لینک‌های قابلیت دسترسی

سه شنبه ۴ مهر ۱۳۹۶ تهران ۰۲:۱۶

انتقاد معاون فرماندار تهران از تعداد اندک نامزدهاي زن تاييد صلاحيت شده


(rm) صدا |
جمشيد زند (راديو فردا): گفته مي شود تعداد زناني كه براي شركت در انتخابات ثبت نام كرده بودند، نسبت به دوره قبل 60 درصد افزايش نشان مي دهد، اما تنها عده كمي تاييد صلاحيت شده اند و به گفته معاون فرماندار تهران، سهم زنان در مجلس هفتم كمتر از 4% خواهد بود. آرش قويدل (راديو فردا): زهرا نژاد بهرام، معاون فرماندار تهران، از آنچه تعداد اندك كانديداهاي زن در انتخابات مجلس مي ناميد، به شدت انتقاد كرد. وي در اين ارتباط تصريح كرده كه با توجه به تعداد كانديداهاي خانم، سهم زنان از كرسيهاي مجلس هفتم كمتر از 4% خواهد بود. خانم نژاد بهرام با انتقاد شديد از اينكه احزاب سياسي به نقش زنان در عرصه هاي سياسي باور ندارند، اظهار داشت: تعداد زناني كه براي مجلس هفتم كانديد شدند، در مقايسه با دوره قبل كمتر است. اين در حالي است كه به گفته وي تعداد خانمهايي كه براي شركت در اين انتخابات نامزد شدند، 60% از دوره قبلي بيشتر بود. همچنين به گفته خانم نژاد بهرام، سهم خانمها در پستهاي مديريتي كمتر از 4/2% است. ديگر گزارشها در اين زمينه ها حاكي است معاونت سازمان بهزيستي در امور زنان اعلام كرده با وجود اينكه شصت درصد دانشجويان ايراني را دختران تشكيل مي دهند، تنها 13% آنها جذب بازار كار مي شوند. دختران ايراني در سالهاي گذشته همواره در عرصه هاي علمي پيشتاز بوده اند، اما نتوانسته اند به همان ميزان موقعيتهاي شغلي را كسب كنند. بسياري از مردم در ايران معتقدند از آنجاييكه كسب درآمد برعهده مرد است، بدون توجه به ميزان تواناييها و استعدادها، اولويت اشتغال بايد به آنها اختصاص يابد. اما فعالاني كه عقيده دارند نقش بانوان در جامعه بايد پررنگ تر شود مي گويند: مبناي اشتغال بايد قابليتها و تواناييهاي شخصي باشد، نه اولويتهاي سنتي. اما رويكرد مسئولين مانند اعضاي شوراي نگهبان نشان مي دهد كه همچنان اولويت با آقايان است. ناظران بر اين باورند مشاركت اندك بانوان ايراني در پستهاي كليدي ريشه در فرهنگ ايران دارد و اصلاح آن نيز تنها با يك حركت فرهنگي امكان پذير است. زهرا نژاد بهرام، معاون فرماندار تهران، از آنچه تعداد اندك كانديداهاي زن در انتخابات مجلس ناميد، به شدت انتقاد كرد. وي تصريح كرد كه با توجه به تعداد كانديداهاي خانم، سهم زنان از كرسيهاي مجلس هفتم كمتر از 4% خواهد بود. خانم نژاد بهرام با انتقاد شديد از اينكه احزاب سياسي به نقش زنان در عرصه هاي سياسي باور ندارند، اظهار داشت که تعداد زناني كه براي مجلس هفتم كانديد شدند، در مقايسه با دوره قبل كمتر است. به گفته وي تعداد خانمهايي كه براي شركت در اين انتخابات نامزد شدند، 60% از دوره قبلي بيشتر بود. همچنين به گفته خانم نژاد بهرام، سهم خانمها در پستهاي مديريتي كمتر از 4/2% است. با وجود اينكه شصت درصد دانشجويان ايراني را دختران تشكيل مي دهند، تنها 13% از آنها جذب بازار كار مي شوند.
XS
SM
MD
LG