لینک‌های قابلیت دسترسی

چهارشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۶ تهران ۰۸:۵۲

يک رهبر کرد عراقي: منطقه خود مختار عمليات چريک هاي جدائي خواه کرد ترکيه را تحمل نخواهد کرد


(rm) صدا |
مريم احمدي (راديوفردا): يک رهبرکردعراقي روزسه شنبه کوشش کرد ترکيه را نسبت به مقاصد کردهاي عراق مطمئن سازد وگفت: يک منطقه کرد نشين شمال عراق با خود مختاري بيشتر، تحمل نخواهد کرد که شاهد عمليات چريک هاي جدائي خواه کرد ترکيه دراين منطقه باشد. آنکارا عميقا نگران فشارکردهاي عراق براي کسب خود مختاري بيشتري ازدولت بغداد است و بيم آن دارد که اعطاي خود مختاري به کردهاي عراق، گرايش هاي جدائي خواهانه کردهاي ترکيه را درجنوب شرقي اين کشور دامن بزند. بهروز نيکذات (راديوفردا): بهرام صالح، نخست وزير نيمي ازمنطقه کرد نشين شمال عراق، درجريان ديدارازآنکارا دريک مصاحبه تلويزيوني با اشاره به چريک هاي کرد ترکيه که درکوه هاي شمال عراق موضع گرفته اند گفت: ما آماده برطرف کردن کليه عواملي هستيم که تهديدي براي همسايگان ما به شمارمي روند. آنکارا چريک هاي جدائي خواه وابسته به حزب کارگران کرد ترکيه را مسئول مرگ بيش از30 هزار نفردرجريان مبارزات جدائي خواهانه خود دردهه هاي 1980 و1990 مي داند. ترکيه ازمتحد خود آمريکا در پيمان ناتو خواسته است به نيروهاي خود درعراق دستوردهد چريک هاي کرد را مورد سرکوبي بيشتري قراردهند. عبد الله گل، وزيرامورخارجه ترکيه، گفته است: هرگونه انتزاع وجدائي درمنطقه کرد نشين شمال عراق، ممکن است به زد وخوردي خونين بيانجامد. وزيرامور خارجه ترکيه به هنگام ديداري ازلهستان گفت: خاورميانه نمي تواند جدائي وتجزيه ديگري را تحمل کند. يک عراق تقسيم شده به صورت منبعي ازتنش، درد و برخوردهاي خونين درمي آيد. وي افزود منابع طبيعي عراق متعلق به کليه مردم اين کشوراست وبايد بين آن ها تقسيم شود. سوء ظن آنکارا نسبت به کردها اخيرا هنگامي که نوشيروان بارزاني، يک رهبرکرد عراقي ديگر، خواستار خروج نيروهاي حفظ صلح ترکيه ازعراق شد، افزايش يافت. ترکيه چندين صد سرباز را براي نظارت درآتش بس ميان دوجناح عمده کرد عراق درجريان جنگ داخلي ميان آن ها درنيمه سال هاي دهه 1990 به عراق اعزام داشته است. اين دوجناح، يعني اتحاديه ميهني کردستان وحزب دمکرات کردستان، براي حفاظت ازخود مختاري کردها دريک عراق فدرال درآينده، وعده داده اند با يکديگرمتحد شوند. بهرام صالح درپاسخ به سئوالي درباره خواست بارزاني درمورد خروج نيروهاي ترکيه ازعراق گفت: ترديدي وجود ندارد که قصد برآن نيست نيروهاي ترک با توسل به زورازعراق اخراج شوند. مي توان گفتگوهاي دوستانه اي دراين مورد با آمريکا، بريتانيا وترکيه به عمل آورد وراه حلي پيدا کرد زيرا ماموريت حفظ صلح اين نيروها درعراق پايان يافته است. آقاي صالح همچنين گفت: هشيار زباري، وزيرامورخارجه عراق، که خود يک کرد است، درگفتگوهاي مربوط به امنيت منطقه که قراراست هفته آينده درکويت تشکيل شود، شرکت مي کند. دراين گفتگوها که مسائل مربوط به عراق مورد تاکيد قرارخواهد گرفت، ايران، ترکيه، مصر، اردن، عربستان سعودي وسوريه نيزشرکت دارند. بهرام صالح، نخست وزير نيمي ازمنطقه کرد نشين شمال عراق، روزسه شنبه کوشش کرد تا ترکيه را نسبت به مقاصد کردهاي عراق مطمئن سازد وگفت: يک منطقه کرد نشين شمال عراق با خود مختاري بيشتر، تحمل نخواهد کرد که شاهد عمليات چريک هاي جدائي خواه کرد ترکيه دراين منطقه باشد. آنکارا عميقا نگران فشارکردهاي عراق براي کسب خود مختاري بيشتري ازدولت بغداد است و بيم آن دارد که اعطاي خود مختاري به کردهاي عراق، گرايش هاي جدائي خواهانه کردهاي ترکيه را درجنوب شرقي اين کشور دامن بزند.
XS
SM
MD
LG