لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۲۸ مهر ۱۳۹۶ تهران ۰۹:۱۴

بازتاب افشاگري در پاكستان در باره انتقال تكنولوژي اتمي به ايران و كشورهاي ديگر در روزنامه هاي آلماني زبان


(rm) صدا |
پرويز فرهنگ (راديوفردا، كلن): روزنامه زوددوچه سايتونگ در تفسير خود مي نويسد با اسناد و دلايلي كه ايران و ليبي در اختيار مقامات آژانس بين المللي انرژي اتمي گذارده اند، ديگر هيچ ترديدي نبود كه عبدالقديرخان سر همه نخهاي شبكه قاچاق جنگ افزار هسته اي را در دست دارد و پرويز مشرف، رئيس جمهوري پاكستان با اشك در چشمان از فريبكاري عبدالقديرخان سخن گفت كه پانزده سال تمام ارتش و دولت پاكستان را فريفته است. روزنامه دي ولت نيز در مقاله اي تحليلي خود مي نويسد: پرويز مشرف، رئيس جمهوري پاكستان عبدالقديرخان، دانشمند و سازنده بمب هسته اي پاكستان را به خاطر خدمات بزرگ و ارزنده اش در پيوند با امنيت ملي بخشود. عبدالقديرخان نيز در برابر در تلويزيون نخست از مردم پاكستان پوزشخواهي كرد و سپس با تاكيد گفت كه دولت پاكستان هيچگونه آگاهي از بازار سياهي كه وي پديد آورده بود، نداشته است. دي ولت بر آن است كه اگر اين دانشمند را در دادگاه بر كرسي اتهام مي نشاندند، ناخشنوديهاي مردم برانگيخته مي شدند. مي نويسد اما فريادهاي اعتراض ملت تنها دليل براي بخشودگي او نبود. چون كه در يك دادگاه رسمي پرده از روي بسياري از جزئيات زشت برداشته مي شد. ناظران سياسي در منطقه باور دارند كه ارتش و نيز سازمان امنيت پاكستان بي ترديد از قاچاق اتم آگاهي داشته اند و براي اثبات اين ادعا دليل مي آورند كه بخشي از قطعات ساخت كارگاههاي هسته اي با هواپيماهاي ارتشي به خارج از كشور حمل مي شدند و از سوي ديگر گويا عبدالقديرخان خود به بازرسان بين المللي گفته است كه مقامات بلندپايه ارتش و نيز پرويز مشرف كه فرماندهي كل نيروهاي ارتش را برعهده دارد، دقيقا مي دانستند كه وي به كره شمالي در تكميل برنامه هسته ايش كمك مي كرده است. همچنين محمد البرادعي رئيس آژانس بين المللي انرژي اتمي باور دارد كه آنچه تا كنون افشا شده است، تنها بخش ناچيزي از واقعيت پنهان است. دي ولت مي نويسد: دامنه قاچاق اتم بسيار گسترده است. افزون بر دانشمندان آلماني و بازرگانان اروپايي، يك دلال سريلانكايي نيز در مالزي قطعات سانتريفيوژها را براي پاكستان تهيه مي كرده است. اين قطعات در شركتي كه متعلق به پسر عبدالله احمد، نخست وزير مالزي است، توليد مي شده است. دي ولت مي نويسد پرويز مشرف بر سر دوراهي گرفتار آمده است. از يكسو بايد اين ظن را از ارتش و از خود بزدايد كه در بازار سياه دست نداشته اند، از سوي ديگر نيروهاي مخالف دولت در پاكستان او را متهم مي كنند كه به جاي نگرش به منافع ملت، در برابر فشارهاي واشنگتن سر فرود مي آورد. روزنامه زوددوچه سايتونگ مي نويسد ديگر هيچ ترديدي نبود كه عبدالقديرخان سر همه نخهاي شبكه قاچاق جنگ افزار هسته اي را در دست دارد و پرويز مشرف، رئيس جمهوري پاكستان با اشك در چشمان از فريبكاري عبدالقديرخان سخن گفت كه پانزده سال تمام ارتش و دولت پاكستان را فريفته است. روزنامه دي ولت مي نويسد: پرويز مشرف بر سر دوراهي گرفتار آمده است. از يكسو بايد اين ظن را از ارتش و از خود بزدايد كه در بازار سياه دست نداشته اند، از سوي ديگر نيروهاي مخالف دولت در پاكستان او را متهم مي كنند كه به جاي نگرش به منافع ملت، در برابر فشارهاي واشنگتن سر فرود مي آورد.
XS
SM
MD
LG