لینک‌های قابلیت دسترسی

یکشنبه ۲ مهر ۱۳۹۶ تهران ۰۵:۴۷

توقف عمليات حفاري در درياي خزر از ديد يك روزنامه نگار كارشناس


(rm) صدا |
ماه منير رحيمي (راديو فردا): دولت ايران عمليات حفاري در سهم خود از درياي خزر را كنار گذاشته است. نصير شيرخاني، كارشناس اين مسائل و روزنامه نگار در لندن در گفتگويي كه همكارم شهران طبري با او داشت، به راديو فردا مي گويد: اگر ايران بتواند نفت درياي خزر را استخراج كند و به مصرف داخلي برساند، عليرغم گران بودن آن به صرفه خواهد بود، چه در آن صورت مي تواند نفت ارزان خليج فارس را صادر كند و درآمد قابل توجهي به دست آورد. شهران طبري (راديو فردا): آقاي شيرخاني دولت ايران حفاري چاههاي نفت را در قسمت خودش در درياي خزر كنار گذاشته و فقط با همكاري شركتهاي خارجي به تحقيقات لرزه نگاري در اين منطقه مي پردازد. علت آن چيست؟ نصير شيرخاني: هنوز زود است كه بگوييم علت چيست، ولي معمولا اگر كار حفاري را كنار گذاشتند، اين به آن معنا است كه اطلاعات لرزه نگاريشان زياد دقيق نبوده و مجبور شدند كه اطلاعات لرزه نگاري و زمين شناسي بيشتري را بدست بياورند كه بتوانند مطمئن شوند كه آنجا نفت و گازي وجود دارد يا نه كه بتوانند بعدا حفاري را انجام دهند و بتوانند نفت و گازي را كشف كنند. ش . ط: با توجه به هزينه توليد و استخراج نفت درياي خزر در مقايسه با نفت خليج فارس فكر مي كنيد تا چه حد مايل باشيد كه ايران اين كار را انجام بدهد. نصير شيرخاني: مي دانيد اين بستگي دارد به آن شانس اكتشاف نفت و گاز در آينده و در واقع مقياس اكتشافي كه انجام خواهد گرفت. اگر اندازه ذخايري كه كشف خواهد شد بزرگ باشد، مثلا در حدود ميلياردها دلار باشد، مي توانيم بگوييم كه اگر قيمت نفت بيشتر از بيست دلار باشد، اين به صرفه است، ولي اگر زير بيست دلار باشد قطعا به صرفه نخواهد بود، چون همانطوري كه مي دانيد، فروش نفت درياي خزر يك مقداري مشكلات دارد، به خاطر اين كه دسترسي به درياي آزاد ندارد، ولي اگر ايران اكتشافي را آنجا انجام دهد و بتواند ذخايري را آنجا پيدا كند كه بتواند از نظر استخراج اقتصادي باشد، مي تواند از آن نفت در مناطق شمالي كشور استفاده كند و به مصرف داخلي برساند كه مي تواند حتي اگر هزينه استخراج و توليد آن ذخاير زايد باشد، به صرفه باشد از نظر اقتصادي براي ايران. ش . ط: گفته مي شود كه بر اساس تخمين خود كارشناسان ايراني، ذخيره نفت درياي خزر در عمق 400 تا 800 متر، بيش از 32 ميليارد بشكه است. اين تخمين واقع بينانه اي است؟ نصير شيرخاني: يعني آن آبهاي ايران يا تمام درياي خزر؟ ش . ط : نه در آبهاي ايران. نصير شيرزاد: اين فكر كنم يك عدد بسيار مبالغه آميزي است و اگر شما نگاه كنيد، مي بينيد كه در سالهاي اخير فقط يك منبع گازي بزرگ در درياي خزر كشف شده، يعني در مناطق جنوبي درياي خزر و آن هم حوزه گازي شادونين در آذربايجان بوده و در سالهاي اخير شركتهاي بزرگي چون توتال فرانسوي و انيك ايتاليايي از كار اكتشافي در درياي خزر دست برداشتند به خاطر اينكه موفق نشدند كه ذخاير نفتي را پيدا كنند، يعني كاميابي عمليات اكتشافي در سالهاي اخير زياد نبوده در قسمتهاي جنوبي درياي مازندران. دولت ايران عمليات حفاري در سهم خود از درياي خزر را كنار گذاشته است. نصير شيرخاني، كارشناس و روزنامه نگار در لندن در مصاحبه با راديو فردا مي گويد: اگر ايران بتواند نفت درياي خزر را استخراج كند و به مصرف داخلي برساند، عليرغم گران بودن آن به صرفه خواهد بود، چون مي تواند نفت ارزان خليج فارس را صادر كند و درآمد قابل توجهي به دست آورد. وي مي گويد: نفت درياي خزر يك مقداري مشكلات دارد، به خاطر اين كه دسترسي به درياي آزاد ندارد. وي تخمين 32 ميليارد بشكه ذخاير بخش جنوبي اين دريا را عدد بسيار مبالغه آميز مي داند و مي گويد در سالهاي اخير شركتهاي بزرگي چون توتال فرانسوي و انيك ايتاليايي از كار اكتشافي در درياي خزر دست برداشتند به خاطر اينكه موفق نشدند كه ذخاير نفتي را پيدا كنند، يعني كاميابي عمليات اكتشافي در سالهاي اخير زياد نبوده در قسمتهاي جنوبي درياي مازندران.
XS
SM
MD
LG