لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۳۱ شهریور ۱۳۹۶ تهران ۰۳:۳۲

آغاز مبارزات انتخاباتي غير رسمي رئيس جمهوري الجزاير و حمايت از فرقه‌هاي معتدل اسلامي


(rm) صدا |
مهديه جاويد (راديوفردا): رئيس جمهوري الجزائر براي دور دوم رياست جمهوري خود، دست به يک مبارزات انتخاباتي غيررسمي زده وخواستارکسب حمايت مسلمانان ميانه رو الجزائر وفاصله گرفتن ازتندروهاي اسلامگرا شده است. بهروز نيکذات (راديوفردا): عبد العزيزبوتفليقه، رئيس جمهوري الجزائر، که تا 23 ماه فوريه جاري فرصت دارد نامزدي خود را براي شرکت درانتخابات رياست جمهوري اعلام کند، با سفرها وديدارهائي که ظرف چند هفته گذشته داشته مانند يک نامزد رياست جمهوري عمل کرده است. انتخابات رياست جمهوري الجزائرقراراست روز هشتم ماه آوريل برگزارشود. آقاي بوتفليقه با پوشيدن يک لباس سنتي الجزائربه مناطق ذائوهاي اين کشورکه به خاطر رويه برادري و اخوت درشمال آفريقا شهرت دارند وبه دورازافراط گرائي اسلامي هستند سفر و وانمود کرده است که درآيين هاي مذهبي آن ها شرکت دارد. درتمامي اين سفرها وديدارها تيمي ازفيلمبرداران وعکاسان تلويزيون دولتي الجزائرآقاي بوتفليقه را همراهي کرده وازوي درکنارشيوخ ذائو و آرامگاه مردان مقدس اين فرقه فيلمبرداري کرده اند. رئيس جمهوري الجزائر به اين ترتيب مي خواهد نشان دهد که مخالف تندروي وافراط گرائي است وازيک اسلام معتدل وبردبارحمايت مي کند. ذائوهاي الجزاير درسال هاي اخيربا موافقت دولت در اجتماعات ومراسم نمازشرکت کرده وبه آموزش قرآن واقدامات فرهنگي وفعاليت هاي خيريه روي آورده اند. با اين حال تندروهاي اسلامگراي الجزائرکه تحت تاثير وهابيگري عربستان سعودي هستند، از ذائوها نفرت دارند ومي گويند آن ها هوادارمذهب رقيقي هستند که به کفروالحاد گرايش دارد. گروه هاي مسلح اسلامي بارها به ذائوها حمله کرده و طلاب آن ها را کشته وآرامگاه افراد مقدس ذائو را ويران کرده اند. رئيس جمهوري الجزائربا نزديک شدن به ذائوها، اتهامات رقيبان خود را درمورد اين که نرمي و ملايمت دربرابرتندروي نشان داده، به طورضمني رد کرده است. اين اتهامات هنگامي به آقاي بوتفليقه وارد آمد که وي براي پايان دادن به خشونت هاي الجزائر با تصويب قانوني، هزاران تن از اسلامگرايان مسلح را مورد عفوقرارداد. خشونت هاي الجزائر به دنبال لغو نتايج انتخابات سال 1992 الجزائرآغازشد که اسلامگرايان درآن برنده شدند. اتهامات وارده به رئيس جمهوري الجزائردرسپتامبرگذشته به اوج خود رسيد. اين هنگامي بود که آقاي بوتفليقه اجازه داد عباسي مدني رهبرجبهه غيرقانوني ومنحله نجات اسلامي الجزائر را ترک گويد وظاهرا براي معالجه ودرمان به مالزي برود. درسال 1993 از رهبران ذائو درسراسرالجزائردعوت به عمل آمد که دراجتماع بزرگي درشهرالجزيره پايتخت اين کشور شرکت کنند. ذائوها ازآن به بعد نفوذ خود را بازيافتند واز تحرک برخوردارشدند. اکنون وآن گونه که رئيس جمهوري الجزائرنشان داده است، ذائوها به طورفزاينده اي مورد توجه دولت قرارمي گيرند ودولت براي مقابله با خشونت وپيام ضد دولتي تندروهاي سلفي، خواستاراستفاده از وجود ذائوها است. عبدالعزيز بوتفليقه، رئيس جمهوري الجزاير براي دور دوم رياست جمهوري خود، دست به يک مبارزه انتخاباتي غير رسمي زد، و خواستار کسب حمايت مسلمانان ميانه روي الجزاير و فاصله گرفتن از تندروهاي اسلامگرا شده است. وي تا 23 ماه فوريه جاري فرصت دارد تا نامزدي خود را براي شرکت در انتخابات رياست جمهوري که در هشتم ماه آوريل برگزار مي شود، اعلام کند.
XS
SM
MD
LG