لینک‌های قابلیت دسترسی

سه شنبه ۲ آبان ۱۳۹۶ تهران ۱۵:۵۹

اعلام عدم شركت اسرائيل در جلسات دادگاه بين المللي لاهه براي رسيدگي به ديوار امنيتي كرانه غربي


(rm) صدا |
بكتاش خمسه پور (راديوفردا): اسرائيل روزپنجشنبه اعلام کرد قصد ندارد درجلسات دادگاه بين المللي لاهه که براي رسيدگي به مشروعيت ديوار احداثي اسرائيل درکرانه غربي رود اردن برگزارمي شود، شرکت کند، زيرا صلاحيت قضات اين دادگاه را براي رسيدگي به اين موضوع به رسميت نمي شناسد. مريم احمدي (راديوفردا): بنا به اعلاميه دفتر آريل شارون، نخست وزير اسرائيل، تصميم به عدم مشارکت اسرائيل درجلسه دادگاه بين المللي لاهه، ازسوي آقاي شارون وپنج تن ازوزيران بلند پايه کابينه وي اتخاذ شده است. هنوزمقامات فلسطيني نظرخود را دراين باره اعلام نکرده اند. دادگاه بين المللي لاهه درهلند جلسات خود را براي رسيدگي به موضوع ديواري که اسرائيل درکرانه باختري رود اردن احداث کرده است، از23 ماه فوريه جاري آغازمي کند. مجمع عمومي سازمان ملل متحد دردسامبرگذشته ازديوان دادگستري لاهه درخواست کرد حکم خود را درمورد اين ديوارصادرکند. حکم ديوان لاهه الزام آور نيست. اسرائيل احداث اين ديوار را که 440 مايل طول خواهد داشت، براي جلوگيري ازنفوذ فلسطينيان به خاک اسرائيل وارتکاب حملات انتحاري با بمب ضروري مي داند. فلسطينيان مي گويند احداث اين ديواربراي تصرف زمين هاي فلسطيني است زيرا دربرخي نقاط ازاعماق کرانه باختري رود اردن مي گذرد. اسرائيل به چالش با قضاوت دادگاه بين المللي لاهه نسبت به ديوار برخاسته است و مي گويد اين موضوع براي مقاصد سياسي مطرح شده است. زالمان شاوال يک دستيارنخست وزيراسرائيل روزپنجشنبه گفت ديوان دادگستري لاهه نبايد نسبت به مسائل سياسي ابرازنظرکند، زيرا آشکاراست که اين يک موضوع سياسي است. آلن بيکرمشاورحقوقي وزارت امورخارجه اسرائيل گفت اين کشورنظرات خود را کتبا اعلام کرده است. وي افزود پس ازبررسي دادخواست هائي که سايرکشورها دراين مورد به دادگاه لاهه تسليم داشته اند، اسرائيل احساس نمي کند که بايد نکته ديگري را اضافه کند. بنابراين اسرائيل تصميم گرفته است دعوت حضور دردادگاه را نپذيرد. به گزارش خبرگزاري آسوسيتد پرس، با اين حال به نظر مي رسد که اسرائيل قصد ندارد به کلي درحاشيه بايستد. وزارت امورخارجه اسرائيل گفته است سخنگوياني را به دادگاه لاهه اعزام خواهد کرد. سرويس نجات اسرائيل، زاکا، قصد دارد اسکلت يک اتوبوس منهدم شده بيت المقدس را براي تصويرخطرتروريسم درخارج ازدادگاه به نمايش بگذارد. ده ها تن ازشهروندان اسرائيل نيزمي خواهند براي شرکت درتظاهرات، راهي هلند شوند. آقاي شاوال مي گويد هرگونه حکم دادگاه لاهه، مانع ازاجراي طرح صلح نقشه راه مي شود که مورد حمايت آمريکا قرار دارد. دادگاه بين المللي لاهه درنخستين جلسه خود، صلاحيت اين دادگاه را براي رسيدگي به اين موضوع مورد بررسي قرارخواهد داد. ده ها کشور، ازجمله کشورهائي که مخالف احداث ديوارهستند، با ارسال دادخواست هائي به دادگاه لاهه خاطرنشان ساخته اند که اين دادگاه صلاحيت رسيدگي به اين موضوع را ندارد. سرائيل روزپنجشنبه اعلام کرد قصد ندارد درجلسات دادگاه بين المللي لاهه که براي رسيدگي به مشروعيت ديواراحداثي اسرائيل درکرانه غربي رود اردن برگزارمي كند، شرکت کند، زيرا صلاحيت قضات اين دادگاه را براي رسيدگي به اين موضوع به رسميت نمي شناسد. دادگاه بين المللي لاهه درهلند، به درخواست مجمع عمومي سازمان ملل، براي رسيدگي به موضوع احداث ديوار 440 مايلي امنيتي اسرائيل درکرانه باختري رود اردن از 23 ماه فوريه جاري آغاز خواهد كرد. ازديدگاه فلسطينيان احداث اين ديوار براي تصرف زمين هاي فلسطيني است زيرا دربرخي نقاط ازاعماق کرانه باختري رود اردن مي گذرد. حكم ديوان لاهه الزام آور نيست و دهها كشور از جمله كشورهاي مخالف احداث اين ديوار در صلاحيت ديوان بين المللي لاهه در اين مورد ترديد ابراز كرده اند.
XS
SM
MD
LG