لینک‌های قابلیت دسترسی

سه شنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۶ تهران ۱۶:۴۶

يک فعال سياسي: عدم شرکت مردم در انتخابات به منزله رفراندوم بر ضد خودکامگي ولي فقيه است


(rm) صدا |
مريم احمدي (راديوفردا): چند روز به برگزاري انتخابات مجلس هفتم باقي مانده و با اينکه همه جناح ها معتقد هستند نتيجه از هم اکنون روشن است، و مجلس کاملا در اختيار جناح راست اصولگراي نظام اسلامي قرار خواهد گرفت، اما به خصوص با اعتراض پارلمان اروپا و برخي ديگر از پارلمان هاي جهان، به انتخابات غير منصفانه اي که برگزار مي شود، ميزان شرکت مردم در انتخابات، به مشروعيت نظام اسلامي ربط داده مي شود، و فعالان سياسي اصلاح طلب مي گويند: عدم شرکت مردم، نوعي رفراندوم عليه نظام محسوب مي شود. اين مساله ونيز مناسبات آينده کشورهاي غربي با جمهوري اسلامي، در سايه انتخابات غير منصفانه، موضوع گفتگوي علي سجادي است با دکتر اميرحسين گنج بخش، محقق و عضو شوراي هماهنگي اتحاد جمهوري خواهان ايران. علي سجادي (راديوفردا): آقاي دکتر گنج بخش. بسياري از گروه هاي سياسي اعلام کردند که در انتخابات مجلس هفتم شرکت نمي کنند. تعدادي از گروه ها هم انتخابات را تحريم کرند. فعالان حقوق بشر هم در ايران، از جمله خانم عبادي، برنده جايزه صلح نوبل سال گذشته، انتخابات را به دليلي غير منصفانه بودن، غير آزاد بودن و غير رقابتي بودن، تحريم کردند. به نظر شما تاثير اين تحريم ها و عدم مشارکت ها در مشروعيت نظام چيست و تا چه حد مشروعيت نظام اسلامي را زير سوال قرار مي دهد؟ اميرحسين گنج بخش (محقق و عضو شوراي هماهنگي اتحاد جمهوري خواهان ايران): جمهوري اسلامي، بعد از تصويب قانون اساسي، هيچ وقت مشروعيت دمکراتيک نداشت، چون در هيچکدام از انتخابات جمهوري اسلامي، نه ميزان راي ملت بود، و نه مجلس و رئيس جمهوري در راس امور. به هر حال، لازمه انتخابات آزاد، اين آزادي احزاب و مطبوعات است که در جمهوري اسلامي خبر از آن نبوده و نيست. اما در طي شش سال گذشته، انتخابات فرمايشي هم نبوده و رقابت ميان گرايش هاي درون جمهوري اسلامي وجود داشته . امري که باعث شرکت بيش از 50% مردم مي شد. ولي در اول اسفند، ظاهرا اين انتخابات نيست و انتصابات است. و حتي از نمي شود از انتخابات محدود، که يک رقابتي هم در آن هست صحبت کرد. به همين لحاظ من فکر مي کنم که اين انتخابات، يا انتصابات، و عدم شرکت مردم، دست کم رفراندوم بر ضد خودکامگي ولي فقيه، آقاي خامنه است، و خوب دست بالا هم که خواست تغيير ساختار نظام است. پس در وهله اول، به نظر من اين خود آقاي خامنه اي که دارد خودش را به راي مي گذارد و عدم شرکت مردم، راي صددرصد عدم اعتماد به ايشان است. ع.س.: جامعه بين المللي از قبل اعلام کرده که اين انتخابات را منصفانه و مشروع نمي داند. آيا به نظر شما بعد از برگزاري انتخابات، جامعه بين المللي مجددا منافع اقتصادي خود را ترجيح خواهد داد؟ يا اينکه ممکن است که مشروعيت ندانستن اين انتخابات، تاثيري بر روابط خارجي ايران بگذارد. اميرحسين گنج بخش: من فکر مي کنم که اين به افکار عمومي مردم اين کشورها خيلي ربط دارد. و اينجا نقش ما در خارج از کشور بسيار مهم خواهد بود، که اين افکار عمومي را بر ضد اين انتخابات فرمايشي بسيج بکنيم، و اگر هم کشورهايي باشند که بخواهند فقط بر اصل منافع اقتصادي خود، مناسبات شان را با اين جمهوري اسلامي بيايند و تقويت بکنند، مانع بشويم. اين وظيفه ما است. اگر اين کار را نکنيم و اين افکار عمومي را به صورت دقيق از وضعيت سياسي ايران آگاه نکنيم، خوب به هر حال نتيجه اش اين خواهد بود که اينها منافع اقتصادي شان فرادستي خواهد داشت. و البته مبارزات مردم ايران و خوب تظاهراتي که به هر گونه اي که مي خواهند بکنند، مسلما اين نقش اساسي خواهد داشت، چون در رسانه هاي بين المللي منعکس خواهد شد و مانع از اين سازش و سرکوب خواهد بود. مي دانيد که اصلا استراتژي اين جناح اقتدار گرا، يعني زوج خامنه اي – رفسنجاني، اين سازش با خارج و سرکوب در داخل است. اين سناريو را ما بايد به هر حال کاري بکنيم که انجام نگيرد، تا آنجايي که اين در توان ما هست. با اعتراض پارلمان اروپا و برخي ديگر از پارلمان هاي جهان به انتخابات غير منصفانه اي که در روز اول اسفندماه در ايران برگزار مي شود، ميزان شرکت مردم در انتخابات، به مشروعيت نظام اسلامي ربط داده مي شود، و فعالان سياسي اصلاح طلب مي گويند که عدم شرکت مردم، نوعي رفراندوم عليه نظام محسوب مي شود. دکتر اميرحسين گنج بخش، محقق و عضو شوراي هماهنگي اتحاد جمهوري خواهان ايران، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد که اين انتخابات نيست و انتصابات است، به همين لحاظ عدم شرکت مردم، به منزله رفراندوم بر ضد خودکامگي ولي فقيه، و دست بالا خواست تغيير ساختار نظام است.
XS
SM
MD
LG