لینک‌های قابلیت دسترسی

سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۶ تهران ۱۷:۰۳

بازتاب سخنان رييس جمهوري آمريكا درباره نگراني از فعاليتها و برنامه هاي اتمي ايران، از ديد يك كارشناس روابط بين الملل


(rm) صدا |
بهمن باستاني (راديو فردا): درباره سخنراني رئيس جمهوري آمريكا، چشم انداز اقداماتي كه مي شود در سياست خارجي آينده آمريكا در اين زمينه تسليم كرد و همچنين در پيوند با نگراني اعلام شده آمريكا در اين سخنراني از فعاليتها و برنامه هاي هسته اي جمهوري اسلامي ، همكارم شهران طبري با دكتر رضا تقي زاده، استاد روابط بين الملل در دانشگاه اسكاتلند گفتگويي دارد. شهران طبري (راديو فردا): آقاي دكتر تقي زاده فكر مي كنيد صحبت ديشب پرزيدنت بوش يك چرخش مهم در سياست خارجه آمريكا است يا اين كه در اين سال مبارزات انتخاباتي براي رياست جمهوري، بيشتر جنبه داخلي دارد و مي خواهد مركز توجه را از مساله عراق منحرف كند؟ دكتر رضا تقي زاده: اعلام نقطه نظرهاي رئيس جمهوري آمريكا در مورد تهديدهاي هسته اي برخي از كشورها كه شب گذشته ايشان آنها را نامشروع خوانده، نوعي تاكيد بر سياستهاي جاري جمهوري خواهان است. سياستهايي كه در زمينه ضرورت مقابله با سلاحهاي كشتار جمعي و بخصوص نحوه مقابله با سلاحهاي كشتار جمعي و تروريست جهاني قبلا جمهوري خواهان اعلام كردند. بنابراين اين را نبايستي يك چرخش در سياست دانست. البته بايستي اين سخنان را با توجه به دو عامل مهم ولي در ضمن متفاوت بررسي كنيم، يكي همان كه گفتيد مسائل مربوط به عراق است كه آمريكاييها موفق نشدند سلاحهاي كشتار جمعي در اين كشور پيدا كنند و نكته دوم اعلام اين سخنان در سال انتخابات رياست جمهوري آمريكا است و با توجه به اين نكته كه دموكراتها سياستهاي ملايمتري در مقابله با تهديدهاي خارجي دارند و مخالف مداخله نظامي آمريكا به آن صورتي كه انجام گرفت در عراق هستند و رئيس جمهوري آمريكا را مورد انتقاد قرار مي دهند. به اعتقاد من رئيس جمهوري آمريكا تقريبا با يك روش ناپلئوني به جاي توجيه سياستهاي حمله به عراق، هم در بازگشت به اين سياستهاي را باز نگاه داشته و هم از موضع تهاجمي و تاكيد بر ضرورت اجراي اين سياستها، امنيت داخلي آمريكا را مورد توجه مجدد قرار داده و از مردم آمريكا مي خواهد و همينطور از مردم بقيه دنيا كه تصوير بزرگتر را ببينند و فراموش نكنند كه مواضع تهديدكننده همچنان باقي هستند و حالا تاكيد به نوعي به جاي سلاحهاي كشتار جمعي به صورت عام، متوجه تهديدهاي هسته اي است. ش . ط : آقاي بوش در سخنراني ديشب خودشان سياستهاي جديدي را براي جلوگيري از اشاعه فنآوري هسته اي مطرح كرد. فكر مي كنيد اين سياستها در عمل چقدر قابل پياده كردن باشد. دكتر رضا تقي زاده: با توجه به بضاعتهاي نظامي و سياسي آمريكا، نفوذي كه آمريكا در تغيير جهت سياسي جامعه اروپا دارد و تجربه اين تاثيرگذاري، يعني اتخاذ روشهايي كه عليه ايران صورت گرفت و ايران را كاملا در محدوديت قرار داد و ايران را مجبور به پذيرش قطعنامه كرد، نشان مي دهد كه آمريكا در صورت تمايل هنوز از اين بضاعت به طور كامل برخوردار است و اگر از اين بضاعتها به صورت محدود در مقاطعي استفاده كمتر مي برد، يقينا بعد از فراهم شدن امكانات دوباره به اين سياستها رجعت خواهد برد و آمريكا با شدت پيگير سياستهايي خواهد بود كه تا سال گذشته با هجوم به عراق و قبل از آن رفتن به افغانستان اعلام كردند و پيگيري كردند. آمريكا اين بضاعتها را دارد و با توجه به اين كه بزرگترين كمك كننده به سازمان ملل است و سازمان انرژي اتمي هم بخشي از سازمان ملل متحد به شمار مي رود، بايد انتظار داشته باشيم كه حرفهاي آمريكا در اين مورد برد داشته باشد و تا حدود زيادي بضاعت اجراي اين سياستهاي را هم در مورد محدود كردن گسترش سلاحهاي هسته اي در دنيا دارا هست. ش . ط: حالا فكر مي كنيد سياست آقاي بوش در مورد اين كه كشورهايي مانند ايران نتوانند عضو هيات مديره سازمان انرژي هسته اي بشوند، عملي باشد؟ دكتر رضا تقي زاده: عضويت در هيات مديره سازمان انرژي اتمي مساله خيلي مهمي براي كشورهاي كوچكي مثل ايران نيست. سال گذشته عضويت ايران در اين هيات مديره اين كمك را كرد كه ايران بتواند تماس نزديكتري با سازمان داشته باشد و در جهت اجراي توافقهايي كه صورت گرفت، سرعت عمل بيشتري بشود. از اين لحاظ ممكن است كه آمريكا مانع از نفوذ كشورهايي مانند ايران در هيات مديره سازمان بشود، ولي حضور يا عدم حضور در اين سازمان نقش مهمي در پيگيري دستيابي به سلاحهاي هسته اي نمي تواند بازي بكند، بنابراين اين را در اجراي سياست آمريكا به نظر من نبايد به آن خيلي بها داد. در واكنش به سخنان جرج بوش و نگراني آمريكا از فعاليتها و برنامه هاي اتمي جمهوري اسلامي، دكتر رضا تقي زاده، استاد روابط بين الملل در دانشگاه اسكاتلند در مصاحبه با راديو فردا مي گويد: سخنان رييس جمهوري آمريكا نوعي تاكيد بر سياستهاي جاري جمهوري خواهان است. رئيس جمهوري آمريكا به جاي توجيه سياستهاي حمله به عراق، از موضع تهاجمي و تاكيد بر ضرورت اجراي اين سياستها، امنيت داخلي آمريكا را مورد توجه مجدد قرار داد. دكتر رضا تقي زاده درباره اهميت عضويت جمهوري اسلامي در هيات مديره آژانس بين المللي و واكنش آمريكا به اين مساله مي گويد: ممكن است كه آمريكا مانع از نفوذ كشورهايي مانند ايران در هيات مديره سازمان بشود، ولي حضور يا عدم حضور در اين سازمان نقش مهمي در پيگيري دستيابي به سلاحهاي هسته اي نمي تواند بازي بكند.
XS
SM
MD
LG