لینک‌های قابلیت دسترسی

سه شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۶ تهران ۱۴:۳۴

برنامه شوراي حكومتي عراق براي تحويل گرفتن حكومت كشور در موعد مقرر، عليرغم عدم برگزاري انتخابات


(rm) صدا |
مهديه جاويد (راديوفردا): رئيس اتحاديه ميهني کردستان عراق وعضوشوراي موقت حکومتي اين کشور روزشنبه اعلام کرد اگرانتخاباتي براي تشکيل دولت انتقالي عراق برگزارنشود، شوراي حکومتي روز30 ژوئن حاکميت اين کشور را تحويل خواهد گرفت. علي سجادي (راديوفردا): جلال طالباني، رهبراتحاديه ميهني کردستان عراق، با اشاره به تاريخ 30 ژوئن سال جاري که به عنوان موعد انتقال حاکميت به عراقي ها مورد توافق بين ائتلاف تحت رهبري آمريکا وشوراي حکومتي موقت عراق قرارگرفته است، به خبرنگاران گفت من پيش بيني مي کنم حاکميت عراق در راس موعد مقرر تحويل داده شود. آقاي طالباني افزود من پيش بيني مي کنم اگرانتخاباتي براي تشکيل يک دولت انتقالي برگزار نشود، شوراي حکومتي در راس موعد مقرر حاکميت را تحويل خواهد گرفت. آقاي طالباني درپي ديداري با آيت الله العظمي سيستاني درشهرمذهبي نجف با خبرنگاران گفتگومي کرد. آيت الله سيستاني که بلند پايه ترين مرجع شيعيان عراق است، خواستارآن شده براي تشکيل دولت انتقالي عراق، تا پيش از30 ژوئن يک انتخابات عمومي برگزارشود. وي با طرح ائتلاف درمورد تعيين دولت انتقالي به وسيله کميته هاي محلي استان هاي عراق به مخالفت برخاسته بود. اخضرابراهيمي فرستاده اعزامي سازمان ملل متحد روزجمعه امکان برگزاري يک انتخابات زود رس را غيرمحتمل دانست، اما اين امکان را داد که بتوان مکانيسم وساختار تعيين يک دولت انتقالي را مورد بازبيني قرارداد تا تصويربهتري از نمايندگي چنين دولتي ارائه کند. آيت الله سيستاني وجامعه شيعيان عراق هنوز واکنشي به نتيجه گيري هاي فرستاده اعزامي سازمان ملل متحد نشان نداده اند. جلال طالباني گفت آيت الله سيستاني درگفتگوهايش با وي نظرخاصي نسبت به درخواست برگزاري يک انتخابات زود رس ابراز نداشت، اما نظراتي کلي را درباره دمکراسي درعراق اعلام کرد. آقاي طالباني افزود آيت الله سيستاني مظهري ازدمکراسي است. به گزارش خبرگزاري فرانسه، خواست آيت الله سيستاني درمورد برگزاري انتخابات، براي تضمين آن است که شيعيان که حدود 60 درصد جمعيت عراق را تشکيل مي دهند، حکومت اين کشور را دردوران پس ازاشغال اين کشوردردست گيرند وبه 80 سال تسلط نظامي وسياسي اهل تسنن پايان دهند. آقاي طالباني گفت فرستاده اعزامي سازمان ملل متحد درجريان ديدارخود ازعراق تخمين زد که به شش تا هشت هفته وقت نياز هست تا بتوان برگزاري يک انتخابات را درعراق سازمان داد. آقاي ابراهيمي روزجمعه گفت سازمان ملل متحد ظرف چند روزآينده توصيه هاي خود را درمورد چگونگي تعيين دولت انتقالي اعلام خواهد کرد. وي همچنين گفت ظرف يک هفته تا 10 روزنظرخود را اعلام مي کند که چه وقت مي توان در عراق انتخاباتي برگزارکرد. کوفي عنان دبيرکل سازمان ملل متحد اخيرا يک هيات 9 نفره را به رياست آقاي ابراهيمي به عراق اعزام داشت تا نسبت به درخواست آيت الله سيستاني درمورد برگزاري يک انتخابات زودرس بررسي کند و براي دستيابي به مصالحه اي ميان آيت الله سيستاني ونيروهاي ائتلاف ميانجيگري کند. جلال طالباني، رهبراتحاديه ميهني کردستان عراق، با اشاره به تاريخ 30 ژوئن سال جاري که به عنوان موعد انتقال حاکميت به عراقي ها مورد توافق بين ائتلاف تحت رهبري آمريکا وشوراي حکومتي موقت عراق قرارگرفته است، به خبرنگاران گفت من پيش بيني مي کنم حاکميت عراق در راس موعد مقرر تحويل داده شود. آقاي طالباني افزود من پيش بيني مي کنم اگرانتخاباتي براي تشکيل يک دولت انتقالي برگزار نشود، شوراي حکومتي در راس موعد مقرر حاکميت را تحويل خواهد گرفت. آقاي طالباني درپي ديداري با آيت الله العظمي سيستاني درشهرمذهبي نجف با خبرنگاران گفتگومي کرد.
XS
SM
MD
LG