لینک‌های قابلیت دسترسی

پنجشنبه ۲ آذر ۱۳۹۶ تهران ۰۲:۱۱

مدير يک شرکت تبليغاتي: فعاليتهاي تبليغاتي نسبت به انتخابات شوراها بسيار كمتر است


(rm) صدا |
جمشيد زند (راديو فردا): يكي از مديران شركتهاي تبليغاتي هم در گفتگويي با راديو فردا مي گويد: فعاليتهاي تبليغاتي نسبت به انتخابات شوراها بسيار كمتر است. يكي از مديران شركتهاي تبليغاتي: نسبت به چهار سال پيش يك سكوت و آرامش خاصي است، گروههاي تبليغاتي هم دارند كار خودشان را انجام مي دهند، ولي بيشتر تبليغات در راستاي انتخابات رابطه اي است. كساني كه به هر حال رابطه اي داشتند با اين كانديداها يا به هر حال سابقه فعاليت زيادي در سطح شهرستان داشتند. ولي نسبت به شوراها خيلي تبليغات كم است. خيلي كمتر است، چه در مطبوعات، چه در كارهاي تبليغاتي. فعاليت تبليغاتي كانديداها و حتي كانونها و شركتها و افراد مختلف، مطبوعات، روزنامه ها در رابطه با تبليغات نمايندگان چند روزي است كه بيشتر نگذشته، ولي نسبت به شوراها خيلي پايين تر است، حتي فكر مي كنم از لحاظ شعار يا از لحاظ ديگر مسائل مختلف سطح پايين تري از شوراي شهر عمل شده امسال. مدير يک شركت تبليغاتي در مصاحبه با راديوفردا مي گويد که نسبت به چهار سال پيش سكوت و آرامش خاصي برقرار است. وي مي گويد که گروههاي تبليغاتي دارند كار خودشان را انجام مي دهند، ولي بيشتر تبليغات در راستاي انتخابات رابطه اي است. وي مي افزايد که نسبت به شوراها خيلي تبليغات كم است، چه در مطبوعات، چه در كارهاي تبليغاتي، و حتي از لحاظ شعار يا از لحاظ ديگر مسائل مختلف سطح پايين تري از شوراي شهر دارد.
XS
SM
MD
LG