لینک‌های قابلیت دسترسی

یکشنبه ۲ مهر ۱۳۹۶ تهران ۰۰:۰۰

واكنش نمايندگان مجلس آلمان به عدم رعايت آزادي انتخابات در ايران و احتمال سختگيري هاي بيشتر اتحاديه اروپا


(rm) صدا |
بهمن باستاني (راديو فردا): مهران براتي، تحليلگر سياسي مقيم آلمان كه اظهار نظر نمايندگان فراكسيونهاي مختلف پارلمان آلمان در جريان جاري پارلمان آلمان را در اين زمينه دنبال مي كند، به پرسشهاي همكارم امير مصدق كاتوزيان در اين زمينه پاسخ مي دهد و مي گويد كه هم اكنون نخستين سخنران ظاهران كه نماينده حزب سوسيال دموكرات آلمان قرار بوده است باشد، چه مي گويد و چگونه اين جريان ادامه دارد. مهران براتي (تحليلگر سياسي): اولين سخنران گفتگوي مجلس آلمان در مورد انتخابات ايران را رودلف بينديگ، نماينده حزب سوسيال دموكرات در كميسيون روابط خارجي پارلمان آغاز كرد. در صحبت خودش اول آغاز كرد كه شوراي نگهبان به مرجعي تبديل شده كه سد راه دموكراسي در ايران شده و حتي شوراي نگهبان به حرف آيت الله خامنه اي هم در مواردي گوش نكرده. الان ديگر صحبت در ميان نمايندگان و در ميان مردم ديگر بر سر اين است كه آيا مي شود بر تن ديكتاتوري موجود در ايران يك لباس دموكراسي به عنوان مجلس به تن كرد يا نه؟ و پاسخ ايشان اين است كه اينطور نيست و تنها راهي كه براي انسانهاي آزاديخواه و نمايندگان مجلس باقي مي ماند، حمايت از جنبش آزاديخواهي است و فشار روي جمهوري اسلامي كه انتخابات بيست فوريه را با شركت همه كانديداهاي موجود انجام بدهد. اميرمصدق كاتوزيان (راديو فردا): اين مواضعي كه گرفته مي شود از طرف اين حزب، با احزاب ديگر با توجه به اينكه بيانيه مشترك چهارتاشون صادر كردند، احزاب آلمان، همگون است؟ مهران براتي: همه احزابي كه در پارلمان آلمان شركت دارند، در كميسيون روابط بين المللي اتفاق آرا داشتند و چون اتفاق آرا در مورد نظر وجود داشته، مساله به جلسه عمومي پارلمان ارجاع شده و به همين دليل هم كم و بيش همه سخنگويان يك موضع را خواهند داشت، به احتمال قوي خانم کلاوديا روت كه نماينده دولت آلمان براي حقوق بشر در وزارت خارجه است، به مساله ضربه زدن به حقوق اوليه انسانها در ايران تكيه بيشتري خواهد كرد و به احتمال قوي همين مواضع را هم اينها به نهادهاي ديگر اروپايي منتقل مي كنند. ا . م . ك : پيامد اين موضعگيريها براي سمت گيري خود اتحاديه اروپا در قبال ايران چه خواهد بود؟ مهران براتي: من فكر مي كنم اتحاديه اروپا باشرايطي كه در ايران بوجود آمده، ديگر نمي تواند نقشي را كه تا به حال بازي مي كرده، به عنوان ميانجي ميان آمريكا و ايران با توجه به اين كه به اروپا قول داده شده بوده كه روند دموكراسي در ايران به پيش خواهد رفت و با اين قول بود كه اينها اين نقش ميانجي را برعهده گرفتند، ديگر به بازي كردن اين نقش حاضر نخواهند بود، حتي اينطور كه تك تك نمايندگان اينجا و آنجا اشاره مي كنند، تكيه بر اين خواهند داشت كه روابط اقتصادي و قراردادهاي اقتصادي كه با ايران مي بندند، با تكيه بيشتر به اصول و موازين حقوق بشري خواهد بود و به احتمال قوي اين بحث تا آخر هفته در پارلمان اروپا هم تكرار خواهد شد. در پي بحران سياسي در ايران، پارلمان آلمان موضوع را در دستور كار خود قرار داد. مهران براتي، تحليلگر سياسي مقيم آلمان در مصاحبه با راديو فردا مي گويد: رودلف بينديگ، نماينده حزب سوسيال دموكرات در كميسيون روابط خارجي پارلمان خواهان حمايت از جنبش آزاديخواهي و فشار روي جمهوري اسلامي شد. احزابي كه در پارلمان آلمان شركت دارند، مساله را به جلسه عمومي پارلمان ارجاع دادند و به احتمال قوي مجلس آلمان همين مواضع را هم به نهادهاي ديگر اروپايي منتقل مي كند. مهران براتي، معتقد است اتحاديه اروپا ديگر نمي تواند نقش ميانجي را كه تا به حال ميان آمريكا و ايران داشت، بازي كند و اتحاديه احتمالا تكيه بر اين خواهد داشت كه روابط اقتصادي و قراردادهاي اقتصادي كه با ايران مي بندند، با تكيه بيشتر به اصول و موازين حقوق بشري باشد.
XS
SM
MD
LG