لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۶ تهران ۲۱:۰۷

استعفاي 124 نماينده مجلس شوراي اسلامي، از ديد يک نماينده مجلس بريتانيا


(rm) صدا |
ژان خاكزاد (راديو فردا): همكار ما شهران طبري در لندن با ديويد چيجي David Chidgey، نماينده مجلس بريتانيا و يكي از اعضاي كميته روابط بين الملل اين مجلس كه مسائل ايران را به خوبي مي شناسد و چند بار به ايران سفر كرده، مصاحبه اي کرده است كه با يكديگر مي شنويم. شهران طبري (راديو فردا): پيش از هر چيز با ديويد چيجي، نماينده مجلس بريتانيا از حزب اپوزوسيون ليبرال دموكرات اين كشور كه اخيرا به ايران نيز سفر كرده مي پرسم اگر 124 نماينده مجلس در يك كشور دموكراتيك پارلماني، كشوري مانند فرضا بريتانيا از مقام خود استعفا مي دادند، چه اتفاقي مي افتاد؟ ديويد چيجي: راستش تقريبا چنين اتفاقي در كشور بريتانيا غير قابل تصور است، اما اگر فرض كنيم كه چنين مي شد، قطعا در پي آن راي عدم اعتماد به دولت داده مي شد و پس از آن بلافاصله انتخابات جديد برگزار مي شد. اما واقعيت اين است كه من هيچ مثال مشابهي از اين واقعه ايران ندارم. ش . ط: مي پرسم فكر مي كنيد نتيجه اين بحران چه خواهد شد؟ ديويد چيجي: درك من از سفر اخيري كه از ايران داشتم و ضمن آن با نمايندگان مجلس گفتگو كردم، اين است كه پشت اين بحران و سرريز شدن وقايع جاري در واقع يك جنگ سختي وجود دارد. بين شوراي نگهبان و طرفداران انتخابات آزاد، يعني كساني كه خواهان عدم دخالت شوراي نگهبان هستند. آنچه من اكنون مشاهده مي كنم آن است كه طرفداران انتخابات آزاد محكم جلوي بقيه ايستاده اند و در پيشبرد اين روند به نفع آزادي مصمم هستند. ش . ط: از ديويد چيجي، عضو كميته روابط خارجي بريتانيا در مجلس اين كشور مي پرسم شوراي هماهنگي دوم خرداد خواست آقاي خاتمي، رئيس جمهور را بازگو كرده از نمايندگان مجلس خواسته است در عوض استعفا به راههاي ديگري براي حل اين مساله متوسل شوند. فكر مي كنيد بعد از اين همه كشمكش راههاي ديگري نتيجه بخش باشد؟ ديويد چيجي: من مي فهمم كه شوراي هماهنگي اصلاح طلبان نخواهد كه مساله كاملا به بن بست برسد و وقايع اين طور كه اتفاق افتاده به اصطلاح سرريز كند، اما فكر مي كنم جواب به آنها اين است كه بايد مرزهاي اختيارات هر يك از طرفين، يعني اصلاح طلبان و دست راستي ها را دوباره تعيين كرد، يعني مرزبندي جديد بايد كاملا روشن باشد. نمايندگان بايد بتوانند با اتكا به عقايد و اصول خودشان نامزد انتخابات شوند و نه به ميل يك گروه كوچك مانند شوراي نگهبان كه صلاحيت آنها را تكذيب يا تاييد كند. ش . ط: از ديويد چيجي، نماينده مجلس بريتانيا از حزب اپوزوسيون ليبرال دموكرات مي پرسم: فكر مي كنيد واكنش بريتانيا و بخصوص اتحاديه اروپا به اين موضوع چه باشد و چه اقدامي در پيش گيرد؟ ديويد چيجي: من فكر مي كنم واكنش اتحاديه اروپا به اين موضوع در وهله اول دلسردي و ناخشنودي باشد، البته اين مردم ايران هستند كه بايد تصميم بگيرند كشورشان چطور بايد اداره شود و چه كسي بايد اختيار اداره كشور را در دست داشته باشد، اما از بابت آنكه ما چه خواهيم كرد تمام كوشش خود را به كار مي بريم كه اصلاحات در ايران به پيش برود و دستگاههايي كه ضد پيشبرد دموكراسي هستند اصلاح شوند، اما تكرار مي كنم راه حل نهايي در دست خود مردم ايران است. طي چند سال گذشته ايران قدمهاي مهمي در راه اصلاحات برداشت و اتفاق اخير قطعا كمكي در تداوم اين راه نمي كند. ديويد چيجي David Chidgey، نماينده مجلس بريتانيا و يكي از اعضاي كميته روابط بين الملل اين مجلس كه مسائل ايران را به خوبي مي شناسد و چند بار به ايران سفر كرده است، در مصاحبه با راديوفردا مي افتد که اگر اتفاقي نظير استعفاي 124 نماينده مجلس ايران در بريتانيا مي افتاد، قطعا در پي آن راي عدم اعتماد به دولت داده مي شد و پس از آن بلافاصله انتخابات جديد برگزار مي شد. وي مي گويد که پشت اين بحران و در واقع يك جنگ سختي وجود دارد بين شوراي نگهبان و طرفداران انتخابات آزاد، يعني كساني كه خواهان عدم دخالت شوراي نگهبان هستند. وي مي افزايد که احتمالا واكنش اتحاديه اروپا به اين موضوع در وهله اول دلسردي و ناخشنودي باشد، البته اين مردم ايران هستند كه بايد تصميم بگيرند كشورشان چطور بايد اداره شود و چه كسي بايد اختيار اداره كشور را در دست داشته باشد، اما از بابت آنكه ما چه خواهيم كرد تمام كوشش خود را به كار مي بريم كه اصلاحات در ايران به پيش برود و دستگاههايي كه ضد پيشبرد دموكراسي هستند اصلاح شوند.
XS
SM
MD
LG