لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۲۸ مهر ۱۳۹۶ تهران ۱۰:۴۶

نيروي واكنش سريع اروپايي راه اندازي مي شود


(rm) صدا |
شهرام ميريان (راديوفردا، كلن: پس از ديدار ژاك شيراك رييس جمهورفرانسه از برلين شامگاه امروز توني بلر نخست وزير بريتانيابا گرهارد شرودر صدر اعظم آلمان ملاقات مي كند. اين ديدار پيش درآمدي است براي يگ همايش بزرگتر كه قرار است چهارشنبه آينده در برلين برپا شود.در اين گردهمايي كشورهاي آلمان ،فرانسه وبريتانيا در باره تشكيل يك نيروي واكنش سريع تصميم مي گيرند. نيروي واكنش سريع اروپايي در آغاز در برگيرنده 1500سرباز خواهد بودكه مي توانند در مناطق جنگلي، كويري،كوهستاني ونقاط صعب العبور وارد عمل شوند.ماموريت اين نيرو در هر نقطه اي از جهان باصلاحديد سازمان ملل انجام مي شود. سران سه كشور مذكور بعدتر جزئيات طرح را در اختيار ساير كشورهاي عضواتحاديه اروپا قرار مي دهندوآنان تا اواسط سال جاري مسيحي فرصت دارند كه اين طرح راتصويب كنند.در صورت تصويب نيروي واكنش سريع اروپايي از سه سال ديگر موجوديت مي يابد.كشورهاي مبتكر طرح يادآور شدند اين نيرو رقيبي براي ناتو نيست. در جلسه امروز شرودر وبلر درباره پيش نويس قانون اساسي اتحاديه اروپا نيز به بحث مي پردازند. در آستانه برپايي نشست سران كشورهاي آلمان، فرانسه و بريتانيا در باره تشكيل يك نيروي واكنش سريع اروپايي ، توني بلر نخست وزير بريتانيا، شامگاه امروز با گرهارد شرودر صدراعظم آلمان در برلين ديدار مي كند. اين ديدار پيش درآمدي است براي يگ همايش بزرگتر كه قرار است چهارشنبه آينده در برلين برپا شودودرآن كشورهاي آلمان، فرانسه وبريتانيا در باره تشكيل يك نيروي واكنش سريع تصميم بگيرند. نيروي واكنش سريع اروپايي در آغاز در برگيرنده 1500سرباز خواهد بودكه مي توانند در مناطق جنگلي، كويري،كوهستاني ونقاط صعب العبور وارد عمل شوند.ماموريت اين نيرو در هر نقطه اي از جهان باصلاحديد سازمان ملل انجام مي شود. كشورهاي عضواتحاديه اروپا تااواسط سال جاري مسيحي فرصت دارند كه اين طرح راتصويب كنند.
XS
SM
MD
LG