لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۳ آذر ۱۳۹۶ تهران ۰۰:۴۲

انتقاد از دولت و مجلس در گردهمايي انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه علامه


(rm) صدا |
علي سجادي (راديوفردا): دانشجويان دانشگاه علامه روز دوشنبه در يک گردهمايي، ضمن سر دادن شعار مرگ بر ديکتاتوري، از کارنامه دولت خاتمي و مجلس ششم انتقاد کرده و اقدام کساني را به باد انتقاد گرفتند که خود را قيم مردم مي دانند و مي پندارند که ايرانيان عقل و شعور ندارند و بايد ديگري براي آنها تصميم بگيرد. امير آرمين (راديوفردا): دانشجويان سرود «يار دبستاني من» و «اي ايران» خواندند و شعار «دانشجو اتحاد» و «مرگ بر ديکتاتوري» سر دادند. يک عضو انجمن اسلامي دانشجويان گفت: در اين 6 سال رياست جمهوري آقاي خاتمي، هيچ ‌يك از خواست هاي ديرينه‌ي مردم برآورده نشد. جبهه‌ دوم خرداد، فرجامي جز شكست نداشت. اين دانشجو جمهوري اسلامي را متهم کرد که از اعتقادات ديني براي مشروعيت بخشيدن به خواست هاي غيرقانوني خود بهره مي گيرد. يکي ديگر از دانشجويان گفت: مردم ايران به آن حد از آگاهي رسيده‌اند كه نيازي به توصيه اين و آن نداشته باشند، چون فعالان سياسي 10 گام از توده هاي مردم عقب تر هستند. ايمان مقدسيان، دبير انجمن اسلامي دانشكده‌ ادبيات گفت: اصلاح طلبان رد صلاحيت ها از سوي شوراي نگهبان را کودتاي خزنده خوانده اند، در حالي که کودتا از مدت ها پيش شروع شده است و اصلاح طلبان در برابر آن واکنشي نشان نداده اند. مقدسيان گفت: نمايندگان حتي قادر به حفظ منافع خود نبودند، تا چه رسد بخواهند منافع ملت را حفظ کنند. به گفته او تحصن بايد هنگام رد لايح هاي دوگانه صورت مي گرفت. وي به مسئولان هشدار داد و گفت که اعتراض دانشجويان به درون محوطه دانشگاه ختم نمي شود، و براي جلوگيري از خطر استبداد، قاطعانه دانشجويان به پا خواهند خواست. عباس طاهري، از نبود جسارت در بيان ديدگاه ها در ميان ايرانيان انتقاد کرده و گفته است: عادت کرده ايم در برابر زور خاموش بمانيم. وي گفته است: همان کساني که هنگام جنگ در خانه هايشان مخفي شده بودند، به دانشجويان اکنون برچسب آمريکايي بودن مي زنند. به گفته او در بيست سال آينده معلوم خواهد شد که چه کسي آمريکايي بوده است. و مهدي نجفي، دبير انجمن اسلامي دانشگاه علامه گفت: در جامعه اي که مسئولان آن ادعاي دمکراسي دارند، به دانشجويان حتي اجازه ابراز اعتراض نمي دهند، و کساني که به خود اجازه مي دهند براي ملت تصميم بگيرند، مردم را فاقد عقل و شعور تصور مي کنند. به گفته او، با توجه به اينکه انتخابات روز جمعه پايه هاي دمکراسي را در کشور تقويت نمي کند، دانشجويان در آن شرکت نخواهند کرد. دانشجويان دانشگاه علامه روز دوشنبه در يک گردهمايي، ضمن سر دادن شعار مرگ بر ديکتاتوري، از کارنامه دولت خاتمي و مجلس ششم انتقاد کردند و اقدام کساني را به باد انتقاد گرفتند که خود را قيم مردم مي دانند و مي پندارند که ايرانيان عقل و شعور ندارند و بايد ديگري براي آنها تصميم بگيرد. يک عضو انجمن اسلامي دانشجويان جمهوري اسلامي را متهم کرد که از اعتقادات ديني براي مشروعيت بخشيدن به خواست هاي غيرقانوني خود بهره مي گيرد. دبير انجمن اسلامي دانشكده‌ ادبيات نيز گفت که براي جلوگيري از خطر استبداد، قاطعانه دانشجويان به پا خواهند خواست. يک دانشجوي ديگر نيز گفت که همان کساني که هنگام جنگ در خانه هايشان مخفي شده بودند، به دانشجويان اکنون برچسب آمريکايي بودن مي زنند. دبير انجمن اسلامي دانشگاه علامه نيز گفت کهبا توجه به اينکه انتخابات روز جمعه پايه هاي دمکراسي را در کشور تقويت نمي کند، دانشجويان در آن شرکت نخواهند کرد.
XS
SM
MD
LG