لینک‌های قابلیت دسترسی

یکشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۶ تهران ۲۳:۲۳

بيانيه انجمن قلم آلمان در اعتراض به بازداشت انصافعلي هدايت، روزنامه نگار مستقل، به خاطر شركت در كنفرانس جمهوريخواهان


(rm) صدا |
مهديه جاويد (راديو فردا): انصافعلي هدايت، روزنامه نگار مستقل مقيم تبريز، پس از شرکت در کنفرانس اتحاد جمهوري خواهان در برلين، در شهر تبريز بازداشت شد. انجمن قلم آلمان پس از اطلاع از بازداشت اين روزنامه نگار، با نوشتن اعتراض نامه اي به محمد خاتمي، رئيس جمهوري اسلامي، از او خواست تا تلاش هاي خود را در راه آزادي انصافعلي هدايت به کار برد. کاظم کردواني، عضو کانون نويسندگان ايران، مقيم برلين، در مصاحبه با راديوفردا، در اين باره توضيح مي دهد. پرويز مرداني (راديو فردا): به اعتقاد انجمن قلم آلمان، آقاي انصافعلي هدايت فقط براي استفاده از حق آزادي بيان و انديشه خود دستگير شده است. دکتر کاظم کردواني، عضو کانون نويسندگان ايران و استاد دانشگاه که اکنون در برلين به سر مي برد، معتقد است که اين گونه فعاليت ها از طرف نهادهاي بين المللي مي تواند در روند آزادي دگرانديشان در ايران موثر واقع شود. دکتر کاظم کردواني (عضو کانون نويسندگان ايران و استاد دانشگاه، برلين): زماني بود که جمهوري اسلامي کاملا بي اعتنا بود به افکار عمومي بين المللي در گذشته هاي نسبتا دور، ولي امروز درست برعکس است. درست زماني که جمهوري اسلامي در پي برقراري هرچه بيشتر رابطه با غرب است، در پي نشان دادن چهره اي از خود است که مبين اين باشد که در ايران نوعي آزادي است، در ايران نوعي دموکراسي است، تمام صحبت هايي را که ما مي دانيم اتفاقا امروز راجع به آن چه که در ايران مي گذرد و در وقاع بازتاب آن چه را که در ايران مي گذرد از طريق رسانه هاي بين المللي، جمهوري اسلامي بسيار حساس است و به همين علت من فکر مي کنم کاري که انجمن قلم آلمان کرده است، موثر است و بسيار درست است اين کار. پ.م.: دکتر کاظم کردواني در مورد تاثير اقداماتي که از طرف ساير نهادهاي بين المللي در چنين مواردي صورت مي گيرد، مي گويد: دکتر کاظم کردواني: به نظر من سازمان هاي ديگري که در غرب هستند، نظير انجمن حقوق بشر، نظير عفو بين الملل، و نظير تمام اين ها؛ بعضي هايشان تا به حال در واقع اين امر را انجام داده اند و دفاع کرده اند از آقاي انصافعلي هدايت. ولي ما بايد کوشش کنيم که تعداد بيشتري از اين سازمان ها در واقع از ايشان دفاع بکنند، مثل کاري که در مورد اکثر قريب به اتفاق زندانيان سياسي و عقيدتي ايران انجام مي شود و حقيقت اين است که آقاي هدايت هيچ کار خاصي نکرده است. به عنوان يک خبرنگار از ايران آمده است در يک جمعي که کاملا علني بوده است و تمام مذاکراتش به صورت علني پخش مي شد از طريق اينترنت، حضور پيدا کرد و خواست در واقع در مقام يک روزنامه نگار و يک خبرنگار اطلاع پيدا بکند و اطلاع رساني کند. هيچ کار خاصي ايشان انجام نداده است و وظيفه خودش را انجام داده است و در حوزه شغلي و حرفه اي خودش در واقع انجام وظيفه کرده است و هيچ موضع گيري خاص سياسي هم نکرده است. در نتيجه من فکر مي کنم که اين کار بسيار درست بوده است از طرف انجمن قلم آلمان و موثر هم هست، منتهي بايد سعي بشود که بخش بيشتري از اين سازمان هاي مدني در جهان به طور کلي و به خصوص در جهان غرب، از کساني نظير آقاي هدايت و کسان ديگري که الان ديگر کمتر نامشان برده مي شود نظير آقاي گنجي، نظير آقاي زرافشان، و کسان ديگري که در زندان هستند، در واقع دانشجويان ما که در زندان هستند، اين ها را در واقع ما بايد تشويق بکنيم و از حقوق شهروندي اين ها دفاع بکنيم و کوشش بکنيم که سازمان هاي بين المللي موجود در جهان از حقوق اين ها دفاع بکنند و فشار بياورند به جمهوري اسلامي که از طريق اين فشارها تا به حال همين طور بوده است، در واقع توانسته ايم در موراد بسيار زيادي به هر رو از بار فشار جمهوري اسلامي بر روي زندانيان کم بکنيم و از اين به بعد هم من فکر مي کنم بايد اين کار را انجام بدهيم. انصافعلي هدايت، روزنامه نگار مستقل مقيم تبريز، پس از شرکت در کنفرانس اتحاد جمهوري خواهان در برلين، در شهر تبريز بازداشت شد. انجمن قلم آلمان پس از اطلاع از بازداشت اين روزنامه نگار، با نوشتن اعتراض نامه اي به محمد خاتمي، رئيس جمهوري اسلامي، از او خواست تا تلاش هاي خود را در راه آزادي انصافعلي هدايت به کار برد. دکتر کاظم کردواني، عضو کانون نويسندگان ايران و استاد دانشگاه که اکنون در برلين به سر مي برد، معتقد است که اين گونه فعاليت ها از طرف نهادهاي بين المللي مي تواند در روند آزادي دگرانديشان در ايران موثر واقع شود. وي در مصاحبه با راديوفردا مي گويد سازمان هاي ديگر نظير جامعه دفاع از حقوق بشر و عفو بين الملل نيز بازداشت هدايت را محكوم كرده اند. وي مي افزايد هدايت به عنوان يک خبرنگار از ايران در يک جمع کاملا علني حضور پيدا کرد و هيچ موضع گيري خاص سياسي هم نکرد.
XS
SM
MD
LG