لینک‌های قابلیت دسترسی

یکشنبه ۲ مهر ۱۳۹۶ تهران ۲۱:۲۹

رد درخواست تذکر دادستان تهران به هشت روزنامه از سوي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، از ديد يک خبرنگار


(rm) صدا |
ژان خاکزاد (راديو فردا): «مجري قانون انتخابات وزارت کشور است و طبق قانون اين وزارت کشور است که مي تواند تشخيص بدهد که مطبوعات در قبال انتخابات تخلف کرده اند يا نه». اين پاسخ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است به نامه دادستان عمومي و انقلاب تهران درباره عملکرد هشت روزنامه در برابر انتخابات. به گفته محمد صحفي، معاون مطبوعاتي وزارت ارشاد، دادستان تهران اواخر هفته گذشته در نامه اي به احمد مسجد جامعي، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي، خواستار تذکر به روزنامه هاي شرق، ياس نو، نسيم صبا، توسعه، آفتاب يزد، اعتماد، همبستگي، و مردمسالاري در زمينه عملکرد اين روزنامه ها در قبال انتخابات شده است. آقاي صحفي افزود: در پاسخ به آقاي مرتضوي تاکيد شده است که کار مطبوعات اطلاعرساني است و موردي خارج از اين قلمرو مشاهده نشده است. ماه منير رحيمي از راديو فردا در اين باره نظر روزبه ميرابراهيمي، روزنامه نگار در تهران، را جويا شده است. روزبه ميرابراهيمي (روزنامه نگار، تهران): با توجه به اين که در قانون انتخابات و مطبوعات که هر دو به هم ارتباط دارند، بندي ما داريم که قبل از شروع زمان تبليغات، مطبوعات حق ندارند که به نفع جريان يا فرد خاصي که کانديد شده است تبليغ بکنند، يا عليه اش و يا له اش فرقي نمي کند. بر اساس اين قانون هم ظاهرا دادستان تهران در يک نامه اي به وزير ارشاد، که رياست هيات نظارت بر مطبوعات را هم بر عهده دارد، متذکر شدند که يک سري از روزنامه ها تخلف کرده اند و درخواست کرد از ايشان که در هيات نظارت بررسي بشود و اگر تخلفي صورت گرفته است گزارش بشود به دادستاني تا دادستاني بتواند طبق ضوابط و قوانين برخورد بکند با اين قضيه. ماه منير رحيمي (راديو فردا): معاون مطبوعاتي گفته است که مجري قانون انتخابات وزارت کشور است و طبق قانون مي تواند تشخيص بدهد که مطبوعات در برابر انتخابات تخلف کرده اند يا نه. روزبه ميرابراهيمي: ببينيد، يک بخش هايي از اين ماجرايي که پيش آمده است به قانون انتخابات بر مي گردد. يعني قانون انتخابات هم کسي که دارد اجرايش مي کند، وزارت کشور است و کسي که ناظر است، شوراي نگهبان و هيات هاي نظارت بر روند انتخابات هستند. پس ماهيتا برمي گردد به يک چهارچوبي به نام قانون انتخابات. حال در اين بين، جدا از اين که قوه مجريه مسئول اجراي قانون اساسي است، قوه قضائيه هم در قانون اساسي ما مسئول نظارت بر حکم اجراي قانون اساسي است. يعني اين ماهيتا بر مي گردد به بخش قوه قضائيه که فعلا ماموريتش در دست دادستاني و مدعي العموم است. يعني کاري که آقاي دادستان انجام مي دهد، غير قانوني نبوده است و اين دو تا با هم منافاتي ندارد. ولي اين کار آقاي دادستان از اين جهت يک گام مثبتي بوده است که بعد از مدت ها به روند قانوني مواجهه با مطبوعات اشاره کرده است و نامه نوشته است به هيات نظارت بر مطبوعات که در اصل در قانون اساسي ما مرجع نهايي و اصلي نظارت بر مطبوعات است، يعني از ايشان درخواست کرده است که به عنوان هيات نظارت بررسي بکنند و بعد اقدام قضايي صورت بگيرد. م.م.ر.: آقاي ابراهيمي، شما روش دادستاني را در تذکر دادن به مطبوعات مثبت ارزيابي کرديد اين بار، در صورتي که از اين سو هم کساني هستند که چندان خوش بين نيستند، به اين معنا که مي گويند موج تازه اي از توقيف روزنامه ها گويا در کار است. روزبه ميرابراهيمي: دقيقا اين هم يک تحليل ديگر است که به اصطلاح مي گويند اقدام دادستاني و اين که پيش قدم شد و و اول نامه نوشت به هيات نظارت، براي اين است که بعدها اگر برخوردي صورت گرفت با مطبوعات کسي در مقابل قوه قضائيه نيايد و توجيه بکند که بر فرض شما دخالت کرديد در کار هيات نظارت. يعني اين نامه يک حرکت به جلو بود، اول براي اين که هشداري بدهند که هيات نظارت، شما بياييد و يک بررسي انجام بدهيد و اگر انجام نداديد، ما انجام خواهيم داد. من از اين جهت اين نامه را ارزيابي مي کنم و اين گام مثبت را از اين جهت مي دانم که اين روند حداقل به رسميت شناخته شده است که اول هيات نظارت بايد بررسي بکند و بعد قوه قضائيه وارد عمل بشود. شايد تحليل هاي ديگري که بر فرض موج جديدي در مورد فشار به مطبوعات پيش بيايد قابل اعتنا است، ولي من با جو عمومي که در ايران حاکم است با تمام اين چالش هايي که به وجود آمده است، بعيد مي دانم چنين چيزي فعلا پيش بيايد. «مجري قانون انتخابات وزارت کشور است و طبق قانون اين وزارت کشور است که مي تواند تشخيص بدهد که مطبوعات در قبال انتخابات تخلف کرده اند يا نه». اين پاسخ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است به نامه دادستان عمومي و انقلاب تهران درباره عملکرد هشت روزنامه در برابر انتخابات. به گفته محمد صحفي، معاون مطبوعاتي وزارت ارشاد، سعيد مرتضوي، دادستان تهران اواخر هفته گذشته در نامه اي به احمد مسجد جامعي، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي، خواستار تذکر به هشت روزنامه در زمينه عملکرد اين روزنامه ها در قبال انتخابات شد. روزبه ميرابراهيمي، روزنامه نگار در تهران، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد که کاري که دادستان انجام داد، غير قانوني نبوده است و اين دو تا با هم منافاتي ندارد، ولي اين کار آقاي دادستان از اين جهت يک گام مثبتي بوده است که بعد از مدت ها به روند قانوني مواجهه با مطبوعات اشاره کرده است و نامه نوشته است به هيات نظارت بر مطبوعات که در اصل در قانون اساسي ما مرجع نهايي و اصلي نظارت بر مطبوعات است.
XS
SM
MD
LG