لینک‌های قابلیت دسترسی

دوشنبه ۳ مهر ۱۳۹۶ تهران ۱۳:۵۹

پارلمان آلمان در قطعنامه اي شركت تمام رد صلاحيت شدگان در انتخابات مجلس شوراي اسلامي را خواستار شد


(rm) صدا |
شيرين فاميلي (راديوفردا): چگونگي برگزاري انتخابات مجلس شوراي اسلامي در محافل سياسي و دولتي غرب انعكاس وسيعي داشته است. روز گذشته به خواست فراكسيون هاي مختلف پارلمان آلمان، انتخابات ايران در دستور كار قرار گرفت. در باره نتيجه مذاكرات در پارلمان آلمان، دكتر مهران براتي، تحليلگر سياسي در برلين، درمصاحبه با راديو فردا مي گويد: دكتر مهران براتي (تحليلگرسياسي، برلين): نتيجه نهائي مصوبه اي بود كه سران فراكسيون هاي پارلماني مجلس آلمان تهيه كرده بودند كه از طرف فراكسيون حزب سوسيال دمكرات، فراكسيون دمكرات مسيحي، فراكسيون مسيحي سوسيال و فراكسيون سبزها، فراكسيون ليبرالها، اين درخواست را به مجلس بردند و مصوبه مجلس هم متن آن مبني بر آن است كه مجلس آلمان از دولت ايران و مسئولان سياسي در ايران ميخواهد كه كليه كساني كه كانديداتوري آنها از طرف شوراي نگهبان رد شده، بايد بتوانند در انتخابات شركت كنند. معني انتخابات اين است كه خواست مردم مبني بر انتخاب آزاد كانديداهاي مورد نظر آنها تامين شود. اما آنچه كه فراتر از اين متن مصوبه مي رفت، سخن هائي بود كه در مجلس ايراد شد و محتواي سياسي برجسته اي داشت و هشدار هاي بسيار زيادي در خودش داشت. مريم احمدي (راديوفردا): مهم ترين نكاتي كه در اين سخنراني ها مطرح شد چه بود؟ مهران براتي: گفته شد كه ما حاضر نيستيم به بهانه تامين مسائل امنيتي كه بسيار هم براي اينها مهم است، از مسئله حقوق بشر در ايران و تامين حقوق دمكراتيك مردم ايران بگذريم و آنچه كه در ايران مي گذرد را نديده بگيريم. از طرف ديگر گفته شد كه اين مسئله در روابط اقتصادي ما كه منافع مشترك هر دو دولت است تاثير خواهد داشت و باز هم گفته شدكه ما حاضر نيستيم به دليل منافع اقتصادي خود از مسائل دمكراتيك و حقوق بشر در ايران بگذريم. مهم ترين مسئله اي كه در گفته دبير اول سابق حزب دمكرات مسيحي آقاي روفرش پولند بود اين بود كه ايشان گفتند يك اينكه انتخابات آزاد آينده مي بايست زير نظر سازمان ملل انجام بگيرد. دوم اينكه گفتند دولت آلمان و احزاب آلماني مي بايد نه فقط با دولت ايران و نمايندگان مجلس ايران گفتگو كنند، بلكه با مخالفان نظام كنوني هم بايد صحبت كنند و نظر مردم ايران را نسبت به آينده خودشان بايد پرس و جو كنند و بدانند و به خواسته هاي مردم ايران كه از طرف نمايندگان سياسي شان ابراز مي شود، توجه داشته باشند. م.ا.: اين نوع گفتگو ها در پارلمان آلمان پيشينه اي هم دارد؟ مهران براتي: خدمت شما عرض كنم كه تا به حال سابقه نداشته كه همه فراكسيون هاي پارلمان آلمان نسبت به مسئله انتخابات يك كشور مصوبه مشتركي بياورند و مشتركا راي بدهند و به اتفاق آرا به يك مصوبه در يك مورد راي بدهند. و اين مسئله تازه اي است كه به علت نوع راي دادن و نوع تصميم مسئله، دولت آلمان را هم زير فشار خواهد گذاشت كه احتمالا اگر اينجاو آنجا مدارائي نسبت به سران جمهوري اسلامي انجام ميدهد، در رفتار خود تجديد نظركند. م.ا.: انتقاد نمايندگان از روند انتخابات در ايران بر چه جنبه اي متمركز بود؟ مهران براتي: بيشتر جنبه رد شدن صلاحيت ها بود كه به نظر اينها اينطور بودو اينها اين نظر را تائيد مي كردند كه شوراي نگهبان مايل است فقط آن دسته و گروهي كه به نظر آنها نزديك است به مجلس راه پيدا كند واين ديگر آن مجلسي كه مورد نظر اينها بود كه فكر مي كردند به طريق قانوني كم كم مسئله دمكراسي در ايران پيش برود، نيست و هشدار باشي در اين مسئله مي ديدند، چنانكه شوراي نگهبان به كار خود اينطور ادامه بدهد، اصل و اساس روابط به هم بخورد و اين ها نظراشن اين بود كه قانون اساسي ايران گرچه اين شورا را در نظر گرفته، ولي اين شورا شوراي مردم نيست اين شوراي منتصب است و چون منتصب است از نظر بين المللي داراي مشروعيت قانوني و حقوقي نيست و به همين دليل دنياي آزاد مي خواهد كه اينها در اين قسمت درنظرشان تجديد نظر كنند وراه تغيرات قانوني را بر مردم ايران نبندند. روز گذشته انتخابات مجلس شوراي اسلامي در پارلمان آلمان مورد بحث قرار گرفت. دكتر مهران براتي، تحليلگر سياسي در برلين، درمصاحبه با راديو فردا مي گويد: قطعنامه اي كه سران فراكسيون هاي پارلماني احزاب سوسيال دمكرات، دمكرات مسيحي، مسيحي سوسيال و سبزها و ليبرالها، ارائه داده بودند به تصويب رسيد و در آن بر لزوم شركت تمام ردصلاحيت شدگان در انتخابات تاكيد شد. وي مي گويد اين قطعنامه دولت آلمان را هم زير فشار خواهد گذاشت كه احتمالا اگر اينجاو آنجا مدارائي نسبت به سران جمهوري اسلامي انجام ميدهد، در رفتار خود تجديد نظركند. وي مي افزايد: نمايندگان پارلمان آلمان گفتند ما حاضر نيستيم به بهانه تامين مسائل امنيتي، از حقوق بشر و تامين حقوق دمكراتيك مردم ايران بگذريم. دبير اول سابق حزب دمكرات مسيحي آلمان گفت دولت آلمان علاوه بر نمايندگان اصلاح طلب مجلس، با ايرانيان مخالف رژيم نيز بايد در باره خواسته هاي مردم ايران گفتگو كند.
XS
SM
MD
LG