لینک‌های قابلیت دسترسی

پنجشنبه ۲ آذر ۱۳۹۶ تهران ۰۳:۵۰

فعالان حقوق بشر بريتانيا طرح‌هاي مربوط به تصويب قوانين سختگيرانه تر ضد تروريستي را محکوم کردند


(rm) صدا |
ليلي صدر (راديوفردا): درحالي که مسافران هوائي بريتانيا به خاطرلغو پرواز هواپيماها براي دومين روزبا مشکلاتي مواجه شدند، طرح هاي مربوط به تصويب قوانين ضد تروريستي سخت گيرانه تري دربريتانيا، محکوميت فعالان حقوق مدني را در اين کشوردر روزدوشنبه به دنبال داشت. بهروز نيکذات (راديوفردا): ديويد بلانکت David Blunkett، وزيرکشوربريتانيا، به خاطرطرح هايش درمورد محکوم ساختن تروريست هاي مظنون به شيوه هائي آسان تر، ازسوي يک هم عضوحزب حاکم کارگر بريتانيا به عنوان يک سلطه جوي بي شرم توصيف شد. دادگاه هاي جنائي بريتانيا درحال حاضرپيش ازمحکوم کردن يک فرد مظنون، بايد نسبت به مقصر بودن او متقاعد شوند. اما طبق طرح پيشنهادي آقاي بلنکت، دادستانان به صرف احتمالات نيز مي توانند راي به محکوميت يک فرد مظنون بدهند. بارونس هلنا کندي هم عضوحزب کارگر وعضومجلس لردها، وزيرکشوربريتانيا را به رابرت موگابه رئيس جمهوري زيمبابوه تشبيه کرد. خانم کندي درمصاحبه اي با راديو بي بي سي گفت بلنکت واقعا يک سلطه جوي بي شرم است. دولت کارگري توني بلرنخست وزيربريتانيا اميدواراست که قوانين سختگيرانه تر ضد تروريستي اين کشور تا پيش از انتخابات عمومي بريتانيا که قراراست درسال 2006 برگزار شود، مورد تصويب قرارگيرد. آقاي بلانکت گفته است هوادارآن است که بخشي ازمحاکمات مربوط به تروريسم به صورت محرمانه برگزارشود وبرخي ازمسائل مربوطه ازوکلاي مدافع پوشيده بماند تا بدين وسيله ازمنابع اطلاعاتي بريتانيا حفاظت به عمل آيد. آقاي بلانکت خواستارآن شده است که گروهي ازقضات ضد تروريسم تعيين شوند وصلاحيت رسيدگي به اطلاعاتي که ازلحاظ منافع ملي حساس تلقي مي شود ونبايد براي اطلاع عموم منتشرشود، فقط به اين قضات داده شود. خانم کندي مي گويد در زماني که دستگاه اطلاعاتي بريتانيا به خاطرشکست درکشف سلاح هاي کشتارجمعي درعراق با انتقادهائي مواجه است، اکنون وقت مناسبي نيست که افراد مظنون را صرفا براساس اطلاعات ارائه شده ازسوي منابع اطلاعاتي محکوم کرد. مارک ليتل وود وابسته به گروه حقوق مدني ليبرتي گفت ايجاد قوانين بيشتر، اختيارات گسترده تر و تشديد مجازات ها، فقط عدالت بريتانيا را تضعيف مي کند وهرگزباعث نخواهد شد که کشورما به صورت جاي امن تري درآيد. درحالي که بحث دراين باره ادامه دارد، به دنبال لغوشماري از پروازهاي هواپيمائي ازلندن به آمريکا به خاطرنگراني ازيک حمله شبکه تروريستي القاعده، مسافران هوائي بريتانيا براي دومين روزبا مشکلاتي مواجه شدند. هشداريک مقام وزارت امنيت داخلي آمريکا درمورد وجود يک تهديد جدي، نگراني مقامات هواپيمائي را به دنبال داشت که ممکن است هواپيماها مجددا براي حملات تروريستي مورد استفاده واقع شوند. بريتيش ايرويز روزشنبه پروازهاي شماره بي اي 223 اين شرکت را در روزهاي يکشنبه ودوشنبه از لندن به واشنگتن وپروازشماره بي اي 207 ازلندن به ميامي را لغو کرد. در حالي که مسافران هوايي بريتانيا به خاطر لغو پرواز هواپيماها براي دومين روز با مشکلاتي مواجه شدند، طرح هاي مربوط به تصويب قوانين ضد تروريستي سختگيرانه تري در بريتانيا، محکوميت فعالان حقوق مدني را در اين کشور در روز دوشنبه به دنبال داشت. ديويد بلانکت David Blunkett، وزير کشور بريتانيا به خاطر طرح هاي خود درباره محکوم تروريست هاي مظنون به شيوه هاي آسان تر، از سوي يک هم عضو حزب حاکم کارگر بريتانيا، به عنوان يک سلطه جوي بي شرم توصيف شد. دادگاه هاي جنايي بريتانيا در حال حاضر و پيش از محکوم کردن يک فرد مظنون، بايد نسبت به مقصر بودن او متقاعد شوند، اما طبق طرح پيشنهادي آقاي بلانکت، دادستانان به صرف احتمالات نيز مي توانند راي به محکوميت فرد مظنون بدهند.
XS
SM
MD
LG