لینک‌های قابلیت دسترسی

پنجشنبه ۲ آذر ۱۳۹۶ تهران ۱۵:۴۹

اشغال کوتاه مدت ساختمان مجمع قانونگذاري فلسطيني توسط روزنامه نگاران


(rm) صدا |
مسعود ملک (راديوفردا): روزنامه نگاران فلسطيني روزيکشنبه به عنوان اعتراض به يک رشته حملات مرموزبه خبرنگاران وروزنامه نگاران فلسطيني درماه هاي اخير، به مدت کوتاهي ساختمان مجمع قانونگذاري فلسطيني را درنوارغزه اشغال کردند. مهديه جاويد (راديوفردا): عده اي درحدود 200 روزنامه نگار فلسطيني وارد ساختمان خالي مجمع قانونگذاري فلسطيني شدند وکرسي هاي خالي رئيس ونمايندگان مجمع را اشغال کردند. روزنامه نگاران همچنين حاضرنشدند تا زماني که دولت نگراني هاي آن ها را مورد توجه قرارنداده است، پاسخگوي نيروهاي امنيتي و وزيران کشور ودادگستري فلسطيني باشند. تظاهرکنندگان چند ساعت بعد هنگامي که طيب عبد الرحيم يک دستياربلند پايه ياسرعرفات رئيس تشکيلات خود گردان فلسطيني به آن ها گفت آقاي عرفات وعده داده است موضوع را مورد پيگيري قراردهد ومسئولان حمله به روزنامه نگاران را پيدا کند، ازساختمان مجمع قانونگذاري خارج شدند. توفيق ابوخوسا رئيس شعبه غزه سنديکاي روزنامه نگاران فلسطيني گفت: گروه اوتصميم گرفته است براي دادن فرصت به تشکيلات خود گردان فلسطيني درمورد اجراي وعده خود، تظاهرات را تا اوايل هفته آينده به عقب اندازد. به گزارش خبرگزاري آسوسيتد پرس، تظاهرات ضد دولتي درمناطق فلسطيني، به ويژه ازسوي روزنامه نگاران، کمتر روي مي دهد. بيشتررسانه هاي محلي متعلق به تشکيلات خود گردان فلسطيني است ويا آن که هزينه آن ها را تشکيلات خود گردان تامين مي کند. اين گروه به دنبال يک سري حمله به روزنامه نگاران، دست به تظاهرات زده اند. تازه ترين حمله، به آتش کشيدن اتومبيل منير ابو رزق رئيس دفترغزه روزنامه الحيات الجديده بود. هنوز روشن نيست چرا ابو رزق که آسيبي به او دراين جريان وارد نيامد، هدف قرارگرفت. اين روزنامه متعلق به يک وزيرپيشين کابينه فلسطيني است وبه تشکيلات خود گردان نيز نزديک است. پيشتردرهمين ماه، اثاثيه وتجهيزات اداره مجله هفتگي ومستقل الدار ويران شد. درماه ژانويه گذشته نيزگزارشگرشبکه تلويزيوني العربيه درغزه هنگام خروج ازمحل کاربه شدت مضروب گرديد. هنوزهيچ کس درجريان اين وقايع بازداشت نشده است و روزنامه نگاراني که هدف قرارگرفته اند مي گويند نمي دانند چرا مورد حمله واقع شده اند. گفته مي شود ممکن است اين خشونت ها در رابطه با افزايش بي قانوني درمناطق فلسطيني ويا درجريان رقابت هاي داخلي ميان رهبران فلسطيني صورت گرفته باشد. درتحول ديگري، مقامات تشکيلات خود گردان فلسطيني فروش 35 درصد سهام خود را درشرکت جاوال، يک شرکت انحصاري تلفن هاي موبايل درمحل، به مبلغ 43 ميليون دلارمورد تاييد قراردادند. ماهرمصري وزيراموراقتصادي وبازرگاني فلسطيني اعلام کرد اين سهام به شرکت پالتل که صاحب شرکت مبادله کننده ارتباطات فلسطيني است واکثريت سهام را دراختياردارد، فروخته شده است. وجه سهام فروخته شده مورد نيازتشکيلات خود گردان فلسطيني است که با بحران مالي روبرواست. کمک کنندگان بين المللي با اشاره به وجود فساد، نسبت به ادامه کمک به تشکيلات خود گردان بي ميلي نشان داده اند. روزنامه نگاران فلسطيني روز يکشنبه به عنوان اعتراض به يک رشته حمله هاي مرموز به خبرنگاران و روزنامه نگاران فلسطيني در ماه هاي اخير، به مدت کوتاهي ساختمان مجمع قانونگذاري فلسطيني را در نوار غزه اشغال کردند. اين تظاهر کنندگان حاضر نشدند تا زماني که دولت نگراني هاي آنها را مورد توجه قرار دهد، پاسخگوي نيروهاي امنيتي و وزيران کشور و دادگستري فلسطيني باشند.
XS
SM
MD
LG