لینک‌های قابلیت دسترسی

چهارشنبه ۱ آذر ۱۳۹۶ تهران ۰۳:۱۲

دانشجويان ايراني تورانتو دولت کانادا را به ياري رساندن به روند اصلاحات در ايران فراخواندند


(rm) صدا |
مريم احمدي (راديو فردا): گروهي از دانشجويان ايراني دانشگاههاي تورانتو با ارسال نامه اي به بيل گراهام، وزير امور خارجه كانادا، خواستار ياري رساندن كشورهاي دموكراتيكي چون كانادا به روند اصلاحات در ايران شدند. مريم اقوامي (راديو فردا): گروهي از دانشجويان ايراني دانشگاههاي تورانتو در نامه اي خطاب به بيل گراهام، وزير امور خارجه كانادا، از وي خواسته اند تا در آستانه انتخابات مجلس هفتم در ايران، در صلاحيت كانديداها توسط شوراي نگهبان را محكوم كند. اين دانشجويان ايراني در نامه خود نوشته اند: روند رد صلاحيت بيش از دو هزار و پانصد كانديدا سبب شده است بسياري از گروههاي سياسي ليبرال و طرفدار دموكراسي اين انتخابات را تحريم كنند و اين امر نگراني جدي براي ايرانيان در سراسر دنيا و من جمله صدها هزار ايراني كانادايي پديد آورده است. در بخشي از اين نامه دانشجويان خطاب به وزير امور خارجه كانادا نوشته اند شما تابستان گذشته در اوج قتل جنجال برانگيز زهرا كاظمي، خواستار كمك به پيشرفت روند دموكراسي در ايران و بويژه حمايت نيروهاي اصلاح طلب كه خواستار ايجاد ايران دموكرات و ليبرال هستند شديد. دانشجويان ايراني دانشگاههاي تورانتو در ادامه نامه خود مي نويسند: در پرتوي تاكتيكهاي پرقدرت روحانيون محافظه كار در ايران، انتظار مي رود كه جوامع دموكراتيكي همچون كانادا، با هشدار نسبت به چنين رفتاري از دولت جمهوري اسلامي ايران بخواهند تا از خواست ملت خود پيروي كنند و در غير اين صورت با پيامدهاي جدي در ارتباط با روابط دوجانبه با جوامع ليبرال غرب روبرو خواهد شد. بهمن كلباسي، دانشجوي علوم سياسي در تورانتو و يكي از امضا كنندگان اين نامه در گفتگويي با راديو فردا مي گويد: بهمن كلباسي: با توجه به شرايطي كه داخل ايران هست، طبيعتا فشارهاي اجتماعي كه در خارج از كشور تاثيرات خودش را گذاشته، بخشي از جنبش دانشجويي خارج از كشور طبيعتا در ارتباط هست با جنبش دانشجويان و تلاش مي كند كه آن چيزي كه وظيفه اش مي داند انجام دهد در رابطه با فرايندي كه در پيش است. ما فكر كرديم كه يك بخشي از روند به جلو بايد بوسيله جامعه بين المللي همراهي شود و اين بخشي برمي گردد به جلب توجه افكار عمومي و دولتهاي غربي به مسائل ايران و نقض حقوق بشر و از همه مهمتر نقد حق انتخاب مردم كه در انتخابات مجلس هفتم به شدت مشاهده مي شود. ما بعد از نامه اي كه دانشجويان دفتر تحكيم به اتحاديه اروپا نوشتند و محكوم كردند رابطه اي را كه تصور مي كردند در حال ايجاد شدن بين اتحاديه اروپا و بخشهاي محافظه كار جمهوري اسلامي هست، در همان راستا نامه اي نوشتيم به آقاي بيل گرهام، وزير امور خارجه دولت كانادا و خواستيم كه توجه كنند به مسائل داخل ايران و توجه داشته باشند كه يك انتخابات غير مشروع كه رد مي شود از طرف اكثريت ملت ايران و اكثريت نمايندگان مجلس، انتخاباتي است كه نبايد بوسيله دولتهاي غربي به عنوان يك انتخابات دموكراتيك به رسميت به شناخته شود. كانادا كمتر از ديگر كشورهاي غربي متهم به جانبداري شده، يك موضع بي طرفانه تري دارد و ما فكر مي كنيم همين خودش باعث مي شود تفكر دولت كانادا به دولت جمهوري اسلامي تعابير و تفاسير ديگري داشته باشد در مقايسه با دولت آمريكا و يا دولتهاي ديگر غربي. اين است كه ما فكر مي كنيم رابطه كم و بيش بي طرفانه دولت كانادا با دولت ايران يك نقطه قوت اين ارتباط باشد و تحت تاثير قرار گرفتن اين ارتباط و ضربه ديدنش براي نظام جمهوري اسلامي هم به همان اندازه ارزش خواهد داشت. بيل گراهام، اولين كسي است كه به عنوان يك مقام كانادايي در ارتباط خواهد بود با دولت ايران و از ايشان خواستيم كه به حكومت ايران يادآوري كنند كه نقض حق انتخاب مردم ايران به هيچ عنوان در قرن 21 پذيرفته نيست. م . ا: اين دانشجويان ايراني در انتهاي نامه خود از كانادا خواسته اند تا ارزشهاي دموكراتيك مردم ايران را در مركز توجه سياست خارجه خود قرار دهد. گروهي از دانشجويان ايراني دانشگاههاي تورانتو با ارسال نامه اي به بيل گراهام، وزير امور خارجه كانادا، خواستار ياري رساندن كشورهاي دموكراتيكي چون كانادا به روند اصلاحات در ايران شدند. اين دانشجويان نوشتند که انتظار مي رود تا جوامع دموكراتيكي همچون كانادا، از دولت جمهوري اسلامي بخواهند تا از خواست ملت خود پيروي كنند و در غير اين صورت با پيامدهاي جدي در ارتباط با روابط دوجانبه با جوامع ليبرال غرب روبرو خواهد شد. بهمن كلباسي، دانشجوي علوم سياسي در تورانتو، و يكي از امضا كنندگان اين نامه، در مصاحبه با راديو فردا مي گويد که كانادا كمتر از ديگر كشورهاي غربي متهم به جانبداري شده، يك موضع بي طرفانه تري دارد و ما فكر مي كنيم همين خودش باعث مي شود تفكر دولت كانادا به دولت جمهوري اسلامي تعابير و تفاسير ديگري داشته باشد در مقايسه با دولت آمريكا و يا دولتهاي ديگرغربي.
XS
SM
MD
LG