لینک‌های قابلیت دسترسی

پنجشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۶ تهران ۱۹:۰۰

چشم انداز تاسيس سازمان جديد «اداره جرايم شديدا سازمان يافته» در بريتانيا


(rm) صدا |
علي سجادي (راديوفردا): وزيرکشوربريتانيا روزدوشنبه اعلام کرد اين کشور قصد دارد سازماني نظيراداره آگاهي فدرال آمريکا، اف بي آي، را براي مبارزه با قاچاق مواد مخدر، قاچاق افراد، فساد و کجروي کودکان، تقلب ومعاملات غيرمجازپولي تاسيس کند. امير آرمين (راديوفردا): به گفته ديويد بلانکت David Blunkett، وزيرکشوربريتانيا، سازمان جديد بريتانيائي که هدف ازتاسيس آن مقابله جوئي با روند روبه گسترش افزايش جرايم درسطح جهان است، «اداره جرايم شديدا سازمان يافته» ناميده شده است وجانشين سرويس ملي خبرگيري جنائي وجوخه ملي جرايم بريتانيا مي شود. اين اداره همچنين وظايف مربوط به بازجوئي وتحقيقات را از وزارت کشور وگمرکات تحويل مي گيرد. پيش بيني مي شود اداره جديد که تاسيس آن بزرگترين سازماندهي پليس بريتانيا ازسال 1964 تاکنون به شمار مي رود، سرآمد ديگر نهادها نزد افسران پليس درانگلستان و ويلز باشد. اسکاتلند نظام حقوقي جداگانه اي براي خود دارد. اداره جرايم شديدا سازمان يافته که داراي متخصصان کامپيوتر، حسابداران وسايرکارشناسان امورمالي است، تا زودتر ازسال 2006 کارخود را آغازنخواهد کرد. ازآن جا که احتمال داده مي شود مبارزه با تروريسم بين المللي نيز جزو وظايف اداره جرايم شديدا سازمان يافته باشد، پيش بيني مي شود اين نهاد سرويس هاي محرمانه را نيزبه خدمت گيرد، با اين حال هنوزاطلاعاتي دراين باره منتشرنشده است. قراراست زيرکشوربريتانيا قوانين سختگيرانه جديدي را که نهاد جديد هدف کارخود قرارخواهد داد، به زودي اعلام کند. آقاي بلانکت گفت: جنايتکاران درآمدهاي ميليوني خود را ازطريق تيره بختي انسان ها، قاچاق مواد مخدر و قاچاق انسانها، ارتکاب تقلب واخاذي به دست مي آورند. آن ها امپراتوري هائي جنايتکارانه را کنترل مي کنند که تا اقصي نقاط جهان ادامه دارد. جنايتکاران تصورمي کنند که ازدسترس عدالت وازبرابر ديدگان ما به دورهستند. اما اين درست نيست. هيچ کس نبايد غيرقابل رد گيري باشد. هيچ کس نبايد غيرقابل دسترسي باشد. گزارش هاي روزيکشنبه مطبوعات بريتانيا حاکي ازآن بود که ممکن است بيل براتون، رئيس پليس پيشين نيويورک، به عنوان رئيس اداره جرايم شديدا سازمان يافته تعيين شود. وزيرکشور بريتانيا پيشترمراتب اعجاب خود را ازشيوه هاي آقاي براتون درنيويورک ابرازداشته بود. اداره جرايم شديدا سازمان يافته قصد دارد به تعدد سازمان هاي بريتانيايي درامرمبارزه با جرايم پايان دهد. سرويس ملي خبرگيري جنائي بريتانيا درحال حاضرداراي هزار و 200 کارمند است وجوخه ملي جرايم که بيشتربه مبارزه با قاچاق مواد مخدراشتغال دارد، هزار و 330 کارآگاه را درخدمت دارد. اداره گمرک وماليات هاي غيرمستقيم نيز هزار و 850 کارمند درچندين بخش مختلف دارد که به مبارزه با تقلب، قاچاق مواد مخدر وديگرجرايمي که ازمرزعبورمي کند اشتغال دارند. فعاليت هاي قاچاقچياني که به قاچاق افراد مي پردازند، هفته گذشته دربريتانيا زيرنورافکن رفت. اين هنگامي بود که 19 مهاجرجديد چيني که بيشترآن ها به طورغيرقانوني وارد بريتانيا شده بودند، درحالي که براي باندهاي سازمان يافته صدف هاي دريائي جمع آوري مي کردند، غرق شدند. به گفته ديويد بلانكت David Blunkett، وزير كشور بريتانيا، سازمان جديدي بريتانيايي كه هدف از تاسيس آن مقابله با روند رو به گسترش افزايش جرايم در سطح جهان است، «اداره جرايم شديدا سازمان يافته» ناميده شده است و جانشين سرويس ملي خبرگيري جنايي و جوخه ملي جرائم بريتانيا مي شود. اين اداره همچنين وظايف مربوط به بازجويي و تحقيقات از وزارت كشور و گمرك را تحويل مي گيرد. از آنجا كه احتمال داده مي شود مبارزه با تروريست بين المللي نيز جزو وظايف اداره جرايم شديدا سازمان يافته باشد، پيش بيني مي شود اين نهاد سرويسهاي محرمانه را نيز به خدمت گيرد. با اين حال هنوز اطلاعاتي در اين باره منتشر نشده است. گزارشهاي روز يكشنبه مطبوعات بريتانيا حاكي از آن بود كه ممكن است رئيس پليس پيشين نيويورك به عنوان رئيس اداره جرايم شديدا سازمان يافته بريتانيا تعيين شود.
XS
SM
MD
LG