لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶ تهران ۰۵:۵۷

توافق اصولي هند و پاکستان براي از سرگيري گفتگوهاي صلح کشمير


(rm) صدا |
مريم احمدي (راديوفردا): هند وپاکستان، دوکشور رقيبي که مسلح به جنگ افزاراتمي هستند، روزسه شنبه درباره ازسرگيري گفتگوهاي صلح پيرامون منطقه مورد اختلاف کشمير، و سايراختلافات دوکشور به توافق اصولي دست يافتند. مهديه جاويد (راديوفردا): وزارت امورخارجه پاکستان اعلام کرد: درمورد ماهيت وبرنامه گفتگوهاي آينده ميان پاکستان وهند تفاهم گسترده اي به دست آمده است. درجريان آخرين دورگفتگوهاي وزيران امورخارجه دوکشور در روزچهارشنبه، توافق نهائي دراين مورد قطعي خواهد شد. هيچ يک ازدوطرف حاضرنشدند جزئياتي درباره برنامه گفتگوها فاش سازند، اما ديپلمات هاي نزديک به گفتگوهاي دوکشوراظهارداشتند قراراست ماه آينده مذاکراتي درسطح فني درباره دايرکردن يک سرويس اتوبوسراني درمنطقه تقسيم شده کشمير و دايرکردن يک سرويس ديگر اتوبوسراني وهمچنين راه آهن ازاستان سند پاکستان صورت گيرد. با توجه به اين که انتخابات هند درماه آوريل برگزارخواهد شد، پيش بيني نمي شود درآينده اي نزديک موانعي در راه روند صلح ميان هند وپاکستان به وجود آيد. هرچند احتمال داده مي شود آتال بيهاري واجپائي، نخست وزيرهند، برنده اين انتخابات باشد وبه گفتگوهاي خود با طرف پاکستاني ادامه دهد. پيش بيني مي شود درگفتگوهاي سه روزه هند وپاکستان، هشت گروه براي حل مسائلي که باعث شد دوکشور سه بار درنيم قرن گذشته با يکديگر وارد جنگ شوند، تعيين گردند. اگرميانجيگري هاي بين المللي نبود، چيزي نمانده بود که هند وپاکستان درسال 2002 براي چهارمين بار وارد جنگ با يکديگرشوند. ارون کومارسينگ، رئيس هيات اعزامي وزارت امورخارجه هند، روزسه شنبه دراسلام آباد با رياض خوخار، وزيرامور خارجه پاکستان ديدارکرد. دوطرف دراين ديدارپيشرفت هائي را که تاکنون درگفتگوها حاصل شده است، مورد بررسي قراردادند. قراراست درگفتگوهاي آينده هند وپاکستان درباره مسائلي نظيرکشمير، ايجاد اعتماد در زمينه اتمي، تروريسم ومواد مخدر، همکاري هاي اقتصادي واختلافي برسريک رودخانه صحبت شود. آتال بيهاري واجپائي نخست وزيرهند وپرويزمشرف رئيس جمهوري پاکستان ماه گذشته موافقت کردند گفتگوهاي ميان دوکشورازسرگرفته شود. دوطرف درديدارژوئيه سال 2001 در آگرا درهند به پيشرفتي نائل نيامدند. آقاي واجپائي درماه ژانويه گذشته موافقت کرد درباره کشميرگفتگوکند وآقاي مشرف نيزوعده داد ازاقدامات تروريستي درپاکستان عليه هند حمايت نکند. هند، پاکستان را متهم کرده است چريک هاي اسلامگرائي را که براي استقلال کشميرازهند ويا الحاق آن به کشميرپاکستان مبارزه مي کنند، آموزش مي دهد ومسلح مي کند. پاکستان پيوسته اين اتهام را تکذيب کرده است. ازسال 1989 تاکنون بيش از 65 هزار نفر در بر خوردهاي جاري درکشمير تحت حاکميت هند کشته شده اند. هند وپاکستان، دوکشور رقيبي که مسلح به جنگ افزاراتمي هستند، روزسه شنبه درباره ازسرگيري گفتگوهاي صلح پيرامون منطقه مورد اختلاف کشمير، و سايراختلافات دوکشور به توافق اصولي دست يافتند. وزارت امورخارجه پاکستان اعلام کرد: درمورد ماهيت وبرنامه گفتگوهاي آينده ميان پاکستان وهند تفاهم گسترده اي به دست آمده است. درجريان آخرين دورگفتگوهاي وزيران امورخارجه دوکشور در روزچهارشنبه، توافق نهائي دراين مورد قطعي خواهد شد. هيچ يک ازدوطرف حاضرنشدند جزئياتي درباره برنامه گفتگوها فاش سازند، اما ديپلمات هاي نزديک به گفتگوهاي دوکشوراظهارداشتند قراراست ماه آينده مذاکراتي درسطح فني درباره دايرکردن يک سرويس اتوبوسراني درمنطقه تقسيم شده کشمير و داير کردن يک سرويس ديگر اتوبوسراني وهمچنين راه آهن ازاستان سند پاکستان صورت گيرد.
XS
SM
MD
LG