لینک‌های قابلیت دسترسی

یکشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۶ تهران ۱۲:۲۸

عليرغم نگراني‌هاي امنيتي، دولت انتقالي افغانستان از تصميم به برگزاري انتخابات در موعد مقرر خبر داد


(rm) صدا |
كيان معنوي (راديوفردا): سخنگوي رئيس دولت انتقالي افغانستان، روزدوشنبه اعلام کرد: علي رغم افزايش نگراني هاي امنيتي، و ابراز ترديد برخي ازمقامات آمريکائي، دولت افغانستان تصميم گرفته است نخستين انتخابات اين کشور را طبق برنامه درماه ژوئن برگزارکند. امير آرمين (راديوفردا): موجي ازحملات خشونت آميز درافغانستان که به بقاياي رژيم برکنارشده طالبان نسبت داده شده است وهمچنين وجود شمار عظيمي از راي دهندگان که همچنان نمي توانند به خارج از شهرهاي بزرگ بروند، ترديدهائي درمورد برگزاري انتخابات اين کشور درموعد خود درماه ژوئن به وجود آورده است. اگرانتخابات پارلماني افغانستان نيزآن گونه که درقانون اساسي مصوبه ماه گذشته آمده است بخواهد درهمان وقت برگزارشود، سئوال هائي نيزدرمورد حوزه هاي انتخاباتي وگروه هاي ثبت نام مطرح است. جاويد لودين، سخنگوي حامد کرزاي، رئيس دولت انتقالي افغانستان، که اکثريت قاطعي خواستارپيروزي وي درانتخابات رياست جمهوري هستند، گفت موضع ما همچنان آن است که انتخابات آن گونه که برنامه ريزي شده است برگزارشود. اين اقدام هدف ما به شمارمي رود وما تلاش مي کنيم به هدف خوددست يابيم. آقاي لودين که دريک کنفرانس خبري صحبت مي کرد اعلام داشت ما اذعان داريم که با مشکل تدارکاتي عمده اي مواجه هستيم. روزنامه نيويورک تايمز درشماره روزدوشنبه گزارش داد: برخي ازمقامات نامشخص آمريکا پيشنهاد کرده اند که انتخابات افغانستان به علت وجود مشکلات امنيتي و تعداد اندک کساني که براي راي دادن ثبت نام کرده اند، به عقب افتد. تحليلگران يک چنين اقدامي را عليه هدف دولت آمريکا درمورد برگزاري انتخابات افغانستان درماه ژوئن دانسته و گفته اند دراين صورت پرزيدنت بوش نمي تواند درمبارزات انتخاباتي خود ادعاي موفقيت کند. به گزارش خبرگزاري رويتر، پس ازسه دهه اشغال افغانستان وجنگ دراين کشور ودرحالي که بيش ازدوسال ازبرکناري رژيم طالبان به خاطرپناه دادن به شبکه تروريستي القاعده و سرکرده آن اسامه بن لادن نمي گذرد، افغانستان دراستان هاي بي قانون خود فاقد يک زيربناي فيزيکي يا سياسي براي برگزاري انتخاباتي در سطح ملي است. ثبت نام از راي دهندگان درهنگامي صورت مي گيرد که افغانستان با بدترين دوران خشونت از زمان برکناري رژيم طالبان روبرواست. ازاوايل ماه اوت گذشته تاکنون بيش از 550 نفرجان خود را دراين خشونت ها ازدست داده اند. آقاي لودين گفت بديهي است مشروعيت انتخابات بستگي به آن دارد که چه تعداد ازافغان ها مي توانند راي دهند. وي افزود قراراست يک ماه پيش ازبرگزاري انتخابات، اقدامات دامنه داري براي ثبت نام از راي دهندگان به مورد اجرا گذارده شود. آقاي لودين گفت تضمين مشروعيت انتخابات داراي کمال اهميت است وما دراين مورد قصد مصالحه نداريم. تاکنون نزديک به 900 هزارنفراز 5/10 ميليون نفرکساني که تخمين زده شده است حق راي دادن دارند، ثبت نام کرده اند. اما عزيمت راي دهندگان به مناطق حومه نشين خالي ازاشکال نيست زيرا سازمان ملل متحد بيشترافغانستان را مناطقي خيلي خطرناک براي کارکردن دانسته است. برخي ازگروه هاي امداد مي گويند به وقت بيشتري براي اجراي اقدامات عمده اي نظيربرنامه دوساله خلع سلاح جنگجويان نيازهست. تيم هاي نظامي وغيرنظامي خارجي نيز براي تاثيرگذاري درجنوب وشرق ناآرام افغانستان به زمان بيشتري دارند. سخنگوي رئيس دولت انتقالي افغانستان روز دوشنبه اعلام کرد که عليرغم افزايش نگراني هاي امنيتي و ابراز ترديد برخي از مقام هاي آمريکايي، دولت افغانستان تصميم گرفته است که نخستين انتخابات اين کشور را طبق برنامه، در ماه ژوئن برگزار کند. همزمان، موجي از حمله هاي خشونت آميز در افغانستان که به بقاياي رژيم برکنار شده طالبان نسبت داده مي شود، و همچنين وجود شمار عظيمي از راي دهندگان که همچنان نمي توانند به خارج از شهرهاي بزرگ بروند، ترديدهايي را در مورد برگزاري انتخابات اين کشور در موعد مقرر به وجود آورده است.
XS
SM
MD
LG