لینک‌های قابلیت دسترسی

سه شنبه ۲ آبان ۱۳۹۶ تهران ۱۱:۳۸

امنيت، اقتصاد، انتخابات و روابط منطقه‌اي افغانستان، از ديد سفير دولت کابل در آمريکا


(rm) صدا |
ليلي صدر (راديو فردا): سيد طيب جواد، سفير افغانستان در آمريكا در گفتگويي با همكارم مسعود ملك به پرسشهاي او درباره اوضاع داخلي اين كشور پاسخ گفته است. آقاي جواد درباره اوضاع امنيتي افغانستان به مسعود ملك گفت: سيد طيب جواد: اوضاع امنيتي افغانستان در مجموع تغيير فاحش نسبت به دوسال گذشته دارد. دو سال قبل در افغانستان تروريستها و طالبان حكومت مي كردند و امروز افغانستان در ايجاد يك جامعه مدني و ارائه يك قانون اساسي و بازسازي كشور در حال عروج است، البته ما در عين روال درگير مبارزه روياروي با بخش داخلي بين المللي مبارزه با تروريسم هستيم، گاهي وقتها اتفاقاتي تروريستي در كابل مي افتد، در مجموع تروريستها اهدافي را كه بيشتر دنبال مي كنند، بيشتر اهداف نرم و اهداف ملكي است، گاهي وقتها آنها كارمندان موسسات بين المللي ويا اشخاصي را كه مشغول بازسازي در افغانستان هستند، مورد هدف قرار مي دهند. مسعود ملك (راديو فردا): دولت انتقالي چه اقداماتي براي بهبود اوضاع امنيتي در افغانستان كرده؟ سيد طيب جواد : براي بهبود اوضاع امنيتي در افغانستان ما روي دو نكته اكتفا مي كنيم، ايجاد موسسات و نهادهاي سراسري ملي مثل ايجاد ارتش ملي در افغانستان و تقويت آن و ايجاد يك پليس ملي است و در كنار آن ما خواهان همكاري مزيد جامعه بين المللي در تامين مزيد امنيت در افغانستان هستيم. م . م : در مورد اوضاع اقتصادي چطور؟ سيد طيب جواد: بله يقينا اكثر برنامه ها تاييد بيشتر بر روي فاكتور بخش خصوصي در بازسازي مي كنند. ما برنامه هايي را كه دولت مسئول آن است، بيشتر تاكيد بر روي ايجاد زيربناي اقتصادي مخصوصا ايجاد راهها و شهرها است كه يك سري از اين راهها در حال تكميل شدن است، بعد از آن توجه بيشتر بر روي توليد انرژي مخصوصا برق و منابع انرژي آبي صورت مي گيرد، اما در مجموع تلاش ما اين است كه زمينه كار و كاريابي در افغانستان از طريق رشد و تقويت بخش خصوصي به صورت بيشتر از اين ميسر شود. م . م : با توجه به اين كه قانون اساسي تصويب شد و به امضاي آقاي كرزاي هم رسيد، آيا انتخابات به موقع انجام خواهد شد؟ سيد طيب جواد: بله قانون اساسي افغانستان پيش بيني مي كند كه تا ماه جون امسال رئيس جمهور، جناب آقاي حامد كرزاي، رئيس دولت انتقالي افغانستان يك فرماني را صادر كند كه طي آن مدت زمان دقيق انتخابات مشخص شود و ما اميدواريم و تلاش دولت هم همين است كه انتخابات در ظرف شش تا هشت ماه آينده صورت بگيرد، تلاش همچنان بر روي اين خواهد بود كه انتخابات به صورت همزمان براي رياست جمهوري و پارلمان باشد، چون انتخابات يك كار بسيار پرمصرف و تهيه حدود 150 ميليون دلار هزينه را مي كند. م . م : در آخر از چگونگي روابط و مواضع افغانستان با كشورهاي همسايه مثل پاكستان و ايران بگوييد. سيد طيب جواد: گمان ميكنم كه منطقه ما و شما و ايران و كشورهاي منطقه داخل يك مرحله تازه اي از مناسبات مدني شده اند، مناسباتي كه ايجاب مي كند كه همه كشورها بيشتر بر روي تجارت، همكاري و بازسازي تاكيد كنند، ما خواهان دوستي بيشتر و مزيد با پاكستان هستيم و اميدواريم كه دوستان ما در پاكستان هم به اين نتيجه برسند كه ايجاد يك افغانستان آرام و قوي به نفع منطقه و تمام جهان است. ما خواهان مناسبات دوستانه با تمام كشورها در منطقه هستيم و روابط بسيار خوب و دوستانه با ايران و ساير كشورها هم داريم. سيد طيب جواد، سفير افغانستان در آمريكا، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد که اوضاع امنيتي افغانستان در مجموع تغيير زيادي نسبت به دوسال گذشته دارد و امروز افغانستان در ايجاد يك جامعه مدني و ارائه يك قانون اساسي و بازسازي كشور در حال پيشرفت است. وي مي گويد که برنامه هاي اقتصادي بايد تاکيد بيشتري بر روي بخش خصوصي در بازسازي داشته باشند. آقاي جواد مي افزايد که قانون اساسي افغانستان پيش بيني مي كند كه تا ماه جون امسال حامد كرزاي، رئيس دولت انتقالي افغانستان، فرماني را صادر كند كه طي آن مدت زمان دقيق انتخابات مشخص شود. وي مي گويد که ايران و كشورهاي منطقه داخل يك مرحله تازه اي از مناسبات مدني شده اند، مناسباتي كه ايجاب مي كند كه همه كشورها بيشتر بر روي تجارت، همكاري و بازسازي تاكيد كنند.
XS
SM
MD
LG