لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۱ مهر ۱۳۹۶ تهران ۰۲:۳۴

پرتاب ماهواره آموزشي آزمايشي به فضا توسط سازمان فضائي هند


(rm) صدا |
سازمان عمده فضائي هند روزچهارشنبه اعلام کرد يک ماهواره آموزشي آزمايشي براي آموزش آموزگاران هند وکاهش بي سوادي درميان 350 ميليون بي سواد اين کشور پرتاب مي شود. بهروز نيکذات (راديوفردا): بنا به اعلام سازمان پژوهش فضائي هند، طرح آزمايشي ماهواره آموزشي درايالت کارناتاکا درجنوب هند به مورداجرا گذارده مي شود. مادهاوان نائير رئيس سازمان پژوهش فضائي گفت اجراي اين طرح آزمايشي 900 ميليون روپيه معادل 5/19 ميليون دلارهزينه دربردارد. هدف ازاين طرح افزايش سطح معلومات آموزگاران درمناطق روستائي وگسترش سواد آموزي در روستاها است. وي افزود طرح هاي مشابهي نيز در ايالت هاي ماهاراشترا و مادهايا پرادش واقع درغرب و مرکزهند به مورد اجرا گذارده خواهد شد. به گفته رئيس سازمان پژوهش فضائي، ماهواره ارتباطاتي اينسات- 3 اي هند که هم اکنون درمدار قراردارد، براي اين طرح مورد استفاده قرارمي گيرد، اما پس ازپرتاب ماهواره آموزشي درماه ژوئن، خدمات به اين ماهواره منتقل مي شود. درايالت کارناتاکا هنگامي که اين طرح با بيش از70 دانشکده مهندسي مرتبط مي شود، قابليت هاي سمعي وبصري آن مورد آزمايش قرارمي گيرد. برنامه طرح متعاقبا دراختيار کليه 113 موسسه مهندسي دراين ايالت قرارخواهد گرفت. به گفته مقامات سازمان پژوهش فضائي، درمورد ساير ايالت هاي هند، اين طرح داراي محفظه هائي آموزشي براي آموزگاران است که ضمن آن محتوياتي که براي دانش آموزان درنظرگرفته است آزمايش مي شود. رئيس سازمان پژوهش فضائي گفت اين سازمان پيش بيني مي کند پس ازپرتاب ماهواره آموزشي، استفاده کنندگان بيشتري نظيرموسسات آموزشي وسازمان هاي پژوهشي قدم پيش بگذارند وهزينه اين شبکه آموزشي را تامين کنند. مطالعاتي که ازسوي گروهي ازمقامات سازمان پژوهش فضائي هند به عمل آمده است نشان مي دهد 87 درصد دانش آموزان هندي پيش ازآن که به کلاس 12 برسند، ترک تحصيل مي کنند وهم اکنون 350 ميليون بي سواد درهند به سرمي برند که يک سوم جمعيت اين کشوريک ميليارد نفري به شما مي روند. کي ان سانکارا، مدير مرکزفضائي هند که تجهيزات مورد استفاده سفينه هاي کيهان نورد را توليد مي کند، گفت فقط 50 درصد آموزگاران هندي تا حدود سيکل دوم دبيرستان يا کلاس دهم آموزش ديده اند وتعداد موسساتي که به آموزگاران آموزش دهند، به شدت ناکافي است. مديرمرکزفضائي هند افزود کمبود آموزگاران خوب به شدت احساس مي شود. طرح آزمايشي مي تواند تسهيلات آموزشي موثري ارائه کند وبا مشارکت ونظارت جامعه، آموزش به هرگوشه وکناري درهند گسترش يابد. بنابر اعلام سازمان پژوهش فضايي هند، طرح آزمايشي ماهواره آموزشي در ايالت كارناكاتا در جنوب هند به مورد اجرا گذاشته مي شود. ماداوان نئير، رئيس سازمان پژوهش فضايي گفت: اجراي اين طرح آزمايش نهصد ميليون روپيه معادل نوزده ميليون و پانصد هزار دلار هزينه در بر دارد. هدف از اين طرح افزايش سطح معلومات آموزگاران در مناطق روستايي و گسترش سوادآموزي در روستاها است. به گفته رئيس سازمان پژوهش فضايي، ماهواره ارتباطي اينست تري اي كه هم اكنون در مدار قرار دارد، براي اين طرح مورد استفاده قرار مي گيرد، اما پس از پرتاب ماهواره آموزشي در ماه ژوئن، خدمات به اين ماهواره منتقل مي شود. مطالعات سازمان پژوهش فضايي هند نشان مي دهد هم اكنون 350 ميليون بي سواد در هند به سر مي برد كه يك سوم جمعيت اين كشور يك ميليارد نفري به شمار مي رود.
XS
SM
MD
LG