لینک‌های قابلیت دسترسی

سه شنبه ۲ آبان ۱۳۹۶ تهران ۰۴:۵۵

مسلح شدن جمهوري اسلامي به موشك دوربرد «رعد»: رد ادعاي صلح جويانه بودن اهداف حكومت


(rm) صدا |
ليلي آرمان (راديو فردا): جمهوري اسلامي در حالي که همچنان زير فشار هاي بين المللي است تا صلح جويانه بودن فعاليت هاي هسته اي اش را به جهانيان ثابت کند از آماده شدن يک موشک تازه در زرادخانه اش خبر داد. از يک موشک جديد به اسم رعد ديروز پرده برداري شد. دريادار علي شمخاني وزير دفاع جمهوري اسلامي موشک رعد را وسيله اي صرفا" دفاعي خواند. اما آنچنان که عليرضا طاهري از راديو فردا مي گويد ظهور موشک رعد در تنگه هرمز آتش نگراني جوامع بين المللي از احتمال ستيزه جويي جمهوري اسلامي را دامن خواهد زد. عليرضا طاهري(راديو فردا) : موشک رعد که آن را هم از روي کشتي و هم از روي خاک مي توان شليک کرد جانشين موشک نور مي شود. اين موشک آبي آُسماني رنگ 3 برابر موشک نور برد دارد و به هدف هايي در فاصله 360 کيلومتري اش مي تواند اصابت کند. دريادار علي شمخاني وزير دفاع جمهوري اسلامي همزمان با پرده برداري از موشک رعد تاکيد کرد که آغاز کردن جنگ با سياست دفاعي جمهوري اسلامي همخوان نيست. اما حکومت تهران بايد دفاع خود از تماميت ارزي و استقلالش را تقويت کند. دريادار علي شمخاني وزير دفاع جمهوري اسلامي با تاکيد بر اينکه آزمايش موشک هاي رعد گاه تا 100 درصد موفقيت بار بوده است درباره اين موشک کوتاه برد گفت : صداي علي شمخاني وزير دفاع جمهوري اسلامي : تا به حال ما با برد و دفاع موشکي مان در صحنه دريا با توجه به مرزهاي گسترده دريايي که هم در شمال و هم در جنوب داريم اين ها با توجه به موضع مسلط ما که در تنگه هرمز داريم ما داراي موشک نور بوديم با برد 120 کيلومتر که امروز الحمدالله اين برد به 3 برابر افزايش پيدا کرده و با ورود اين موشک ها به صحنه دفاع دريايي ناوگان دريايي جمهوري اسلامي ايران بيش از گذشته و مستحکم تر از گذشته در دفاع از مرزهاي آبي خويش نيروي مسلح ما مجهز مي شوند. عليرضا طاهري(راديو فردا) : دريادار شمخاني در معرفي موشک رعد بيش از هر چيز بر دفاعي بودن اين جنگ افزار تاکيد کرد. اما ناظران بين المللي مي گويند استقرار اين موشک ها به خصوص در تنگه هرمز، گذرگاه بخش اعظم نفت مورد نياز جهان غرب، صرفا" دفاعي بودن اين موشک ها را با ترديد همراه مي کند. چون وزير دفاع جمهوري اسلامي روشن نساخته است که از تنگه هرمز کدام دشمن مي خواهد به ايران حمله کند. به گفته کارشناسان نظامي اگر اين دشمن بر فرض آمريکا يا آنطور که جمهوري اسلامي مي گويد شيطان بزرگ باشد بي گمان از موشک رعد در زمينه هاي دفاعي در برابر آمريکا کاري ساخته نخواهد بود. آمريکا در دو جنگ خليج فارس نشان داد که از هزاران کيلومتر دورتر مي تواند هدف هاي دلخواهش را نشانه بگيرد و در هم بکوبد. همين کارشناسان نظامي مي گويند بايد به ياد داشت که شيخ نشين هاي خليج فارس از چندان قدرتي برخوردار نيستند که روزي به ميدان جنگ ايران گام نهند. از سويي به گفته تحليلگران يادشده اين پرسش در ميان است که چرا جمهوري اسلامي در انديشه دفاع از ايران در مرزهاي شمالي اش در درياي خزر نيست. درياي خزر اکنون بر خلاف تاکيدات جمهوري اسلامي بر ضرورت غير نظامي نگاه داشتن آن دريا به يکي از زرادخانه هاي روسيه بدل شده است اما قدرت دريايي ايران در اين منطقه حساس و سرشار از منابع نفت و گاز کمتر از زمان پيش از انقلاب اسلامي است. ناظران مي گويند حضور موشک رعد در خليج فارس را تنها حربه اي براي تهديد خط اصلي انتقال نفت به جهان غرب مي توان تلقي کرد و بي گمان همين تهديد عامل تازه اي براي افزايش نگراني هاي جوامع بين المللي از مواضع جمهوري اسلامي خواهد بود. جمهوري اسلامي در حالي که همچنان زير فشار هاي بين المللي است تا صلح جويانه بودن فعاليت هاي هسته اي اش را به جهانيان ثابت کند از آماده شدن يک موشک تازه در زرادخانه اش خبر داد. از يک موشک جديد به اسم رعد ديروز پرده برداري شد. دريادار علي شمخاني وزير دفاع جمهوري اسلامي موشک رعد را وسيله اي صرفا دفاعي خواند. اما ظهور موشک رعد در تنگه هرمز آتش نگراني جوامع بين المللي از احتمال ستيزه جويي جمهوري اسلامي را دامن خواهد زد. دريادار علي شمخاني وزير دفاع جمهوري اسلامي با تاکيد بر اينکه آزمايش موشک هاي رعد گاه تا 100 درصد موفقيت بار بوده است درباره اين موشک کوتاه برد گفت: با ورود اين موشک ها به صحنه دفاع دريايي ناوگان دريايي جمهوري اسلامي بيش از گذشته و مستحکم تر از گذشته در دفاع از مرزهاي آبي خويش نيروي مسلح ما مجهز مي شوند. ناظران بين المللي مي گويند استقرار اين موشک ها به خصوص در تنگه هرمز، گذرگاه بخش اعظم نفت مورد نياز جهان غرب، صرفا دفاعي بودن اين موشک ها را با ترديد همراه مي کند. به گفته کارشناسان نظامي اگر اين دشمن بر فرض آمريکا باشد بي گمان از موشک رعد در زمينه هاي دفاعي در برابر آمريکا کاري ساخته نخواهد بود. آمريکا در دو جنگ خليج فارس نشان داد که از هزاران کيلومتر دورتر مي تواند هدف هاي دلخواهش را نشانه بگيرد و در هم بکوبد.
XS
SM
MD
LG