لینک‌های قابلیت دسترسی

سه شنبه ۲ آبان ۱۳۹۶ تهران ۰۰:۳۶

مخالفت کانادا با شکنجه و رفتار متفاوت در برخورد با قتل زهرا کاظمي در ايران، از ديد مشاور سازمان کانادايي حمايت از قربانيان شکنجه


(rm) صدا |
شکنجه و قتل زهرا کاظمي در زندان ايران، پس از پخش فيلم تلويزيوني مستند بي بي سي در بريتانيا، بار ديگر نام او را با وضعيت حقوق بشر و شکنجه در ايران آميخته است. مشاور عاليرتبه سازمان کانادايي حمايت از قربانيان شکنجه مي گويد: ديپلماسي و روابط تجاري کشورها، حقوق انسان ها را ناديده مي گيرد. مريم اقوامي (راديوفردا، تورانتو): زهرا کاظمي، و شکنجه وي در زندان ايران در تابستان گذشته، با پخش فيلم مستند تلويزيون بي بي سي در انگلستان، بار ديگر نام اين خبرنگار ايراني – کانادايي را به خاطره ها باز گردانده است. رسانه هاي کانادا به نقل از تلويزيون بي بي سي و با ارائه اطلاعات نسبتا جديدي در مورد آنچه که در روزهاي پس از بازداشت زهرا کاظمي رخ داده است، به اظهار نظر پرداختند. بر اساس آنچه که تلويزيون بي بي سي از يک شاهد عيني در بيمارستان نقل کرده است، زهرا کاظمي به شدت مورد شکنجه قرار گرفته بوده و اگر تحت مراقبت هاي پزشکي فوري قرار مي گرفت، احتمال زنده ماندن وي وجود داشت. عزت مصلي نژاد، مشاور عاليرتبه مرکز کانادايي حمايت از قربانيان شکنجه، در گفتگويي با راديوفردا درباره نقض قوانين بين المللي و شکنجه در زندان هاي ايران مي گويد: عزت مصلي نژاد (مشاور عاليرتبه مرکز کانادايي حمايت از قربانيان شکنجه): کلا جمهوري اسلامي شکنجه را در شرايط بسيار مخفي انجام مي دهد. مشخص است که در زنداني که خانم زهرا کاظمي هست، شکنجه مي شود. شيوه بازجويي شان شکنجه هست. در واقع آنچه که ما در حقوق بين الملل به نام اصول اخلاق حرفه اي پزشکي مي شناسيم، که اصلا رعايت نمي شود. شاهد يک سيستمي باشيم که حداقل حقوق انساني که يک بيمار در حال مرگ، جلوي اين مساله را بگيرند. اين از حداقل حقوق انساني و کنوانسيون ژنو (است)، و اصلا مخالف شرف انساني است. م.ا.: فيليپ مک کنن Philip MacKinnon، سفير کانادا در ايران، هفته گذشته در مصاحبه اي با راديوفردا گفت: اميدوارم واقعيت هاي اين قتل دردناک که به جنگ داخلي جناح هاي حاکميت ايران بدل شده است، به زودي آشکار شود. آقاي مصلي نژاد در مورد واکنش جامعه بين المللي و به ويژه کانادا، نسبت به شکنجه و قتل زهرا کاظمي در ايران مي گويد: عزت مصلي نژاد: متاسفانه دنيايي که ما در آن زندگي مي کنيم، ارزش ها واژگونه شده، دليل اش اين است که روابط تجارتي، روابط ديپلماتيک، خيلي دست بالا دارد. اين تنها در مورد ايران نيست. در مورد خيلي از کشورهاي ديگر هست. تجارت در مرحله اول است. وقتي که کانادا حجم معاملات تجارتي اش با ايران بالا هست، اين است که دست به عصا راه مي رود. اينجا حقوق بشر ديدگاه اصلي را تشکيل نمي دهد، روابط ديپلماتيک ديدگاه اصلي را تشکيل مي دهد. حتي در مورد خانم زهرا کاظمي، آقاي اکسورثي Lloyd Axworthy، گفت که ما نبايد زياد فشار بر دولت ايران بياوريم، چون منافع ديگر ما در خطر مي افتد. ولي وقتي حقوق بشر در يک جاي دنيا زير پا گذاشته شود، در همه جا زير پا گذاشته مي شود. جامعه بين المللي هم از مجموعه روابط دولت ها تشکيل شده است. اين روابط انعکاس پيدا مي کند در تصميماتي که گرفته مي شود. آنچه که مهم است، خود ايرانيان هستند که بايد قوي باشند، همبسته باشند، و بتوانند به جوامع بين المللي فشار بياورند. م.ا.: عليرغم اين واقعيت که کانادا يکي از کشورهايي است که با شکنجه سرسختانه مخالفت مي کند و همواره از کشورهاي پيشروي حمايت از حقوق بشر شناخته شده، در مورد قتل خانم کاظمي در زندان ايران، و چندين مورد ديگر از شکنجه شهروندان خود در کشورهاي مختلف ديگر، رفتار متفاوتي نشان داده است. به نظر مي رسد که ديپلماسي دولت کانادا بر اين حقيقت استوار است که نمي توان با توازن روابط دوستانه کشورها يکجانبه برخورد کرد. فيليپ مک کنن، سفير کانادا در ايران، در اين مورد به راديوفردا مي گويد: دولت ايران از آنچه که براي خانم کاظمي رخ داد، بسيار ناخشنود است و روباط ايران و کانادا، جنبه هاي بسيار مختلف و عميقي دارد که دو کشور را به يکديگر نزديکتر مي کند. شکنجه و قتل زهرا کاظمي در زندان ايران، پس از پخش فيلم تلويزيوني مستند بي بي سي در بريتانيا، بار ديگر نام او را با وضعيت حقوق بشر و شکنجه در ايران آميخت. عليرغم اين واقعيت که کانادا يکي از کشورهايي است که با شکنجه سرسختانه مخالفت مي کند و همواره از کشورهاي پيشروي حمايت از حقوق بشر شناخته شده، در مورد قتل خانم کاظمي در زندان ايران، و چندين مورد ديگر از شکنجه شهروندان خود در کشورهاي مختلف ديگر، رفتار متفاوتي نشان داده است. به نظر مي رسد که ديپلماسي دولت کانادا بر اين حقيقت استوار است که نمي توان با توازن روابط دوستانه کشورها يکجانبه برخورد کرد. عزت مصلي نژاد، مشاور عاليرتبه سازمان کانادايي حمايت از قربانيان شکنجه، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد که ديپلماسي و روابط تجاري کشورها، حقوق انسان ها را ناديده مي گيرد.
XS
SM
MD
LG