لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۳۱ شهریور ۱۳۹۶ تهران ۰۴:۴۷

محمدصادق جوادي حصار: محافظه کاران تلاش مي کنند تا دست به يک پاکسازي عقيدتي بزنند


(rm) صدا |
امير آرمين (راديوفردا): محمد صادق جوادي‌حصار، آموزگار وفعال سياسي، به دنبال رد صلاحيت بيش از دو هزار و 500 تن از اصلاح طلبان، براي شرکت درانتخابات مجلس شوراي اسلامي که قراراست روز جمعه اول اسفند ماه برگزارشود، با پيمودن يک مسافت 865 کيلومتري ازمشهد راهي تهران شد تا به نمايندگاني که درمجلس تحصن کرده بودند، بپيوندد وبه صورت سخنگوي کساني درآيد که انتخابات را تحريم کرده اند. آقاي جوادي‌حصار مي گويد: محافظه کاران تلاش مي کنند دست به يک پاکسازي عقيدتي بزنند. ليلي صدر (راديوفردا): به گزارش خبرگزاري آسوشيتد پرس، سرگذشت اين اصلاح‌طلب متمرد، فقط گوشه ناچيزي ازبرخورد و زورآزمائي سختي است که هم اکنون ميان روحانيون غيرمنتخب ايران که ادعاي رهبري ازسوي خدا را دارند، و ليبرال هائي که مي گويند مردم خواستارآزادي وفرصت هاي بيشتري هستند جريان دارد. به گزارش اين خبرگزاري، بهتراست به سخنان محمد صادق جوادي‌حصار گوش فرا دهيم تا بهتربدانيم چرا کاربه اين جا کشيده است. آقاي جوادي‌حصار هنگام صحبت درباره روحانيون حاکم که در راس هرم قدرت قراردارند و خود را به هيچ کس پاسخگو نمي دانند، با انگشت خود ضربه هائي وارد مي آورد و مي گويد: يک حامي پراراده انقلاب اسلامي سال 1979 تبديل به يک منتقد تند نظام شده است. وي مي افزايد ما مصرانه خواستاردمکراسي به جاي حکومت استبدادي هستيم. انقلاب به همين جهت به وقوع پيوست. به ما خيانت شده است. درايران ميليون ها نفر نظير جوادي‌حصار وجود دارند. آن ها سربازان آستان آيت الله خميني بودند که عليه حکومت مورد حمايت غرب شاه قيام کردند. اما رژيم اسلامي اکنون آن ها را به خاطرچالش دربرابرحکومت، به عنوان ناراضي طبقه‌بندي کرده است. جوادي‌حصار درخيابان ها به تظاهرات عليه واپسين روزهاي حکومت سلطنتي اشتغال داشت. وي سپس به عنوان عضو سپاهيان بسيج، درخط مقدم جبهه جنگ هشت ساله ايران وعراق خدمت کرد. پس ازجنگ به تدريس به عنوان دبير دبيرستان هاي مشهد، که يکي ازمهمترين شهرهاي مذهبي ايران به شمارمي رود، بازگشت. اما امام رضا مفهوم ديگري نيز نزد اصلاح طلبان دارد، زيرا مقرآستان قدس رضوي است که کنترل بيش از 50 شرکت را ازشرکت هاي ساختماني گرفته تا شرکت هاي نفتي برعهده دارد ونمادي از قبضه قدرت اقتصادي زمامداران ديني است. جوادي‌حصار مي گويد: پس ازچندين سال متقاعد شده است که اوضاع ايران دروضعيت صحيحي قرار ندارد وحرارت وفعاليت دروجود او برانگيخته شده است. وي دراين مورد گفت: من هميشه با سازمان دادن گروه هاي دانشجوئي وآموزگاران، درمتن سياست‌ها بودم. مردم پيوسته از من مي‌خواستند خود را نامزد نمايندگي مجلس کنم ومن پيش بيني نمي کردم چه اتفاقي خواهد افتاد. جوادي‌حصار مي گويد: اين مردم کوته نظرانقلاب ما را به سرقت برده اند. انقلاب براي ما، به منزله فرزندمان بود. اين ما بوديم که جلوتانک هاي شاه ايستاديم. اين ما بوديم جلوگلوله هاي شاه ايستاديم. انقلاب براي آزادي بود و نه براي آنچه که امروزه روي مي دهد. جوادي‌حصار اغلب اهدافي را که محمد خاتمي، رئيس جمهوري اسلامي، توصيف کرده است، تکرارمي کند: يک دمکراسي اسلامي. اين مفهمومي است که امروزه درکانون برخورد ميان طرفين قراردارد. اين مفهوم، منشوراسلامي ايران را به رسميت مي شناسد، اما براي اراده مردم درتعيين سياست هاي کشورارزش قائل مي شود. جوادي‌حصار گفت: مردمي که اين کشور را اداره مي کنند، مسلمان هستند اما روحيه اسلام را از دست داده اند. مساله آزادي وعدالت درکاراست. مردم مسلمان هستند، اما اعتقاد خود را ازدست داده اند. محمد صادق جوادي‌حصار، آموزگار وفعال سياسي، به دنبال رد صلاحيت بيش از دو هزار و 500 تن از اصلاح طلبان، براي شرکت درانتخابات مجلس شوراي اسلامي که قراراست روز جمعه اول اسفند ماه برگزارشود، ازمشهد راهي تهران شد تا به نمايندگاني که درمجلس تحصن کرده بودند، بپيوندد وبه صورت سخنگوي کساني درآيد که انتخابات را تحريم کرده اند. آقاي جوادي‌حصار گفت که محافظه کاران تلاش مي کنند دست به يک پاکسازي عقيدتي بزنند. وي گفت: ما مصرانه خواستاردمکراسي به جاي حکومت استبدادي هستيم، انقلاب به همين جهت به وقوع پيوست، به ما خيانت شده است. در ايران ميليون ها نفر نظير جوادي‌حصار وجود دارند. آن ها سربازان آستان آيت الله خميني بودند که عليه حکومت مورد حمايت غرب شاه قيام کردند. اما رژيم اسلامي اکنون آن ها را به خاطرچالش دربرابرحکومت، به عنوان ناراضي طبقه‌بندي کرده است.
XS
SM
MD
LG