لینک‌های قابلیت دسترسی

پنجشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۶ تهران ۱۷:۲۱

بازگشت هزاران کرد به مناطق پيشين خود در پي مهاجرت عرب ها از شمال عراق


(rm) صدا |
مهدي خلجي (راديوفردا): درمهاجرتي بي سروصدا، هزاران تن ازعرب هائي که صدام حسين رئيس جمهوري برکنارشده عراق آن ها را جانشين کردها درمناطق شمالي کرد نشين اين کشورکرد، ازاين مناطق فرارمي کنند وکردها به خانه وزندگي پيشين خود باز مي گردند. امير آرمين (راديوفردا): درحالي که آمريکا وبرخي از رهبران عراق درحال بررسي استقراريک نظام فدرال دراين کشورهستند که با تامين رضايت کردها که خواستارخود مختاري هستند وحدت عراق را حفظ کند، کردها درحال بازگشت به زمين هاي خود درشمال عراق هستند. ارتش صدام حسين درطول سال هاي 1987 و1988 دراقدامي براي سرکوبي شورشيان کرد، بيش از 4 هزار روستاي کرد را ويران کرد. درجريان اين عمليات برخي ازمناطق کرد نشين با سلاح هاي شيميائي بمباران شدند. بنا به تخمين گروه هاي حقوق بشر، نيروهاي صدام حسين عده اي درحدود 182 هزار کرد را کشتند. ده ها هزارتن ازکردها نيزازخانه هاي خود فرارکردند. رژيم صدام حسين متعاقبا عرب ها را ازنقاط ديگر عراق به مناطق کرد نشين درشمال اين کشورکوچ داد. اکنون عرب ها درحال خروج ازمناطق کرد نشين هستند وکردها به خانه وزندگي پيشين خود بازمي گردند. کردها اصراردرحفظ ويا حتي گسترش خود مختاري دارند که به دنبال شکست عراق درجنگ سال 1991 خليج فارس براي آزاد سازي کويت، تحت حمايت آمريکا ازآن برخوردارشدند. رزمندگان کرد که ازآن ها به عنوان پيشمرگه هاي کرد ياد مي شود و سال گذشته دوشادوش نيروهاي آمريکا جنگيدند، اکنون به انتظار پاداشي سياسي براي حمايت خود ازآمريکا هستند. با بازگشت هرچه بيشترکردها به زمين هاي اوليه خود، دامنه خود مختاري که کردها خواستارآن هستند گسترش مي يابد. با سوء ظن هائي که درمورد مفهوم فدرال درکشوري که سال ها تحت حکومت مرکزي اداره شده پيش آمده است، بسياري ازعرب هاي عراق فشارکردها را براي کسب خود مختاري مقدمه اي براي انشعاب وجدائي آنان ازعراق تلقي مي کنند. دراين ميان شهرنفت خيزکرکوک که درقلب منطقه کرد نشين قراردارد، از وضعيت خاصي برخورداراست، زيرا علاوه برکردها، عرب ها وترکمن ها نيزدرآن سکونت دارند ودرعين حال تاکنون جزو منطقه خود مختارنبوده است. کردها قويا خواستار کرکوک هستند. جمعه احمد، شهروند 74 ساله کرد که ازبازگشت به خانه سابق خود درکردستان عراق ابراز خوشوقتي مي کرد، گفت: ما کرکوک را مي خواهيم. اين شهريک منطقه کرد نشين است. با اين حال فرهاد پيربال، يک نويسنده واستاد دانشگاه اربيل گفت: اکنون وقت آن نيست که خواستاراستقلال شويم. برقراري نظام فدرال، راهي براي دستيابي به هدف است. درمهاجرتي بي سروصدا، هزاران تن ازعرب هائي که صدام حسين رئيس جمهوري برکنارشده عراق آن ها را جانشين کردها درمناطق شمالي کرد نشين اين کشورکرد، ازاين مناطق فرارمي کنند وکردها به خانه وزندگي پيشين خود باز مي گردند. ارتش صدام حسين درطول سال هاي 1987 و1988 دراقدامي براي سرکوبي شورشيان کرد، بيش از 4 هزار روستاي کرد را ويران کرد. بنا به تخمين گروه هاي حقوق بشر، نيروهاي صدام حسين عده اي درحدود 182 هزار کرد را کشتند. ده ها هزارتن ازکردها نيزازخانه هاي خود فرارکردند.
XS
SM
MD
LG