لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۲۶ آبان ۱۳۹۶ تهران ۲۳:۳۰

نگراني حزب سوسيال دمکرات آلمان از حادتر شدن بحران در ايران و بروز هرج و مرج، از ديد يک عضو حزب


(rm) صدا |
نيما تمدن (راديوفردا): مهدي جعفري گرزيني، از فعالان حزب سوسيال دمکرات آلمان و نامزد اين حزب در انتخابات پيش روي شوراهاي شهر در اين کشور، در گفتگويي با راديوفردا مي گويد: حزب سوسيال دمکرات آلمان، ضمن حمايت از جنبش اصلاحات، نگران آن است که مسائل جاري ايران شکل حادتري به خود گيرد و جامعه ايران دستخوش هرج و مرج شود. شهرام ميريان (راديوفردا، کلن): به زودي در ايالت راينلند فالز Rheinland-Pfalz، انتخابات شوراي شهر برپا مي شود، که يکي از نامزدهاي آن مهدي جعفري گرزيني، از رهبران حزب سوسيال دمکرات آلمان است. اين سياستمدار ايراني تبار، در مصاحبه اي با راديوفردا درباره تحولات جاري ايران، از جمله حرکت هاي دانشجويي مي گويد: مهدي جعفري گرزيني (از رهبران حزب سوسيال دمکرات آلمان): دانشجويان، مردم ايران را به بايکوت اين انتخابات فراخواندند. نمايندگان مردم که استعفاء دادند، حرکتي در اين جهت هست، اما متاسفانه آقاي خاتمي به سازش با جناح محافظه کار اميد دارند و مي گويند که بايکوت و عدم انجام انتخابات، پايان دمکراسي در ايران است، در صورتي که سيستم صلاحيت و عدم صلاحيت که از طريق شوراي نگهبان در جامعه ايران به مردم حقنه مي شود، قرابتي با سيستم دمکراتيک ندارد. در کشوري که اين 12 نفر همه تصميمات را مي گيرند، صحبت از نظام دمکراسي شوخي تاريخ است. بايد آنهايي که به ميدان آمدند و حاضر هستند هر نوع بهايي را براي دفاع از انتخابات بپردازند، از آنها دفاع کرد. ش.م.: مهدي جعفري گرزيني، عضو حزب سوسيال دمکرات و مسئول امور خارجي آن در ايالت راينلند فالز آلمان، در پاسخ به پرسش ديگري مبني بر علت و علل مخالفت شوراي نگهبان نسبت به تعويق انتخابات مجلس هفتم، مي گويد: مهدي جعفري گرزيني: شوراي نگهبان در واقع مي خواهد تمام قدرت ها را در جامعه قبضه کند و همين کوچکترين حرکت به اصطلاح اصلاحگرانه در ايران را نمي تواند تحمل کند. اينها مي خواهند تمام قدرت را قبضه کنند. و فکر کنم با اين حرکت آنها جامعه را به بن بست کشيدند. ش.م.: مهدي گرزيني در پاسخ به پرسش ديگري، به بحث هاي ديگري که اين روزها ميان اعضاي حزب سوسيال دمکرات آلمان بر سر مسائل ايران رواج دارد مي پردازد و مي گويد: اعضاي اين حزب ضمن حمايت از جنبش اصلاحات درايران، نگران آن هستند که مسائل جاري ايران شکل حادتري به خود بگيرد و جامعه ايران با هرج و مرج روبرو شود. مهدي جعفري گرزيني: سياستمداران آلماني همانگونه که شما اطلاع داريد، در کنار اصلاح طلبان جامعه ايستادند، در جناح کساني قرار دارند که براي دمکراسي ايران مبارزه مي کنند، اما نظر آنها آنطوري راديکال نيست. مخالف هرگونه فشار به انتخابات هستند، يعني عدم صلاحيت را محکوم مي کنند و بر عليه شوراي نگهبان هم موضع دارند و معتقدند که اگر در جامعه ايران اين حرکت از دست مردم بيرون برود، منجر به اين مي شود که جامعه به هرج و مرج برسد. ترس آنها از اين هرج و مرج اين است که جامعه اي که قدم به قدم به سوي دمکراسي پيش مي رود، از مدار اصلي روند دمکراسي خارج شود. ش.م.: آقاي گرزيني، چرا دولت آلمان تا کنون موضعي در قبال اوضاع و احوال کنوني ايران نگرفته است؟ مهدي جعفري گرزيني: من فکر مي کنم که اين عدم موضعگيري، در خدمت دمکراسي در ايران نيست. دولت آلمان بايد موضعگيري اساسي بکند درباره ايران و مساله اقتصادي را بسيار مهم جلوه ندهد، و روابط اقتصادي خود را با ايران در درجه اول اهميت قرار ندهد. اما من مي توانم بگويم که نشانه هايي از حرکت هاي سمبليک وجود دارد. نماينده رسمي دولت آلمان در ايران، يعني سفير، به نزد آيت الله منتظري رفت و اين خود بيش از يک حرکت سمبليک است به اعتقاد من. ش.م.: مهدي گرزيني، از فعالان حزب سوسيال دمکرات آلمان، در پايان اين گفتگو به احتمال دستگيري ها و بازداشت ها در ايران اشاره مي کند و اينطور نتيجه مي گيرد که هر چه حرکت هاي مردمي ابعاد وسيعتري به خود بگيرد، به همان اندازه بر دامنه موج دستگيري ها، اعم از نمايندگان متحصن و يا گروه هايي که دست به تحريم انتخابات زده اند افزوده مي شود. مهدي جعفري گرزيني: بعد از حزب ملت ايران و قتل هاي زنجيره اي، بعد از نهضت آزادي، حالا نوبت نمايندگان خودشان رسيده است، که احتمال اينکه دستگير بشوند و به زندان بيافتند و حتي شکنجه بشوند، هست در جامعه ايران. مهدي جعفري گرزيني، از فعالان حزب سوسيال دمکرات آلمان و نامزد اين حزب در انتخابات پيش روي شوراهاي شهر در اين کشور، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد که حزب سوسيال دمکرات آلمان، ضمن حمايت از جنبش اصلاحات، نگران آن است که مسائل جاري ايران شکل حادتري به خود گيرد و جامعه ايران دستخوش هرج و مرج شود. وي مي افزايد که دانشجويان، مردم ايران را به بايکوت اين انتخابات فراخواندند. نمايندگان مردم که استعفاء دادند، حرکتي در اين جهت هست، اما متاسفانه حجت الاسلام سيد محمد خاتمي، رئيس جمهوري اسلامي، به سازش با جناح محافظه کار اميد دارد. وي عدم موضعگيري دولت آلمان در قبال اين بحران را در خدمت دمکراسي در ايران نمي داند.
XS
SM
MD
LG