لینک‌های قابلیت دسترسی

پنجشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۶ تهران ۱۷:۱۸

انتخابات مجلس هفتم از ديد روزنامه‌هاي ايتاليا: محافظه کاران بر خلاف اصلاح طلبان با برنامه پيش مي‌روند


(rm) صدا |
ليلي آرمان (راديوفردا): در ايتاليا، انتخابات مجلس هفتم توجه مطبوعات اين کشور را به خود جلب کرده است. روزنامه ليبراسيونه مي نويسد: تحريم انتخابات، جمهوري اسلامي را دستخوش هرج و مرج خواهد کرد. کارگردان ايراني، بهمن فرمانفرما، به مجله لسپرسو مي گويد: با پيروزي بنيادگرايان، جمهوري اسلامي به زندان بزرگي تبديل خواهد شد. احمد رافت (راديوفردا، رم): بهمن فرمانفرما به خبرنگار اعزامي هفته نامه لسپرسو به تهران مي گويد: مردم در انتخابات اول اسفند شرکت نخواهند کرد، زيرا به هيچوجه خواهان يک ديکتاتوري با شمايل دمکراسي نيستند. کارگردان «بوي کافور، عطر ياس» در ادامه مي افزايد: اصلاح طلبان شکست خوردند، زيرا بسيار دير صداي اعتراض خود را بلند کردند و امروز تاوان سکوت قبلي خود را مي پردازند. بهمن فرمانفرما به خبرنگار ايتاليايي مي گويد: در کشوري که دو سوم مردم آن را جواناني تشکيل مي دهند که در جستجوي خانه و کار هستند، نمي توان صداي اعتراض را به سادگي خاموش ساخت، و هر کس بر سر کار بيايد، روي بمبي ساعتي خواهد نشست. کارگردان ايراني در خاتمه مي گويد: زندان نيز ديگر مترسکي براي جوانان نيست، زيرا مي دانند که با پيروزي بنيادگرايان، کشور به زندان بزرگي تبديل خواهد شد. روزنامه ليبراسيونه، ارگان حزب احياي کمونيست ايتاليا مي نويسد: رئيس جمهوري خاتمي از ابتداي بحران کنوني موضع مشخصي اتخاذ کرد و گفت: انتخابات در هر صورت بايد در زمان تعيين شده انجام گيرد و مخالفت به هيچوجه نبايد به خارج از حيطه حکومتي کشيده شود. رئيس جمهوري اسلامي ايران، به گفته ارگان چپ هاي ايتاليا، از ابتداء با هرگونه تحريمي مخالف بوده است، زيرا عدم شرکت در انتخابات مي تواند ايران را به بن بست کشانده و دچار هرج و مرج سازد. تحليلگر ليبراسيونه مي افزايد: بنيادگرايان در صورت اعتراضات خياباني مي توانند با توسل به پاسداران و ارتشي که نه براي دفاع از کشور، که براي دفاع از نظام طراحي شده است، تظاهرات مردم را به خون بکشند، و در اين صورت ايران به مرحله جديدي وارد خواهد شد که هيچگونه راه بازگشتي در مقابل نخواهد داشت. ليبراسيونه مي نويسد: بر خلاف اصلاح طلبان که بدون برنامه به پيش مي روند، جناح مقابل با طرحي جامع، در صدد اشغال نهادهايي چون مجلس و رياست جمهوري است، تا به دوگانگي قدرت کنوني پايان دهد. ثبات درعراق، به گفته ليبراسيونه، کارت برنده بنيادگرايان است که توسط مرد قدرتمند جديد جمهوري اسلامي، حسن روحاني، در ملاقات هاي اخير خود با مقامات غربي، رو شده است. اروپا و آمريکا، به گفته تحليلگر ايتاليايي، در مقابل حمايت جمهوري اسلامي در دستيابي به ثبات در عراق، مي توانند به خوبي در مقابل وقايع داخلي ايران سکوت اختيار کنند. ليبراسيونه همچنين معتقد است که حضور در انتخابات اول اسفندماه، بر خلاف پيش بيني ها وسيع خواهد بود، زيرا انحصار طلبان با معرفي کانديداهاي غير وابسته و مستقل در شهرستان ها، خواهند توانست مردم را به پاي صندوق راي بکشانند. اين تحليلگر ايتاليايي شرکت مردم در انتخابات مجلس هفتم را بيش از 60% تخمين زده و مي نويسد: اين تعداد به هر انتخاباتي در هر نقطه جهان مشروعيت مي بخشد. کارگردان ايراني، بهمن فرمانفرما، به مجله لسپرسو گفت که با پيروزي بنيادگرايان، جمهوري اسلامي به زندان بزرگي تبديل خواهد شد. وي گفت که اصلاح طلبان شکست خوردند، زيرا بسيار دير صداي اعتراض خود را بلند کردند. روزنامه ليبراسيونه، ارگان حزب احياي کمونيست ايتاليا، نوشت که بر خلاف اصلاح طلبان که بدون برنامه به پيش مي روند، جناح مقابل با طرحي جامع، در صدد اشغال نهادهايي چون مجلس و رياست جمهوري است، تا به دوگانگي قدرت کنوني پايان دهد. ثبات درعراق کارت برنده بنيادگرايان است که توسط مرد قدرتمند جديد جمهوري اسلامي، حسن روحاني، در ملاقات هاي اخير خود با مقامات غربي، رو شده است. اروپا و آمريکا، به گفته ليبراسيونه، در مقابل حمايت جمهوري اسلامي در دستيابي به ثبات در عراق، مي توانند به خوبي در مقابل وقايع داخلي ايران سکوت اختيار کنند. اين روزنامه حضور مردم در انتخابات اول اسفندماه، بر خلاف پيش بيني ها را وسيع دانست.
XS
SM
MD
LG