لینک‌های قابلیت دسترسی

چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶ تهران ۰۴:۵۲

هزينه هاي اقتصادي تعدد نهادها و مراكز تصميم گيري در جمهوري اسلامي


(rm) صدا |
مهدي خلجي (راديو فردا): روزنامه همشهري چاپ تهران در شماره امروز خود (سه شنبه بيست و هشتم بهمن ماه) مي نويسد که تعدد نهاد هاي تصميم گيري، يکي از عوامل دشواري هاي کنوني اقتصادي در ايران است. نگاهي به نوشته همشهري از فريدون خاوند. فريدون خاوند (راديو فردا، پاريس): دستگاه مقننه و دولت قاعدتا دو قطب اصلي سياستگذاري اقتصادي در ايران به شمار ميآيند، اما در کنار اين دو قطب، شمار زيادي از نهاد ها به گونه هاي مستقيم و غير مستقيم بر تعيين سياست هاي اقتصادي در ايران تأثير ميگذارند. روزنامه همشهري چاپ تهران در شماره امروز خود (سه شنبه بيست و هشتم بهمن ماه) مي نويسد که تعدد نهاد هاي تصميم گيرنده هزينه بالايي را بر اقتصاد کشور تحميل کرده و به دولتي ماندن ساختار هاي اقتصادي کشور دامن ميزنند. همان روزنامه، در کنار مجلس و هيات وزيران، از بيست نهاد و شورا نام مي برد که در تصميم گيري اقتصادي مشارکت ميکنند از جمله : شوراي اقتصاد، ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار، کميته تنظيم بازار ارز، شوراي پول و اعتبار، کميسيون اقتصاد و غيره... در کنار اين نهاد ها، که روزنامه همشهري از آنها نام مي برد، نهاد هاي ديگري هستند چون بنياد مستضعفان و آستان قدس رضوي که با برخورداري از اهرم هاي بسيار نيرومند مالي و بازرگاني و توليدي بر جهتگيري هاي سياست اقتصادي ايران تأثيري تعيين کننده دارند. روزنامه همشهري چاپ تهران در شماره امروز خود مي نويسد که تعدد نهاد هاي تصميم گيرنده هزينه بالايي را بر اقتصاد کشور تحميل کرده و به دولتي ماندن ساختار هاي اقتصادي کشور دامن ميزنند. همشهري در کنار مجلس و هيات وزيران، از بيست نهاد و شورا نام مي برد که در تصميم گيري اقتصادي مشارکت ميکنند از جمله : شوراي اقتصاد، ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار، کميته تنظيم بازار ارز، شوراي پول و اعتبار، کميسيون اقتصاد و غيره... در کنار اين نهاد ها، نهاد هاي ديگري هستند چون بنياد مستضعفان و آستان قدس رضوي که با برخورداري از اهرم هاي بسيار نيرومند مالي و بازرگاني و توليدي بر جهتگيري هاي سياست اقتصادي ايران تأثيري تعيين کننده دارند.
XS
SM
MD
LG