لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶ تهران ۱۴:۵۵

بررسي روزنامه هاي امروز ايران


(rm) صدا |
علي سجادي (راديو فردا): عليرضا علوي تبار در مقاله اي با عنوان «فتنه متحجرين» در رونامه «ياس نو» با اشاره به تضاد دروني جمهوري اسلامي که در عمل يک جمهوري ولايي، يعني ترکيبي از جمهوريت و ولايت مطلقه فقيه است، درباره وقايع اخير ايران مي نويسد: گمان مي کنم جريانات اخير آزموني فيصله بخش براي همه نيروهاي سياسي بود که استقرار نوعي از مردمسالاري را در چارچوب جمهوري ولايي دنبال مي کردند. جريانات اخير آزموني براي ايدئولوژي نيروهايي است که هم به مردمسالاري پايبندند و هم دغدغه هاي ديني دارند. همه دريافتند که قائل شدن حق ويژه در سياست براي يک فرد، يک قشر، يک گروه منزلتي، يک انديشه و پيروان يک انديشه و مفسران يک انديشه در نهايت با مردمسالاري ناسازگار است. علوي تبار ضمن تجليل از محمد خاتمي معتقد است که رهبري اصلاحات در آينده به نيروهايي منتقل خواهد شد که در کنارشرافت مدني داراي شجاعت مدني بيشتري باشند. و در شرايطي که احتياج به تصميم گيريهاي بزرگ است، آماده پذيرش مسئوليتهاي بزرگ باشند. وي سپس ضمن بررسي نيروهاي اصلاح طلب، که با استعفاي خود و عدم شرکت در انتخابات غيرمنصفانه و غيرآزاد خود را قيد حکومت آزاد کرده ، نتيجه مي گيرد که دو جريان برنده در اين فتنه، دو جريان مشارکت و مجاهدين انقلاب بودند. آنها نشان دادند که ظرفيتهاي بسياري دارند و در صورت رفع برخي از موانع و محدوديتها، شکوفايي بيشتري در انتظار آنها خواهد بود. وي در پايان مي نويسد: فتنه متحجرين اگرچه در ظاهر با پيروزي آنها در پيشگيري از يک انتخابات آزاد و منصفانه پايان گرفت، اما به دليل خلوصي که در انديشه راهنماي اصلاحات و نيروهاي تشکيل دهنده جبهه اصلاحات ايجاد خواهد کرد، مقدمه پيروزيهاي بزرگتري خواهد بود. روزنامه «شرق» با اشاره به سفر ناگهاني وليعهد انگلستان به تهران مي نويسد: اينک فرزند ملکه بريتانيا ميهمان ناخوانده ايرانيهاست. چرا که براي اين سفر نه تنها دعوتي از سوي ايران نشده، بلکه وليعهد در مدت اقامت در ايران ميزبان رسمي نيز ندارد و ملاقات با رئيس جمهوري ايران تنها برنامه رسمي پرنس چارلز در کشوري است که مردم آن به طور سنتي به بريتانياييها به ديده شک مي نگرند و سياستهاي لندن را سر فصل و دليل تامه تمام اتفاقات جهان مي دانند. همين نشريه در مقاله اي با عنوان راه ميانه انگليسي به قلم مهران کريمي درباره سفر وليعهد بريتانيا مي نويسد: اين ديدار سمبليک آغاز دوران تازه اي را در شکل گيري روابط ايران و غرب خبر مي دهد که در واقع جک استراو و همکاران آلماني و فرانسويش در پاييز گذشته پايه گذار آن بودند و راه را براي پيوستن آبرومندانه ايران به پروتکل الحاقي منع تکثير سلاحهاي هسته اي و در نتيجه بازگشت ايران به جامعه بين المللي هموار کردند. اما سفر وليعهد انگليس از آينده نگري انگليسيها و توان آنها براي گذشتن از خاطرات تلخ و شيرين گذشته هم حکايت مي کند. و اين چيزي است در تمدنها و فرهنگهاي ستبر و داراي ريشه قوي کمتري يافت مي شود. زيرا چنين تمدنها وفرهنگهايي معمولا به جاي چشم داشتن به آينده و تلاش براي بازسازي چهره خود معمولا در گذشته باشکوه خود غرق مي شوند و حاضر نمي شوند واقعيت جديد جهاني را به رسميت بشناسند. علوي تبار در روزنامه «ياس نو» با اشاره به تضاد دروني جمهوري اسلامي که در عمل يک جمهوري ولايي، يعني ترکيبي از جمهوريت و ولايت مطلقه فقيه است، درباره وقايع اخير ايران آن را آزموني فيصله بخش براي همه نيروهاي سياسي خواند که استقرار نوعي از مردمسالاري را در چارچوب جمهوري ولايي دنبال مي کردند و آن را آزموني براي ايدئولوژي نيروهايي دانست که هم به مردمسالاري پايبندند و هم دغدغه هاي ديني دارند. علوي تبار ضمن تجليل از محمد خاتمي معتقد است که رهبري اصلاحات در آينده به نيروهايي منتقل خواهد شد که در کنارشرافت مدني داراي شجاعت مدني بيشتري باشند. روزنامه «شرق» با اشاره به سفر ناگهاني وليعهد انگلستان به تهران در مقاله اي با عنوان راه ميانه انگليسي به قلم مهران کريمي درباره سفر وليعهد بريتانيا مي نويسد: اين ديدار سمبليک آغاز دوران تازه اي را در شکل گيري روابط ايران و غرب خبر مي دهد که در واقع جک استراو و همکاران آلماني و فرانسوي اش در پاييز گذشته پايه گذار آن بودند و راه را براي پيوستن آبرومندانه ايران به پروتکل الحاقي منع تکثير سلاحهاي هسته اي و در نتيجه بازگشت ايران به جامعه بين المللي هموار کردند.
XS
SM
MD
LG