لینک‌های قابلیت دسترسی

چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶ تهران ۱۶:۴۶

انعكاس بحران انتخابات ايران در جرايد آلماني زبان: مهره هاي بيهوده بازمانده براي رئيس جمهوري اسلامي


(rm) صدا |
همن باستاني (راديو فردا): در پيگيري لحظه به لحظه اوضاع سياسي ايران در محافل سياسي و مطبوعاتي جهان و يک روز پيش از انتخابات مجلس شوراي اسلامي ايران، روزنامه هاي آلماني زبان همچنان به بازتاب ديدگاههاي سياستمدارن و مردم ايران درباره انتخابات پرداختند. اين روزنامه ها در تفسيرهاي خود برآنند که درصد شرکت کنندگان در انتخابات تعيين کننده قانونيت مجلس آينده خواهد بود. پرويز فرهنگ (راديوفردا): روزنامه «تاگس سايتونگ» چاپ برلين از محمد خاتمي رئيس جمهوري اسلامي به عنوان شطرنج بازي ياد مي‌کند که اکنون جز چند مهره بيهوده چيز ديگري در دست ندارد و روز جمعه نيز يک مهره ديگر را از دست خواهد داد. اين روزنامه مي‌نويسد: ترديدي نيست که محافظه کاران خانه مردم را بار ديگر به سود خود فتح خواهند کرد. اما اين پيروزي آنان به اين دليل نيست که آنان ناگهان در ميان مردم محبوبيت يافته اند، بلکه بيشتر به اين دليل است که اکثريت مردم ايران که خواهان اصلاحات هستند، در شهرهاي بزرگ ديگر علاقه اي به شرکت در انتخابات ندارند. روزنامه «تاگس سايتونگ» مي‌نويسد: هنگامي که شوراي نگهبان 2 هزار و 300 تن از نامزدهاي اصلاحگراي نمايندگي را رد صلاحيت کرد، نتيجه انتخابات پيشاپيش مشخص شده بود. و اين يکي از ويژگيهاي نظام ايران است که گروهي از روحانيون به عنوان فيلتر سياسي عمل کنند و کساني را که دوست ندارند با برچسب غيراسلامي غربال کنند. مي‌نويسد: اما بسياري از ايرانيها به جاي ان که برآشفته شوند تنها با تکان دادن شانه هايشان واکنش نشان مي‌دهند و مي‌گويند محافظه کاران شوراي نگهبان را در دست دارند، سپاه پاسداران را، دستگاه قضايي را، راديو و تلويزيون را و رهبر مذهبي کشور را در دست دارند و اکنون با به دست گرفتن مجلس، چندان تغييري در وضع موجود پديد نخواهد آمد. «تاگس سايتونگ» سپس مي‌نويسد: اگر پس از انتخابات در 4 سال پيش شوق و شور بي اندازه اي مردم را فرا گرفته بود، با اين خيال که اصلاحگرايان مي‌توانند دگرگونيهايي در ساختار سياسي کشور پديد آورند، اکنون خيال بافي ها را رها کرده اند و پا بر زمين واقعي نهاده اند. اين روزنامه مي‌نويسد: يکي از کارشناسان سياسي پيش بيني مي‌کند که مجلس آينده محافظه کاران به احتمال زياد به علت کم بودن تعداد راي دهندگان، قانونيت خود را از دست خواهد داد و مردم ديگر به هيچ نهاد دولتي اعتماد نخواهند کرد. روزنامه «دي پرسه» چاپ اتريش نيز در همين راستا مي‌نويسد: فراخوان خاتمي براي شرکت در انتخابات در مردم ديگر اثري ندارد. آنها بر آن بودند که با انتخاب خاتمي به عنوان رئيس جمهوري اسلامي و سپس اصلاح گرايان در مجلس، يک اپوزيسيون نيرومند را در درون نظام پديد آورده اند و اميدوار بودند که به آزاديهاي فردي و اجتماعي دست يابند اما اکنون به اين نتيجه رسيده اند که همه چيز بيهوده بوده است. مي‌نويسد: به همان اندازه که محافظه کاران با تصورات خشک و محدود خود در پيوند با روابط اجتماعي در ميان مردم نامحبوب هستند، اصلاح گرايان نيز با ناتوانيهايشان در پيشبرد اهداف اصلاح گرايانه در ميان مردم بي اعتبار شده اند. دي پرسه مي‌نويسد: رهبر مذهبي کشور خود بر اين باور آگاه است که ميزان شرکت کنندگان در انتخابات تعيين کننده مشروعيت خانه مردم در آينده است. روزنامه دي پرسه آنگاه از محمد رضا خاتمي مي‌نويسد که نمي تواند سرخوردگي خود را پنهان کند. با اين وجود وي در مصاحبه اي از فرارسيدن پايان جمهوري اسلامي سخن مي‌گويد و بر آن است که اکنون زمان آن فرا رسيده است که دولتي بدون شرکت نيروهاي مذهبي امور کشور را در دست گيرد. روزنامه «تاگس سايتونگ die tageszeitung» چاپ برلين از محمد خاتمي رئيس جمهوري ايران به عنوان شطرنج بازي ياد مي‌کند که اکنون جز چند مهره بيهوده چيز ديگري در دست ندارد و روز جمعه نيز يک مهره ديگر را از دست خواهد داد. اين روزنامه دليل پيروزي احتمالي محافظه کاران در انتخابات فردا را نه محبوبيت ناگهاني آنان، بلکه دلسردي مردم شهرهاي بزرگ از شرکت در انتخابات مي‌داند. روزنامه «دي پرسه Die Presse» چاپ وين نيز به نقل از يک کارشناس سياسي مي‌نويسد که مجلس آينده محافظه کاران به احتمال زياد به علت کم بودن تعداد راي دهندگان، قانونيت خود را از دست خواهد داد و مردم ديگر به هيچ نهاد دولتي اعتماد نخواهند کرد.
XS
SM
MD
LG