لینک‌های قابلیت دسترسی

چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶ تهران ۱۳:۲۹

انتخابات مجلس هفتم: شكاف ميان اصلاح طلبان


(rm) صدا |
از گفته هاي امروز جناح اصلاح طلب در ايران چنين برمي آيد كه آنها در برخورد با انتخابات روز جمعه دچار دودستگي شده اند. نمايندگان مستعفي فعلي كه رد صلاحيت شده اند، به همراه تاييد صلاحيت شدگاني كه اعلام انصراف داده اند، مي گويند اميدي به برگزاري سالم انتخابات و مجلس برآمده از آن نيست، ولي اصلاح طلباني كه در انتخابات شركت مي كنند، اين كار را بهترين شيوه پيشبرد اصلاحات مي دانند. سياوش اردلان (راديو فردا): حال كه برگزاري انتخابات مجلس در روز اول اسفند به عنوان واقعيتي غير قابل گريز در برابر جناح اصلاح طلب رخ نموده است، اين جناح مي كوشد گام بعدي خود را بسنجد، اما علايم دو دستگي در اردوي اصلاح طلبان از هم اينك خود را آشكار مي كند. آن دسته از نمايندگان فعلي مجلس كه رد صلاحيت شده اند و اجازه ندارند در انتخابات مجلس هفتم شركت كنند، همچنان بر طبل نااميدي از سلامت و عدالت انتخابات مي كوبند و اظهار نظر مي كنند كه روند اصلاحات اينكه به لايه هاي زيرين جامعه منتقل مي شود. نزديك به پانصد و پنجاه داوطلب انتخاباتي طرفدار اصلاحات نيز كه صلاحيتشان تاييد شده است، از شركت در انتخابات منصرف شده اند. حال يا به دلايل اصولي و همگرايي با نمايندگان معترض يا به اين دليل كه معتقدند در هر حال شانسي براي راهيابي به مجلس بعدي ندارند. از جمله اين افراد، علي اكبر محتشمي، فاطمه راكعي و شمس وهابي هستند. اما دسته دوم آن عده از داوطلبان انتخاباتي طرفدار اصلاحاتند كه صلاحيتشان تاييد شده و مي توانند در انتخابات رقابت كنند. مانند جميله كديور، الياس حضرتي و مجيد انصاري. اين افراد استدلال مي كنند كه نبايد عرصه را تماما به جناح راست واگذار كرد. به گفته اين عده از اصلاح طلبان، بايد حتي از يك كرسي نمايندگي مجلس صداي اصلاحات را به گوش مردم رساند. اين دو موضع مي تواند اردوي اصلاح طلبان را به دو دستگي بكشاند. دسته اول كه مي گويند اميدي به اين انتخابات و مجلس پس از آن نيست، دسته دوم را سوداگران قدرتي مي دانند كه به خاطر منافع شخصي به همه چيز پشت پا مي زنند. اين تعابيري است كه برگرفته از اظهارات امروز اين نمايندگان در گفتگو با خبرگزاريهاي داخلي است. اين عده عمدتا نمايندگان فعلي و شاخص اصلاح طلب در مجلس هستند كه تا چندي پيش به اميد تاييد صلاحيت خود و همفكرانش رسما استعفا دادند و در راهروهاي مجلس دست به تحصن زدند. اينك كه با دستور مقتدرانه رهبر جمهوري اسلامي انتخابات به رغم برآورده نشدن خواسته هاي اين نمايندگان معترض برگزار مي شود، آنها تنها تا خردادماه فرصت مانور سياسي دارند، يعني زماني كه بايد مجلس ششم را به دست نمايندگان منتخب مجلس هفتم بسپارند. از اظهارات ديروز و امروز اين نمايندگان چنين برمي آيد كه آنها گرم بررسي شيوه كار در مجلس فعلي هستند. اين نمايندگان مستعفي امروز جلسه اي داشتند كه در آن راجع به اين مسائل بحث و گفتگو كردند. محور اصلي اين گفتگوها پيش بيني ميزان مردم در انتخابات روز اول اسفند بود. اگر حضور مردم در پاي صندوقهاي راي اندك باشد، نمايندگان مستعفي و رد صلاحيت شده مجلس فعلي، روحيه و قوت قلب مي گيرند تا در چهارماه باقيمانده عمر اين مجلس برنامه هاي خود را پياده كنند. اما دقيقا اين برنامه ها چيست، هنوز كسي نمي داند. آنچه از گفته هاي حاضران در جلسه امروز نمايندگان مستعفي برمي آيد، اين است كه آنها مي خواهند در نطقهاي پيش از دستور خود عملكرد مجلس ششم را براي مردم تشريح كنند و دلايل استعفاي خود را شرح دهند. اقدامي كه اگر در پشت آن اراده اي براي مبارزه جويي وجود داشته باشد، حكايت از قصد نمايندگان براي فاشگويي و افشاگري براي جناح راست حكومت مي كند. دو روز پيش نيز فاطمه حقيقت جو، يكي از همين نمايندگان مستعفي از احتمال آبستراكسيون يا از رسميت انداخت مجلس سخن راند و حتي اين ايده را مطرح كرد كه اگر شركت مردم در انتخابات اندك باشد، او و همكارانش طرح رفراندوم را پيش خواهند كشيد. اجراي تمام اين برنامه هاي بلندپروازانه منوط به همراهي تمامي نمايندگان اصلاح طلب در مجلس فعلي است. اما شكافي كه امروز اولين علايم آن در بين اصلاح طلبان پديدار شده، حكايت از آن مي كند كه تحقق چنين امري چندان ساده نيست. همچنان اين بيم كه پس از پايان دوره نمايندگي جنجال آفرينان طعمه انتقام گيري قوه قضاييه شوند يا اين اميد كه مقام و منصبي دولتي در انتظار آنها باشد، شايد نگذارند اين بلندپروازيها صورت واقعيت به خود گيرند. با نزديك شدن به روز انتخابات، علايم دو دستگي در اردوي اصلاح طلبان از هم اينك خود را آشكار مي كند. دربرابر انصراف برخي از اصلاح طلبان مانند علي اكبر محتشمي، فاطمه راكعي و شمس وهابي ، نامزدهايي مانند جميله كديور، الياس حضرتي و مجيد انصاري استدلال مي كنند كه نبايد عرصه را تماما به جناح راست واگذار كرد. به گفته اين عده از اصلاح طلبان، بايد حتي از يك كرسي نمايندگي مجلس صداي اصلاحات را به گوش مردم رساند. اين دو موضع مي تواند اردوي اصلاح طلبان را به دو دستگي بكشاند. دو روز پيش فاطمه حقيقت جو، يكي از نمايندگان مستعفي از احتمال آبستراكسيون يا از رسميت انداخت مجلس سخن راند و اينكه اگر شركت مردم در انتخابات اندك باشد، او و همكارانش طرح رفراندوم را پيش خواهند كشيد. اما شكافي كه امروز اولين علايم آن در بين اصلاح طلبان پديدار شده، حكايت از آن مي كند كه تحقق چنين امري چندان ساده نيست.
XS
SM
MD
LG