لینک‌های قابلیت دسترسی

سه شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۶ تهران ۱۰:۵۴

افزايش خسارت هاي زيست محيطي ناشي از مصرف سوخت از ديد يك روزنامه نگار و كارشناس امور شهري


(rm) صدا |
فرين عاصمي (راديو فردا): رئيس سازمان حفاظت از محيط زيست در اجلاس عالي ارائه دستاوردهاي نهايي پروژه بازنگري انرژي اعلام كرد خسارات زيست محيطي ناشي از مصرف سوخت در ايران نسبت به سه سال گذشته دو برابر شده است. اين به معناي بي اثر بودن تمام تلاشهاي طرفداران محيط زيست براي جلوگيري از آلودگي هوا و مصرف بي رويه سوخت است. گرم شدن زمين، ريزش بارانهاي اسيدي، آلودگي اقيانوسها، تغييرات آب و هوايي، از بين رفتن گونه هاي گياهي و جانوري، بيابان زدايي و تخريب جنگلها و آلودگي شديد هوا در شهرهاي بزرگ از مهمترين آلودگيها در اثر مصرف نادرست سوخت است. جمشيد پوراسكندر، روزنامه نگار و كارشناس امور شهري در اين باره مي گويد: جمشيد پوراسكندر (روزنامه نگار و كارشناس امور شهري): مهمترين مساله اي كه در اين سمينار مطرح شد، بحث دو برابر شدن خسارت ناشي از مصرف نامناسب سوخت و انرژي در كشور طي سالهاي اخير است. در اين آمار آمده كه دو برابر شده، يعني ميزان مصرف انرژي در ايران. اين نشان دهنده بي اثر بودن همه تلاشهايي است كه در اين سالها جهت بهينه سازي مصرف سوخت و انرژي و به طبع آن كاهش آلودگي شهرها انجام شده. اين آمار در حقيقت به مصرف نامناسب سوخت اشاره دارد و نه افزايش مصرف آن. پس بايد نگاه كرد به سه حوزه كه در حقيقت انرژي را مصرف مي كنند، يعني مصرف صنعتي، مصرف خانگي و مصرف حمل و نقل. وزارت نفت ارزيابيهايي كه طي چند سال اخير حداقل در يكي دو سال انجام داده و آمده طرح بهينه سازي مصرف سوخت صنايع را از جزئياتش شروع كرده و تلاش دارد كه بتواند جلوي مصرف سوخت نامناسب را بگيرد يا درواقع يك الگوي صحيحي از مصرف سوخت را ارائه بدهد. ف . ع : سهم وسايل نقليه در اين سوخت نامناسب چقدر است؟ جمشيد پور اسكندر: با توجه به تكنولوژي كه خودروهاي ايراني دارد، مي شود گفت كه حدود سه برابر انرژي را اينها بخصوص در زمينه سوخت مصرف مي كنند. من مثال مي زنم تكنولوژي كه ساخت پيكان در ايران دارد، در حقيقت مي شود گفت كه سه برابر حد معمولش دارد مصرف مي كند و كساني كه پيكان دارند، در حقيقت هر ليتر بنزين را دو برابر يا سه برابر قيمت متعارفش مي خرند. در صنايع هم به همين ترتيب است، البته يك مقداري وضعيتش قابل كنترل است. ف . ع : راههاي كاهش مصرف سوخت يا درست مصرف كردن چيست كه دولت بايد آنها را در نظر بگيرد؟ جمشيد پور اسكندر: به نظر مي رسد كه چند كار را بايد همزمان انجام داد. اولا ما بايد بدانيم كه چه مقدار خودروها مقصر هستند در مصرف و در حقيقت صنعت خودرو. اينها را كاملا تفكيك كنيم كه اعداد و ارقامش وجود دارد. به نظر مي رسد كه آگاهي مردم نسبت به مصرف بهينه سوخت مي تواند خيلي موثر باشد. درواقع دوجداره كردن اين پنجره ها مي تواند در اين قضيه موثر باشد. علت مصرف بالا يا مصرف غلط هم اين است كه ايرانيها معتقدند كه ما منابع انرژي بسيار زيادي را داريم و لذا لازم نيست دغدغه اي در اين زمينه داشته باشيم. اگر اين رويكرد عوض شود و منابع انرژي و بخصوص منابع انرژي كه منابع تجديد ناشونده هستند به عنوان سرمايه ملي تلقي بشود، بايستي در مصرف انرژي كاملا هوشمندانه عمل كرد. يك كار فرهنگي بايد انجام شود، به شدت در اين زمينه صاحبان تريبونهاي عمومي بايد در اين قضيه وارد بشوند و عينا نشان دهند كه مصرف نامناسب انرژي چه تبعاتي دارد و تغير الگوي مصرف ما يا فرهنگ مصرف ما چه آثار مثبتي در حوضه هاي ملي و فردي مي تواند در پي داشته باشد. از طرفي به لحاظ بالا بودن سهم مصرف سوخت در صنايع خودروسازي، قطعا مديريت صنعت خودروسازي بايد به اين فكر باشد كه از سيستمهايي استفاده كند كه از حداقل سوخت بهره مند شوند. اين كار بايد به طور همزمان انجام بشود. ف . ع : فكر مي كنيد كه كارخانه هاي توليد خودرو مي توانند كه خودروهاي كم مصرف بسازند، يعني كارخانه هاي ايران اين توانايي را دارند؟ جمشيد پور اسكندر: بله اين امكان است. خوشبختانه سرمايه هاي خوبي را هم اينها در اختيار دارند و مي توانند اين كار را انجام دهند. رئيس سازمان حفاظت از محيط زيست گفت مصرف سوخت از سال 1379 تاكنون 11 درصد رشد داشته و خسارات زيست محيطي ناشي از بخش انرژي در اين فاصله دو برابر شده است. جمشيد پوراسكندر، روزنامه نگار و كارشناس امور شهري در تهران، در مصاحبه با راديو فردا مي گويد: اين نشان دهنده بي اثر بودن همه تلاشهايي است كه در اين سالها جهت بهينه سازي مصرف سوخت و انرژي و به طبع آن كاهش آلودگي هواي شهرها انجام شده. به نظر وي علت مصرف بالا يا مصرف غلط هم اين است كه ايرانيها معتقدند كه منابع انرژي بسيار زيادي را داريم و لذا لازم نيست دغدغه اي در اين زمينه داشته باشيم.
XS
SM
MD
LG