لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۲۸ مهر ۱۳۹۶ تهران ۰۹:۵۰

عضو انجمن اسلامي دانشگاه اميرکبير: دستيابي به دمکراسي از خارج از حاکميت ممکن است


(rm) صدا |
اميرمصدق کاتوزيان (راديو فردا): آقاي مهدي حبيبي که به عنوان عضو انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه اميرکبير تهران (پلي تکنيک)، امروز شاهد دعوت انجمنتان به عنوان اولين دعوت انجمن دانشجويي از نمايندگان متحصن براي ايراد سخنراني بوديد، چه گرايشي در سمت گيري هاي دانشجويان سخنران اين گردهمايي مشروط بود؟ مهدي حبيبي (عضو انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه اميرکبير، تهران): بزرگترين دستاورد اصلاحاتي که از سال76 شروع شد، اين بود که ظرفيت هاي نظام جمهوري اسلامي ايران براي تغيير به سمت دموکراسي معلوم شد و واضح شد براي مردم ما که در چهارچوب قوانين و رويه هاي موجود نمي شود به يک حکومت دموکراتيک، به يک نظام مبتني بر اراده مردم دست يافت. حمايتي هم که در حال حاضر از نماينده هاي مجلس مي شود نه حمايت از عملکرد مجلس ششم، بلکه حمايت از اقدامي است که بالاخره نماينده هاي مجلس پذيرفتند که اين راه بن بست است و حمايت در واقع از ورود نمايندگان مجلس مجددا به حوزه جامعه مدني، نه در حوزه قدرت، و تجمع نيروهاي آزاديخواه حول محور حقوق بشر و دموکراسي، نه اين بار در داخل حاکميت بلکه در خارج حاکميت است. حمايت هايي که امروز از طرف جريان دانشجويي مي شود، نه به معني شرکت در انتخابات جتي با حضور نماينده هاي اصلاح طلب و نه به معني دفاع از عملکرد اصلاح طلبان، چه در دولت و چه در مجلس، بلکه در اين زمينه هايي است که خدمت شما عرض کردم. مهدي حبيبي، عضو انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه اميرکبير در تهران، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد که بزرگترين دستاورد اصلاحاتي که از سال76 شروع شد، اين بود که ظرفيت هاي نظام جمهوري اسلامي ايران براي تغيير به سمت دموکراسي معلوم شد و واضح شد براي مردم ما که در چهارچوب قوانين و رويه هاي موجود نمي شود به يک حکومت دموکراتيک، به يک نظام مبتني بر اراده مردم دست يافت. وي مي افزايد که حمايتي هم که در حال حاضر از نماينده هاي مجلس مي شود نه حمايت از عملکرد مجلس ششم، بلکه حمايت از اقدامي است که بالاخره نماينده هاي مجلس پذيرفتند که اين راه بن بست است و حمايت در واقع از ورود نمايندگان مجلس مجددا به حوزه جامعه مدني، نه در حوزه قدرت، و تجمع نيروهاي آزاديخواه حول محور حقوق بشر و دموکراسي، نه اين بار در داخل حاکميت بلکه در خارج حاکميت است.
XS
SM
MD
LG