لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶ تهران ۱۵:۵۸

اعزام نخستين گروه از سربازان ژاپني از زمان جنگ جهاني دوم براي کمک به بازسازي عراق


(rm) صدا |
دراقدامي تاريخي، نخستين سربازان ژاپني اززمان جنگ جهاني دوم تاکنون، روزسه شنبه براي کمک به بازسازي عراق راهي اين کشورشدند. اين اقدام مورد انتقاد طبقاتي ازمردم ژاپن قرارگرفت وبرخلاف قانون اساسي صلح جويانه ژاپن تلقي گرديد. ژاپن که ازسوي متحد عمده خود آمريکا براي ايفاي نقش امنيتي بزرگتري درصحنه جهان مورد ترغيب قرارگرفته است، قصد دارد حدود يک هزارتن ازنيروهاي خود را براي کمک به بازسازي عراق به اين کشوراعزام دارد. اين نخستين بار از زمان جنگ جهاني دوم است که ژاپن نيروهايش را به يک منطقه جنگي اعزام مي دارد. حدود 90 سرباز ژاپني روزسه شنبه شهرچيتوسه را واقع درجزيره هوکائيدو درشمال ژاپن به سوي جنوب شرقي عراق ترک گفتند. اين عده اردوگاهي را درحومه شهرسماوه درعراق برقرارخواهند کرد. سرهنگ ياسوشي کيوتا فرمانده اين واحد ژاپني درمراسم خداحافظي با سربازان درحالي که عده اي از افراد خانواده هاي آنان نيزحضورداشتند واشک هاي خود را پاک مي کردند، گفت ما به هرقيمتي است برموانع ومشکلات فايق مي يابيم وبه ژاپن بازمي گرديم. پيش بيني مي شود بخش عمده سربازان ژاپني که به حدود 600 نفربالغ مي شوند و وابسته به نيروي زميني دفاعي اين کشورهستند، در سه گروه درهمين ماه راهي عراق شوند. به گزارش خبرگزاري رويتر، اعزام نيروهاي ژاپني به عراق، درافکارعمومي ژاپن شکاف ايجاد کرده ودولت جونيچيرو کويزومي نخست وزير ژاپن با احتمال تحمل نخستين تلفات اين کشورازجنگ جهاني دوم تاکنون روبرو شده است. نيروهاي اعزامي ژاپن به عراق که مجهزبه راکت هاي ضد تانک وتفنگ هاي بدون لگد هستند، فقط اجازه دارند براي دفاع ازخود شليک کنند. به آن ها دستورداده شده است پيش ازدرگيري با دشمن واقدام به شليک، هشداربدهند و تيرهاي هوائي شليک کنند. درحالي که ژاپن درماموريت هاي حفظ صلح مشارکت دارد، نيروهاي اين کشورازسال 1945 تاکنون درهيچ زد وخوردي شرکت نداشته اند. درجريان اعزام نيروهاي ژاپني به عراق، حدود 300 نفر درحالي که شمع روشن کرده بودند، روز سه شنبه تظاهراتي دربرابرساختمان وزارت ژاپن برگزار کردند وشعاردادند. شينگو فوکوياما سازمان دهنده اين تظاهرات گفت: ما خواستارآن هستيم که دولت ژاپن، آمريکا را متقاعد سازد که فورا ازعراق خارج شود و نيروهاي ما را نيزبه خاک وطن بازگرداند. بنا به قانون اساسي صلح جويانه ژاپن، قانون فقط اجازه فعاليت هاي محدودي را به نيروهاي اين کشور در مناطق غيرجنگي داده است. دولت ژاپن نيزتاکيد به عمل آورده است که نيروهاي اين کشور را براي جنگ اعزام نکرده است. با اين حال دولت ژاپن خطرهائي را که دراين راه وجود دارد، مورد اذعان قرارداده است. دراقدامي تاريخي، نخستين سربازان ژاپني اززمان جنگ جهاني دوم تاکنون، روزسه شنبه براي کمک به بازسازي عراق راهي اين کشورشدند. اين اقدام مورد انتقاد طبقاتي ازمردم ژاپن قرارگرفت وبرخلاف قانون اساسي صلح جويانه ژاپن تلقي گرديد. اعزام نيروهاي ژاپني به عراق، درافکارعمومي ژاپن شکاف ايجاد کرده ودولت جونيچيرو کويزومي نخست وزير ژاپن با احتمال تحمل نخستين تلفات اين کشورازجنگ جهاني دوم تاکنون روبرو شده است. نيروهاي اعزامي ژاپن به عراق که مجهزبه راکت هاي ضد تانک وتفنگ هاي بدون لگد هستند، فقط اجازه دارند براي دفاع ازخود شليک کنند. به آن ها دستورداده شده است پيش ازدرگيري با دشمن واقدام به شليک، هشداربدهند و تيرهاي هوائي شليک کنند. بنا به قانون اساسي صلح جويانه ژاپن، قانون فقط اجازه فعاليت هاي محدودي را به نيروهاي اين کشور در مناطق غيرجنگي داده است. دولت ژاپن نيزتاکيد به عمل آورده است که نيروهاي اين کشور را براي جنگ اعزام نکرده است.
XS
SM
MD
LG