لینک‌های قابلیت دسترسی

یکشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۶ تهران ۱۷:۱۸

اتحاد و ائتلاف مخالفان بمنظور رسيدن به هدف انجام انتخابات آزاد، از ديد شاهزاده رضا پهلوي


(rm) صدا |
امير مصدق كاتوزيان (راديو فردا): 25 سال بعد از انقلاب اسلامي، شاهزاده رضا پهلوي فرزند محمد رضا پهلوي، پادشاهي که روز 22 بهمن ماه، کارنامه پادشاهيش بسته شد، بر تلاشهايش امروز افزوده است تا براي پيکار با آنچه حکومت استبدادي در ايران مي داند، همه مخالفان جمهوري اسلامي رامتحد سازد. به گزارش خبرنگار ما در پاريس، شاهزاده رضا پهلوي ديروز کنفرانسهاي خبري متعددي با رسانه هاي جهان در پايتخت فرانسه داشت. مير علي حسيني (راديو فردا، پاريس): ديروز 10 فوريه، پاريس مهماندار شاهزاده رضا پهلوي بود و رسانه هاي گروهي فرانسه در 24 ساعت گذشته بخشهايي از برنامه هاي خود را به مصاحبه با وي اختصاص دادند. شاهزاده رضا پهلوي در يک کنفرانس مطبوعاتي با بيان نقطه نظرهاي خويش درباره آينده ايران و اپوزيسيون کشور، با برشماري و تحليل اوضاع ايران زير حکومت جمهوري اسلامي چهره اي مصمم تر، با قاطعيت بيشتر از خود نشان داد. محور اصلي سخنان وي مبارزه، ائتلاف و يگانگي همه سازمانهاي سياسي اپوزيسيون به منظور برقراري حکومت مردم بود. وي همچنين به برقراري دموکراسي در ايران از طريق يک رفراندوم واقعي براي شنيدن صداي مردم در انتخاب سيستم حکومت آينده خويش تاکيد بسيار کرد. سپس در مصاحبه اختصاصي با راديو فردا، شاهزاده رضا پهلوي در پاسخ اين که در راه سرنگوني رژيم و برقراري دموکراسي در ايران امکان ائتلاف بين مشروطه خواهان و جمهوريخواهان وجود دارد يا نه، چنين گفت: شاهزاده رضا پهلوي : سئوال اصلي اين است که اولويت کار ما در کجاست؟ اگر هدف رسيدن به حاکميت مردم هست، اين يک هدفي است وراسازماني، وراايدئولوژيک. مسئله سلطنت طلب بودن يا جمهوريخواه بودن نيست. چون همه در اين نتيجه ذينفع خواهيم بود. بنابراين زمينه اين اتحاد بر اين توافق است که تا روز رفراندوم در آنجا من جمهوريخواه به جمهوري علاقمند خودم راي خواهم داد يا آن مشروطه خواه به مشروطه پادشاهي خودش راي خواهد داد، تا زماني که به آن مرحله نرسيديم، همه جاي دارد که براي هدف مشترک کار بکنيم تا به اين حق انتخاب برسيم. مبناي اين تفاهم، مبناي اين هماهنگي، معناي اين اتحاد، معناي اين ائتلاف براي اين هست که برسيم به آن شرايطي که در آن بتوانيم انتخابات آزاد خودمان را بکنيم. در آن زمان هر کدام راي خودمان را مي دهيم. توافق سر نتيجه نخواهيم داشت، طبيعي است. اما آيا براي رسيدن به آن حق انتخاب هدف واحدي نداريم؟ اگر به اين شکل به قضيه نگاه بکنيم، شما خواهيد ديد که اختلاف نظري بين طيف مشروطه خواه و جمهوريخواه نيست و در اين مورد صريحا بگويم که بسياري هستند از سران سياسي ما از هر دو طيف که امروز کاملا با هم هماهنگي دارند، کاملا با هم با صميميت دارند کار مي کنند به خاطر اين هدف واحد. م.ع.ح.: سپس از ايشان پرسيديم در صورت وجود ائتلاف ميان نيروهاي اپوزيسيون حاضر است رهبري آن را بر عهده بگيرد؟ شاهزاده رضا پهلوي: وظيفه اصلي من ايجاد هر چه بيشتر اين پلهاي ازتباطي است و هماهنگي بين نيروهاي مختلف فعالي که در صحنه هستند، چه در داخل ايران و چه در خارج ايران. به مفهوم اين که ماوراي اين هدف واحد عملا بتوانيم در سازماندهي، در ايجاد کادرهاي رهبري و هماهنگي در جريان اين حرکت بهتر بتوانيم زمينه را براي تغيير در داخل ايران ايجاد بکنيم. مردم ايران امروز نياز به يک رهبري مشخصي دارند که در اهدافش و در نظرش، در برنامه ريزيش درست بتواند مسائل را حل بکند و راهنمايي بکند. مشارکت مردم در کار شرط اساسي موفقيت هست. اما اين هماهنگي به هر حال لازم هست. و اين هماهنگي نمي تواند خارج از توافق بين تمام نيروهاي فعال سياسي که خواهان دموکراسي در آن هستند امکان پذير باشد. بنابراين وظيفه فوري و مشخص من کمک کردن به انجام شدن اين همکاري و هماهنگي است. م. ع. ح: در مورد بحران سياسي کنوني ايران و اين که نتيجه آن چه نقشي در ايران خواهد داشت، پاسخ چنين بود: شاهزاده رضا پهلوي: جمهوري اسلامي به عنوان يک نظامي امروز بيشتر و بيشتر دارد محاصره مي شود توسط مردم. تقريبا به يک شکلي وارد يک قرنطينه اي شده اند که دور تا دورشان محاصره شده و حتي در درون خودشان دارد شکاف بوجود مي آيد. تنها اميد اين نظام به اين هست که بار ديگر جهان را گمراه بکند در اين که مردم ايران چون يک مشارکتي در کار دارند ما يک نوع مشروعيتي داريم و براي اين هست هر نوع مشارکت در هر بازي که نظام داده به مردم، يک نوع مشروعيت دادن به نظام هست که اين را کاملا مردم ايران درک کردند از يک سو و از سوي ديگر آن ادعايي است که جمهوري اسلامي مي تواند بکند که اين دنيايي که با ما وارد بحث و گفت و گو هست نشانه اي است که ما همچنان يک نوع مشروعيتي داريم که از آن جهت بخواهند مردم ايران را مايوس و نااميد بکنند. بنابراين اگر دنيا بخواهد در اين مورد اشتباه تشخيص نداشته باشد و خود ما بدانيم چه مي کنيم، هيچ بنا و پايه اي براي نظام نمانده که بتواند رويش بايستند. مساله يک مساله زماني است که کي اين نظام سقوط خواهد کرد، نه اين که آيا اين نظام سقوط خواهد کرد؟ م. ع. ح: لازم به يادآوري است که در کنفرانس مطبوعاتي آقاي رضا پهلوي در پاريس، شماري از خبرنگاران کشورهاي مختلف اروپايي حضور داشتند. شاهزاده رضا پهلوي در يك کنفرانس مطبوعاتي در پاريس، به تشريح موضع خود در باره آينده ايران و نقش اپوزيسيون پرداخت. وي در مصاحبه با راديو فردا مي گويد: در راه رسيدن به يك رفراندوم آزاد در داخل كشور براي تعيين نوع حكومت، اختلاف نظري بين طيف مشروطه خواه و طيف جمهوريخواه نيست و بسياري هستند از سران سياسي هر دو طيف که امروز کاملا با هم هماهنگي دارند، و به خاطر اين هدف واحد كه رسيدن به يك فراندوم است، تلاش مي كنند. وي وظيفه اصلي خود را ايجاد هر چه بيشتر پلهاي ارتباطي و هماهنگي بين نيروهاي مختلف فعال در داخل و خارج از ايران مي داند. وي مي گويد جمهوري اسلامي هم در داخل كشور و هم از خارج در قرنطينه قرار گرفته است. وي هر نوع مشاركت در برنامه هاي نظام، نظير انتخابات مجلس را نوعي مشروعيت دادن به آن مي داند و مي افزايد: رژيم مي خواهد از طريق انجام مذاكره با حكومت هاي خارجي براي خود كسب مشروعيت كند. شاهزاده پهلوي مي گويد سقوط حكومت جمهوري اسلامي قطعي است و تنها سئوال زمان اين سقوط است.
XS
SM
MD
LG