لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۳ آذر ۱۳۹۶ تهران ۰۸:۱۲

تشكيل ستادائتلاف براي ايران از گروه هاي اصلاح طلب حاضر به شركت در انتخابات: نشانه شكاف ديگري در جبهه دوم خرداد


(rm) صدا |
امير مصدق كاتوزيان (راديو فردا): ستاد ائتلاف براي ايران شامل احزاب و گروه هاي اصلاح گرا نخستين بيانيه خود را درباره شركت در انتخابات مجلس و اعلام نامزدهاي مورد نظر خود صادر كرد. شماري از گروه هاي اصلاحگرا مانند جبهه مشاركت ايران اسلامي و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي گفته اند در انتخابات شركت نمي كنند. مهدي خلجي (راديو فردا): مجمع روحانيون مبارز، مجمع بانوان، مجمع نيروهاي خط امام و حزب كارگزاران سازندگي، حزب اسلامي كار، خانه كارگر و حزب همبستگي، گروه هاي اصلاح گرايي هستند كه شماري از نامزدهاي آنان براي شركت در هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي در شوراي نگهبان تاييد شدند. اين گروه ها كه با اعلام شركت در انتخابات، شكاف آشكاري را در جبهه دوم خرداد پديد آوردند، اكنون براي انجام تبليغات انتخاباتي خود دست به تشكيل ستادي بنام ستاد ائتلاف براي ايران زدند. در نخستين بيانيه ستاد ائتلاف براي ايران آمده است: گروه ها و احزاب اصلاح طلب اين ستاد بر اين اعتقادند كه شرايط موجود شركت در انتخابات و حضور فعال اصلاح طلبان در پاي صندوق هاي راي مي تواند فرصتي مناسب را براي حضور تعداي از نمايندگان اصلاح طلب فراهم كند. بنابر آنچه در اين بيانيه آمده، اين دسته از گروه هاي دوم خردادي باور دارند كه عدم شركت در انتخابات و قهر كردن از صندوق هاي راي ثمره اي جز واگذار كردن داوطلبانه تماميت مجلس به اقليت مخالف اصلاحات و خاموش كردن صداي بخش عظيمي از جامعه در خانه ملت در بر ندارد. ستادائتلاف براي ايران در حالي تشكيل مي شود كه علي اكبر محتشمي پور به رياست ستاد جبهه دوم خرداد منصوب شده، اما هنوز خبري از تصميم هاي اين جبهه براي شركت در انتخابات و معرفي نامزدها به دست نيامده است. علي اكبر محتشمي پور كه خود از اعضاي ارشد مجمع روحانيون مبارز است از نامزدي انتخابات مجلس هفتم انصراف داده است. به نظر ميرسد با انتخابات مجلس هفتم شوراي اسلامي گروه هاي اصلاحگراي سياسي در دشوار ترين موقعيت خود طي سالهاي اخير قرار گرفته و زمينه جدي براي انشعاب و جدايي يافته اند. اما از سوي ديگر محافظه كاران نيز براي جذب بيشتر آراي مردم با دشواري هاي ويژه خود روياروي اند. محافظه كاران سرشناس به گفته تحليلگران اميد چنداني به جلب آراي زيادي از مردم ندارند. به همين سبب است كه محافظه كاران بيشتر به آراي شهرستان ها و نيز نامزدهاي كمتر شناخته شده دل بسته اند. احمد توكلي از چهره هاي شناخته شده محافظه كار با انتقاد از دولت بخاطر اصرارش بر تاييد صلاحيت افرادي خاص از مردم خواست تا در هر فهرستي به صلاحيت چند نفر اگر اطمينان دارند، به صلاحيت افراد ناشناخته آن ليست هم اعتماد كنند. همچنين از مردم تهران خواسته است تا به همه سي نفر يك ليست راي بدهند تا همه نامزدها با راي بالايي انتخاب شوند. با اينهمه ستاد انتخابات كشور مستقر در وزارت كشور اعلام كرد هرگونه انتقال و جابجايي راي دهندگان مخالف قانون انتخابات و تخلف انتخاباتي قلمداد مي شود و وزارت كشور در صورت اطلاع و مشاهده موضوع با آن بشدت برخورد مي كند. مساله شناسنامه هاي جعلي كه بنا بر اخباري غير رسمي بطور گسترده اي در دسترس است، و نيز انتقال مردم يك حوزه انتخاباتي به حوزه انتخاباتي ديگر براي راي دادن از نگراني هاي اصلي ستاد انتخاباتي كشور است. شماري از گروه هاي اصلاح گرا كه با اعلام شركت در انتخابات، شكاف آشكاري را در جبهه دوم خرداد پديد آوردند، اكنون براي انجام تبليغات انتخاباتي خود دست به تشكيل ستادي بنام ستادائتلاف براي ايران زدند. در نخستين بيانيه ستاد ائتلاف براي ايران آمده است: گروه ها و احزاب اصلاح طلب اين ستاد بر اين اعتقادند كه عدم شركت در انتخابات و قهر كردن از صندوق هاي راي ثمره اي جز واگذار كردن داوطلبانه تماميت مجلس به اقليت مخالف اصلاحات و خاموش كردن صداي بخش عظيمي از جامعه در خانه ملت در بر ندارد. به نظر ميرسد با انتخابات مجلس هفتم شوراي اسلامي گروه هاي اصلاحگراي سياسي در دشوار ترين موقعيت خود طي سالهاي اخير قرار گرفته و زمينه جدي براي انشعاب و جدايي يافته اند. احمد توكلي از چهره هاي شناخته شده محافظه كار از مردم خواست تا در هر فهرستي كه به آن اطمينان دارند، به صلاحيت افراد ناشناخته آن ليست هم اعتماد كنند. از سوي ديگر مساله شناسنامه هاي جعلي كه بنا بر اخباري غير رسمي بطور گسترده اي در دسترس است، و نيز انتقال مردم يك حوزه انتخاباتي به حوزه انتخاباتي ديگر براي راي دادن از نگراني هاي اصلي ستاد انتخاباتي كشور است.
XS
SM
MD
LG