لینک‌های قابلیت دسترسی

یکشنبه ۲ مهر ۱۳۹۶ تهران ۰۲:۱۰

تظاهرات ايرانيان مخالف جمهوري اسلامي در شهرهاي مهم اروپا، از ديد دو شرکت کننده


(rm) صدا |
مينا بهارمست (راديو فردا): به مناسبت بيست و پنجمين سالگرد انقلاب 1357 تظاهراتي ايرانيان مخالفت حكومت جمهوري اسلامي ايران در شهرهاي مهم اروپا امروز برگزار شد. شهرام ميريان (راديو فردا): گروهي از ايرانيان با انتشار فراخواني به زبانهاي انگليسي، فرانسه و آلماني، يادآور شدند كه به اين علت در برابر سفارت جمهوري اسلامي در شهر برن، پايتخت سوئيس گرد هم آمدند تا ضمن دفاع از دانشجويان، دگرانديشان و زندانيان سياسي، ياد كساني را هم كه در اين 25 سال به خاطر ابراز انديشه شان توسط جمهوري اسلامي كشته شدند گرامي دارند. من از يكي از شركت كنندگان در اين تظاهرات خواهش مي كنم توضيحات بيشتري درباره اين تظاهرات اعتراضي در سوئيس به ما بدهند. يكي از شركت كنندگان در تظاهرات: تظاهرات سراسري حزب سوسياليست ايران در چهار شهر اروپايي برگزار مي شود. امروز ما در ميدان ... نزديك سفارت هستيم كه تظاهرات شروع شده. پيامي كه اين شركت كنندگان به مردم داخل دادند اين است كه از شركت در اين رفراندوم سازشكارانه و بازيهاي سوخته انتخاباتي پرهيز كنند. شعاري كه اينها امروز تهيه كردند، شعار: دانشجوي زنداني آزاد بايد گردد و شعارهاي آنها پيوسته در حمايت از مردم عليه وضعيت ناهنجار زيستي مردم داخل كشور است و آزادي زندانيان سياسي. تماما نه تنها دانشجويان، كارگران، روشنفكران و كساني كه به عنوان زنداني سياسي در ايران هستند. اينها خواستار آزادي تمام آنها بدون هيچ قيد و شرطي هستند. ش . م : علاوه بر تظاهرات در شهر سوئيس همزمان حركتهاي اعتراضي ديگري هم روز چهارشنبه در شهرهاي بزرگ آلمان، هلند و بلژيك در مخالفت با جمهوري اسلامي برپا شده. گروهي از ايرانيان كه خود را پيروان راه آريامهر مي نامند، امروز ساعت 14:30 به وقت تهران در برابر سفارت جمهوري اسلامي ايران در برلين گرد هم آمدند. اين عده از طريق چند اتوبوس از چند شهر بزرگ آلمان روز گذشته حركت كرده و امروز خود را به برلين رساندند. من از يكي از دست اندركاران اين حركت اعتراضي خواهش مي كنم كه درباره اين تظاهرات توضيحات بيشتري بدهند. يكي از شركت كنندگان در تظاهرات: من يك ايراني ساكن آلمان هستم. اين پيام را دارم كه اين انتخابات فرمايشي و سراسر تزوير و ريا را تحريم نموده و هرگز پاي صندوقهاي راي ساختگي رژيم نروند. به مناسبت بيست و پنجمين سالگرد انقلاب 1357 تظاهراتي ايرانيان مخالفت حكومت جمهوري اسلامي در شهرهاي مهم اروپا امروز برگزار شد. گروهي از ايرانيان با انتشار فراخواني به زبانهاي انگليسي، فرانسه و آلماني، يادآور شدند كه به اين علت در برابر سفارت جمهوري اسلامي در شهر برن، پايتخت سوئيس گرد هم آمدند تا ضمن دفاع از دانشجويان، دگرانديشان و زندانيان سياسي، ياد كساني را هم كه در اين 25 سال به خاطر ابراز انديشه شان توسط جمهوري اسلامي كشته شدند گرامي دارند. يكي از شركت كنندگان در تظاهرات سراسري حزب سوسياليست ايران در مصاحبه با راديوفردا مي گويد که که پيام شركت كنندگان به مردم داخل ايران اين است كه از شركت در اين رفراندوم سازشكارانه و بازيهاي سوخته انتخاباتي پرهيز كنند. همچنين گروهي از ايرانيان كه خود را پيروان راه آريامهر مي نامند، امروز ساعت 14:30 به وقت تهران در برابر سفارت جمهوري اسلامي در برلين گرد هم آمدند. يكي از شركت كنندگان مي گويد که مردم اين انتخابات فرمايشي و سراسر تزوير و ريا را تحريم کنند.
XS
SM
MD
LG