لینک‌های قابلیت دسترسی

پنجشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۶ تهران ۱۵:۳۳

اولين رئيس دانشگاه تهران پس از انقلاب 57: ساختار جمهوري اسلامي قابل اصلاح نيست


(rm) صدا |
اميرمصدق کاتوزيان (راديو فردا): تعداي از استادها (در گردهمايي امروز دانشگاه اميرکبير) در حقيقت اولين گروه هايي بودند که يک نيم نگاهي به حوادث مجلس داشتند و در اعتراض به تحصن تا يک حدي همدلانه بود. در کنار دانشجويان، دانشگاه و استادان چگونه نگاه مي کنند به حوادث؟ دکتر محمد ملکي (استاد دانشگاه و اولين رئيس دانشگاه تهران پس از انقلاب بهمن 1357، تهران): تحصن و غيره از يک نظر موجب خوشحالي است و آن اين است که اصولا براي اعتراض به چيزي مي شود که در حقيقت وابسته به نظام ولايي است. يعني به يک شوراي نگهباني مي شود که منصوب ولي فقيه هستند فقهايش ولي در هر حال دفاع از يک جرياني مي کنند که به نام جريان راست يا محافظه کار معروف است. اين نظر فقط مورد تاييد ما است و ما اين را يک مقداري تقويتش مي کنيم. اما بنده معتقدم اصولا ساختار نظام جمهوري اسلامي يا نظام الهي در حقيقت، طوري است که قابل اصلاح نيست. ما بايد، همانطور که بارها گفته ايم، کار اساسي و ريشه اي بکنيم، مراجع به آراء عمومي بکنيم، ببينيم مردم بعد از 25 سال از اين مسائلي که ديده اند و اتفاقاتي که افتاده است، واقعا اين قانون اساسي را و نظام ولايي را قبول دارند يا ندارند. اين يک کاري است که کار قانوني و صلح طلبانه است بدون اين که از دماغ کسي خون بيايد. چون بعضي ها مي گويند اتفاقاتي مي افتد، هيچ اتفاقي نخواهد افتاد، مثل همه جاي دنيا که اين کارها را انجام مي دهند و اصولا در خود نظام ولايي هم در سال 68 اين کار را انجام دادند. 150 استاد از بين هزاران استاد جمع مي شوند. من فکر مي کنم تقويت کردن اين جريان و پشتيباني کردن فقط به اين دليل است، وگرنه مسلما دانشگاهيان، چه دانشجو و چه استاد، محتاج هستند که از دل اين نظام دموکراسي بيرون نمي شود کشيد. دکتر محمد ملکي، استاد دانشگاه و اولين رئيس دانشگاه تهران پس از انقلاب بهمن 1357 در تهران، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد که تحصن از يک نظر موجب خوشحالي است و آن اين است که اصولا براي اعتراض به چيزي مي شود که در حقيقت وابسته به نظام ولايي است، يعني به يک شوراي نگهباني مي شود که منصوب ولي فقيه هستند. وي مي گويد که اصولا ساختار نظام جمهوري اسلامي يا نظام الهي در حقيقت، طوري است که قابل اصلاح نيست. وي مي افزايد که ما بايد، همانطور که بارها گفته ايم، کار اساسي و ريشه اي بکنيم، مراجع به آراء عمومي بکنيم، ببينيم مردم بعد از 25 سال از اين مسائلي که ديده اند و اتفاقاتي که افتاده است، واقعا اين قانون اساسي را و نظام ولايي را قبول دارند يا ندارند و اين يک کاري است که کار قانوني و صلح طلبانه است بدون اين که از دماغ کسي خون بيايد.
XS
SM
MD
LG