لینک‌های قابلیت دسترسی

سه شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۶ تهران ۰۱:۲۰

ترس محافل اقتصادي از تاثير تنش هاي جناحي بر بازار ارز و سهام


(rm) صدا |
محافل اقتصادي تهران از آن بيم دارند که اوجگيري تنش هاي سياسي در جمهوري اسلامي تکان هاي شديدي را به ويژه در بازار هاي ارز و سهام کشور به وجود آورد. دکتر فريدون خاوند (راديوفردا، پاريس): بازيگران بازار سهام تهران با تنش هاي سياسي پي در پي در جمهوري اسلامي خو گرفته اند، ولي بحران سياسي کنوني ايران شديد تر از آن است که بر تصميم گيري آنان و روند معاملات تأثير نگذارد. در معاملات روز يکشنبه بورس تهران حجم داد و ستد ها به گونه اي چشمگير کاهش يافت و شاخص کل سهام 159 واحد افت کرد. البته در شرايط کنوني سخن گفتن از سقوط شاخص ها در بازار کوچک سهام تهران طبعا اغراق آميز است، ولي هستند گمانزن هايي که با پيش بيني شدت گرفتن باز هم بيشتر بحران سياسي، خود را براي بهره گيري از فرصت ها آماده ميکنند. روزنامه «دنياي اقتصاد» چاپ تهران در شماره امروز خود (سه شنبه چهاردهم بهمن ماه) مي نويسد : «حرفه اي هاي بازار که طي سه سال اخير با اين گون نوسان هاي مقطعي به خوبي آشنا شده اند، با حضور مستمر در تالار شيشه اي مترصد شکار فرصت ها و خريد سهام ارزشمند بازار ند». بازار ارز تهران هم ممکن است زير فشار هاي احتمالي ناشي از اوجگيري فرار سرمايه دچار تنش شود. فرار سرمايه در ايران پديده تازه اي نيست و بر پايه پاره اي ارزيابي هاي غير رسمي، حجم آن در سال هاي پس از انقلاب اسلامي حدود چهل ميليارد دلار بوده است. در شرايطي که جمهوري اسلامي با مهم ترين بحران سياسي تاريخ بيست و پنجساله خود روبرو است، گرايش به خارج کردن سرمايه و در نتيجه افزايش تقاضاي ارز احتمالا مي تواند ريال را زير فشار هاي سنگين قرار دهد. با اين حال شدت و ضعف نوسان هاي احتمالي ريال طبعا به سياست بانک مرکزي نيز بستگي خواهد داشت و اين که مسئولان آن با تکيه بر ذخاير ارزي شان تا چه حد بخواهند از ثبات ريال دفاع کنند. محافل اقتصادي تهران از آن بيم دارند که اوجگيري تنش هاي سياسي در جمهوري اسلامي تکان هاي شديدي را به ويژه در بازار هاي ارز و سهام کشور به وجود آورد. در معاملات روز يکشنبه بورس تهران، حجم داد و ستد ها به گونه اي چشمگير کاهش يافت و شاخص کل سهام 159 واحد افت کرد. در شرايطي که جمهوري اسلامي با مهم ترين بحران سياسي تاريخ بيست و پنجساله خود روبرو است، گرايش به خارج کردن سرمايه و در نتيجه افزايش تقاضاي ارز احتمالا مي تواند ريال را زير فشار هاي سنگين قرار دهد.
XS
SM
MD
LG