. دکتر نعيم درباره وضعيت بم که آن را اسف بار مي خواند، به راديو فردا گفت: دکتر فرزاد نعيم (کارشناس جهاني زلزله): شبکه آب رساني شهر صدمه جدي ديده است، امکانات بهداشتي براي حمام گرفتن و دوش گرفتن خيلي خيلي محدود است. اما در تمام شهر در هفته پيش دو يا سه محل دوش سيار ديديم. اين محل هاي دوش سيار در کنار خيابان ها قرار دارند و خانم ها عمدتا هم به علت بعد راهي که بايد بروند و هم به خاطر اين که اين ها در کنار معابر عمومي هستند، از رفتن به اين حمام ها خودداري مي کنند، به اضافه اين که به خاطر اين که لوله کشي شهر شکسته است و سازمان آب آن منطقه مجبور است که تکه تکه شهر را امتحان بکند ببيند که کدام بخش هاي لوله ها کار مي کند و کدام بخش ها کار نمي کند، مجبور است پمپ کند آب را در بخش هايي از شهر. آب راکد در سطح شهر فراوان است. اين ها مي تواند باعث بروز اپيدمي بيماري هاي مختلف باشد به اضافه اين که قنات هاي آن منطقه که آب رساني درخت هاي خرماي آن منطقه را به عهده داشته اند، در اثر زلزله حدود نصفشان صدمه ديده اند. نيروي انساني که انجام مي داده است اين آب رساني را ار قنات ها به نخلستان ها و نگهداري از در خت ها را به عهده داشته است، يا از بين رفته و يا خيلي محدود شده است و در حدود يک هفته يا دوهفته ديگر زمان گرده افشاني اين درخت ها است که نيروي انساني براي آن هم محدود است و اگر که اين آب به اين درخت هاي خرما رسانده نشود، پک فاجعه اقتصادي در پيش رو خواهد بود. شايد براي هموطنان خارج از کشور اين يک موقعيتي باشد که بايد درگير بشوند. چندي پيش موسسه تحقيقاتي مهندسي زلزله آمريکا، گروهي از کارشناسان خود را عازم شهر بم کرد. دکتر فرزاد نعيم، کارشناس جهاني زلزله از شرکت John Martin در کاليفرنيا، که اخيرا از ايران بازگشته است. دکتر نعيم در مصاحبه با راديو فردا مي گويد: شبکه آب رساني شهر صدمه جدي ديده است، امکانات بهداشتي براي حمام گرفتن و دوش گرفتن خيلي خيلي محدود است. سازمان آب مجبور است که تکه تکه شهر را امتحان بکند مجبور است پمپ کند آب را در بخش هايي از شهر. آب راکد كه در سطح شهر فراوان است مي تواند باعث بروز اپيدمي بيماري هاي مختلف باشد. قنات ها که آب رساني درخت هاي خرماي آن منطقه را به عهده داشته اند، در اثر زلزله حدود نصفشان صدمه ديده اند. نيروي انساني براي آب رساني از قنات ها به نخلستان ها و نگهداري از در خت هايا از بين رفته و يا خيلي محدود شده است و در حدود يک هفته يا دوهفته ديگر زمان گرده افشاني اين درخت ها است كه اگر آب به اين درخت هاي خرما رسانده نشود، پک فاجعه اقتصادي در پيش رو خواهد بود.
XS
SM
MD
LG