لینک‌های قابلیت دسترسی

پنجشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۶ تهران ۱۱:۳۷

فقدان شور و شوق سياسي در اصفهان پيش از انتخابات مجلس، در مصاحبه هاي «رويتر» با مردم


(rm) صدا |
مهدي خلجي (راديوفردا): خبرگزاري رويتر گزارشي ازفضاي انتخاباتي مجلس شوراي اسلامي دراصفهان و نظرات مردم نسبت به انتخابات منتشر کرده ونوشته است پوسترها وتبليغات انتخاباتي درمورد سياستمداراني که خود را نامزد نمايندگي مجلس کرده اند، تاثيري درافرادي مانند يک نقره کاراصفهاني ندارد که آن ها را روزجمعه به پاي صندوق هاي راي بکشاند. مريم احمدي (راديوفردا): به گزارش خبرگزاري رويتر، حميد، يک نقره کار 40 ساله اصفهاني، درحالي که درسرماي زمستان به يک بلوار اين شهرچشم دوخته بود، گفت اصلاح طلبان ومحافظه کاران همه مانند هم هستند. اين جانباز و دوستدار آتشين انقلاب اسلامي سال 1979 که درجريان يک حمله عراقي ها با گازهاي سمي درجنگ هشت ساله ايران وعراق آسيب ديده است، اعتقاد خود را به نسل جديد سياستمداران ايران ازدست داده است. حميد درحالي که محمد خاتمي رئيس جمهوري متبسم و ميانه روايران را که درطول هفت سال گذشته خواستارانجام اصلاحات درايران بوده است رد مي کرد، گفت اوفقط حرف زده و مي پرسد: او تا به حال براي مردم چه کار کرده است؟ رويتر درگزارش خود مي افزايد اما چند نفر ديگر که برحسب تصادف مورد سئوال قرارگرفتند، گفتند کاري به پوسترهاي انتخاباتي که اغلب متعلق به احزاب کمترشناخته شده است ندارند و درانتخابات مجلس راي خواهند داد. عده اي نيز گفتند رد صلاحيت شمارعظيمي ازنامزدهاي اصلاح طلب ازسوي شوراي نگهبان قانون اساسي باعث شده است که تصميم بگيرند به پاي صندوق هاي راي نروند. خسرو، فروشنده 54 ساله لوازم موسيقي گفت هيچ دليلي ندارد که من راي بدهم. به اين نمي گويند انتخابات. اين درواقع انتصابات است. رجبعلي مزروعي نماينده مجلس ازحوزه انتخابيه اصفهان که صلاحيت اوبراي شرکت درانتخابات جاري رد شده است، درمصاحبه اي با رويترگفت با رد صلاحيت نامزدهاي انتخاباتي، احتمالا تمامي پنج کرسي حوزه انتخابيه اصفهان که تاکنون متعلق به اصلاح طلبان بود، دراختيارمحافظه کاران قرارخواهد گرفت. درمحلات فقيرنشين، اعتقادات قلبي و وفاداري نيست که راي دهندگان را به سوي نامزدهاي محافظه کار سوق مي دهد بلکه احتياج است که آن ها را واداربه اين کارمي کند. علي مرد بيکار 30 ساله اي که درصف يک سينما درکنار همسر سراپا پوشيده در چادر سياه خود ايستاده بود، گفت در انتخابات شرکت مي کند و افزود هيچ يک از سياستمداران نمي توانند دست به کارهاي بزرگ بزنند، بنابراين بگذاريد از کارهاي کوچک شروع کنيم. خبرگزاري رويتر گزارشي از فضاي انتخاباتي مجلس شوراي اسلامي دراصفهان و نظرات مردم نسبت به انتخابات منتشر کرده ونوشته است پوسترها وتبليغات انتخاباتي درمورد سياستمداراني که خود را نامزد نمايندگي مجلس کرده اند، تاثيري در افرادي مانند يک نقره کاراصفهاني ندارد که آن ها را روز جمعه به پاي صندوق هاي راي بکشاند. با اين حال خبرنگار رويتر به كساني بر مي خورد كه مي گويند آماده اند در انتخابات شركت كنند و انتظار كار هاي بزرگ از سياستمداران ندارند.
XS
SM
MD
LG