لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶ تهران ۱۵:۵۰

ديدار وزراي خارجه كشورهاي همجوار عراق با فرستاده سازمان ملل: مخالفت اعراب با فدرالي شدن ساختار حكومت عراق


(rm) صدا |
علي سجادي (راديوفردا): نماينده اعزامي سازمان ملل متحد به عراق اعلام کرد اجلاس کشورهاي همسايه عراق به برقراري ثبات وامنيت دراين کشورکمک خواهد کرد. احتمال داده مي شود اجلاس کشورهاي همسايه عراق در روزشنبه درکويت، طرح آمريکا را درمورد برقراري يک نظام فدرال درعراق پيش ازانتقال قدرت درماه ژوئيه بررسي کند. اين طرح مورد انتقاد دولت هاي عرب قرارگرفته وابرازنگراني شده است که ممکن است با دادن اختيارات بيش ازحد به گروه هاي قومي ومذهبي عراق به تجزيه اين کشوربيانجامد. بهروز نيکذات (راديوفردا): اجلاس شش کشورهمسايه عراق که داراي مرزمشترک با اين کشورهستند، يعني اردن، عربستان سعودي، ايران، ترکيه، کويت وسوريه به اضافه مصرکه ازلحاظ سياسي داراي نفوذ است، نخستين اجلاسي است که يک هيات عراقي درآن شرکت مي کند. اين کشورها پيشترچهارنشست براي بررسي پيامدهاي تحولات عراق درمنطقه خود تشکيل داده بودند. اخضرابراهيمي فرستاده اعزامي سازمان ملل متحد روزجمعه هنگام ورود به کويت گفت ما اميدواريم کشورهاي همسايه عراق درمورد حل مشکلات اين کشورکمک کنند. تمامي کشورهاي همسايه مي خواهند دراين مورد کمک کنند وما خواستارهمکاري آن ها درجهت منافع عراق ومنطقه هستيم. آقاي ابراهيمي ازعراق وارد کويت شده بود. وي به دنبال افزايش انتقاد ازطرح هاي آمريکا درمورد چگونگي انتقال قدرت به عراقي ها، به تقاضاي واشنگتن وهمچنين شوراي حکومتي عراق به مدت يک هفته درعراق به بررسي طرح ها ونظرات طرف هاي مختلف پرداخت. هشيار زيباري وزيرامورخارجه دولت موقت عراق گفت شرکت دراجلاس کشورهاي همسايه عراق فرصتي براي شنيدن موارد نگراني اين کشورها ودرخواست حمايت ازآن ها درمورد برقراري ثبات درعراق است. عراق دراجلاس قبلي کشورهاي همسايه خود که درماه نوامبرگذشته درسوريه تشکيل شد به علت آن که درآخرين لحظه دعوت به شرکت دراجلاس شد، شرکت نکرد. درآن اجلاس وزيران امورخارجه کشورهاي شرکت کننده خواستارهمکاري براي کنترل مرزهاي نفوذ پذيرعراق شدند و نسبت به نفوذ عوامل تروريستي به کشورهايشان ابرازنگراني کردند واز نيروهاي تحت رهبري آمريکا خواستار برقراري نظم وقانون درعراق شدند. آقاي زيباري در مصاحبه اي با روزنامه القبس چاپ کويت گفت اين بار وضعيت تغيير يافته و مواضع ونظرات همسايگان نيز تغيير کرده است. با اين حال تحليلگران روزشنبه نسبت به نقش کشورهاي همسايه عراق ابرازترديد کردند. به گفته يک روزنامه نگارسعودي، بيشتراين کشورها هيچ گونه نقش عمده اي درجنگ عراق ايفا نکردند. مقامات عربستان سعودي نيز معامله و قرارداد با يک دولت موقت عراقي را با احتياط تلقي کرده اند. فواد هاشم يک روزنامه نگارکويتي نيز گفت اجلاس کشورهاي همسايه عراق بدون حضورآمريکا به جائي نخواهد رسيد. همسايگان عراق نگران آن هستند برقراري يک نظام فدرال دراين کشور، قدرت واختيارات زياده اي به گروه هاي قومي ومذهبي مختلف اين کشور نظير کردها درشمال، عرب هاي اهل تسنن درمرکز وشيعيان درجنوب عراق دهد و سرانجام منجر به تجزيه وتقسيم اين کشور شود. هياتي از اتحاديه عرب که درماه دسامبر گذشته ازعراق ديدارکرد، درگزارشي اعلام کرد تقسيم قدرت دراين کشور، ممکن است اختياراتي بيش ازحد به کردها وشيعيان بدهد. بنا به گزارش مرکزديپلماتيک مطالعات استراتژيک درکويت، شيخ نشين هاي خليج فارس نيزمخالف طرح فدرال هستند وبيم آن دارند به تجزيه عراق وجنگ داخلي دراين کشوربيانجامد. در گزارش اين مرکزهمچنين آمده است اين طرح ممکن است به ايران نيز امکان مداخله به نفع شيعيان جنوب عراق را بدهد. نماينده اعزامي سازمان ملل متحد به عراق اعلام کرد اجلاس کشورهاي همسايه عراق به برقراري ثبات وامنيت دراين کشورکمک خواهد کرد. احتمال داده مي شود اجلاس کشورهاي همسايه عراق در روزشنبه درکويت، طرح آمريکا را در مورد برقراري يک نظام فدرال درعراق پيش ازانتقال قدرت درماه ژوئيه بررسي کند. اين طرح مورد انتقاد همسايگان عراق و دولت هاي عرب، از جمله شيخ نشين هاي عرب خليج فارس قرار گرفته و ابراز نگراني شده است که ممکن است دادن اختيارات بيش از حد به گروه هاي قومي ومذهبي، به تجزيه اين کشور بيانجامد و از جمله ممكن است به حكومت ايران براي مداخله در امور مناطق شيعه نشين جنوب عراق امكان بيشتري بدهد.
XS
SM
MD
LG