لینک‌های قابلیت دسترسی

سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۶ تهران ۱۳:۲۸

حملات رهبران جناح راست به اصلاح طلبان و دولت: اصلاح طلبان مصدقي هستند و مصدق هم مذهبي نبود


(rm) صدا |
مريم احمدي (راديوفردا): رهبران جناح راست در طيف افراطي همچنان به حمله به اصلاح طلبان و دولت ادامه مي دهند، و از مردم مي خواهند تا در انتخابات اول اسفند، به کساني راي بدهند که مصالح دين و جامعه سياسي را در نظر مي گيرند. آنان بزرگترين نقطه ضعف اصلاح طلبان را حمايت از جمهوريت و ملي گرايي دانسته، و گفته اند: اصلاح طلبان مصدقي هستند و مصدق هم مذهبي نبود. امير آرمين (راديوفردا): محمد تقي مصباح يزدي، از ارکان جناح راست، گفته است: وظيفه شرعي مردم آن است که به کساني راي بدهند که دين و مصالح جامعه اسلامي را حفظ مي کنند. وي در اين سخنان نامي از مصالح ايران نبرد و گفته است: راي به کساني که صلاحيت شان تاييد نشده، از نظر شرعي درست نيست. آقاي مصباح يزدي نقش مردم را نقشي مشورتي، آن هم از هنگام نياز از سوي رهبر دانست و اجازه داده است که افراد در اين زمينه نظرهاي مخالف را نيز بيان کنند. آقاي مصباح يزدي رهبر را شخص اول مملکت ناميده است، لقبي که در نظام گذشته به پادشاه داده مي شود، و گفته است رهبر و شخص اول مملکت، نظر مشورتي مردم را مي گيرد و حکم صادر مي کند. آقاي مصباح يزدي نقش دولت را نيز منوط به تفويض آن از سوي رهبر دانسته، و در توجيه سرپيچي شوراي نگهبان از حکم حکومتي آقاي خامنه اي، گفته است: گاهي رهبر حکمي مي دهد، اما گروه هاي فشار زمينه اجراء نشدن آن حکم را فراهم مي آورند و رهبر مجبور مي شود تا حکم اوليه را به بدل هايي اضطراري تبديل کند. و اسدالله بادامچيان، رئيس مرکز سياسي حزب موتلفه در طيف جناح راست نيز گفته است: بعد از رحلت امام، خيلي ها کوشيدند امامت نباشد، اما وقتي آقاي خامنه اي به رهبري رسيدند، امامت عدل را به دست گرفتند. آقاي بادامچيان نقطه ضعف بزرگ محمدرضا خاتمي، رهبر جبهه مشارکت، را اين مي داند که گفته است: ما حکومت دمکراتيک مي خواهيم و دين بايد از دولت جدا شود، وي مي پرسد: آيا اين شخص صلاحيت رفتن به مجلس را دارد، ضمن اينکه از عباس عبدي و هاشم آغاجري هم حمايت مي کند. آقاي بادامچيان با حمله به دانشجويان دانشگاه تهران مي گويد: اينها شعارهاي جمهوريت دادند، و گفتند قصد دفاع از جمهوريت را دارند. و بعد مي گويد: بازرگان هم جمهوري دمکراتيک مي خواست و جمهوري ملي، اما امام گفت جمهوري ما بايد اسلامي باشد. با وجود اين بازرگان به جمهوري دمکراتيک راي داد. آقاي بادامچيان در ادامه حمله به بازرگان و نهضت آزادي مي گويد: اينها مصدقي اند و مصدق هم که مذهبي نبود، ملي بود. اينها مي گويند سازمان ملل متحد بايد کشور را اداره کند. اين افکار غرب گرا است. آقاي بادامچيان هم مثل آقاي مصباح يزدي، توصيه مي کند به کساني راي بدهند که مقام معظم رهبري گفته اند. رهبران جناح راست در طيف افراطي همچنان به حمله به اصلاح طلبان و دولت ادامه مي دهند. آنان بزرگترين نقطه ضعف اصلاح طلبان را حمايت از جمهوريت و ملي گرايي دانستند، و گفتند: اصلاح طلبان مصدقي هستند و مصدق هم مذهبي نبود. محمد تقي مصباح يزدي، از ارکان جناح راست، گفت که وظيفه شرعي مردم آن است که به کساني راي بدهند که دين و مصالح جامعه اسلامي را حفظ مي کنند. وي در اين سخنان نامي از مصالح ايران نبرد. اسدالله بادامچيان، رئيس مرکز سياسي حزب موتلفه در طيف جناح راست نيز نقطه ضعف بزرگ محمدرضا خاتمي، رهبر جبهه مشارکت، را اين دانست که گفت ما حکومت دمکراتيک مي خواهيم و دين بايد از دولت جدا شود. وي پرسيد: آيا اين شخص صلاحيت رفتن به مجلس را دارد؟
XS
SM
MD
LG