لینک‌های قابلیت دسترسی

دوشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۶ تهران ۰۸:۲۹

بررسي مطبوعات آلماني زبان: تشييع جنازه مردمسالاري در انتخابات مجلس


(rm) صدا |
روزنامه در استاندارد نوشت که 25 سال پس از پيدايش جمهوري اسلامي، چنين مي نمايد که با اين انتخابات، مردمسالاري را براي خاکسپاري به گورستان مي برند. روزنامه زود دويچه سايتونگ نوشت که محافظه کاران پاي در راه نزديکي با آمريکا گذارده اند. دي ولت نوشت که اگرچه اصلاحگرايان ظاهرا از ديدگاه سياسي شکست خورده اند، اما با جنجالي بزرگ، نامه به آيت الله خامنه اي، صحنه سياسي را ترک مي کنند. روزنامه دي پرسه نيز نوشت که دانشجويان از هم اکنون به پيامدهاي پس از پيروزي محافظه کاران مي انديشند. نخست شماري از اصلاحگرايان دستگير مي شود، اما در عين حال محافظه کاران خود به خوبي آگاه هستند که نمي توانند براي هميشه در جهت مخالف جريان آب شنا کنند، و دير يا زود وادار خواهند شد تا امتيازاتي به مردم بدهند. پرويز فرهنگ (راديوفردا): روزنامه در استاندارد، چاپ اتريش، در تفسير خود درباره روند انتخابات مجلس در ايران، مي نويسد: 25 سال پس از پيدايش جمهوري اسلامي، چنين مي نمايد که با اين انتخابات، مردمسالاري را براي خاکسپاري به گورستان مي برند. امروز جمعه، اول اسفندماه، بايد براي پايان نه هميشگي کوشش هاي آزادي خواهي بخش بزرگي از جامعه شهر نشين ايراني که با نظام روحانيت هماهنگي ندارد، سوگوار بود. مي نويسد: از آنجا که آزاد انديشان ايران در هيچکدام از نهادها حضور نداشتند، مجبور بودند که به اصلاحگرايان درون نظام تکيه کنند. اگرچه اصلاحگرايان در 25 سال گذشته راه درازي را پيموده اند و حتي خود را تا اپوزيسيون پيشرو برجسته کرده اند، اما در واقع آنها هميشه بخشي از همين نظام بوده اند. در استاندارد مي نويسد: اصلاحگرايان شکست خورده اند، اما جامعه ايران ديگر آن جامعه ديروز نيست. اگر چه مجلس برگزيده مردم نتوانست در درون نظام دگرگوني هايي پديد آورد، بايد صبر پيشه کرد و ديد که آيا با مجلسي که مردم به آن قانونيت نمي دهند، مي توان حکومت کرد. روزنامه زود دويچه سايتونگ نيز در يک مقاله تحليلي مي نويسد: هميشه اين محافظه کاران تندرو بودند که آتش تبلغيات را با تصويري از دوزخ و در ميانه آن آمريکا، شيطان بزرگ، را روشن نگاه مي داشتند، و اکنون همان محافظه کاران هستند که پاي در راه نزديکي با آمريکا گذارده اند. مي نويسد: محافظه کاران در مرحله نخست، به حفظ استحکامات خود مي انديشند، و بر آن هستند که اگر گشايش اقتصادي به سوي غرب پربار باشد، چرا ميوه هاي آن را اصلاحگرايان بايد بچينند، و نيز اينکه محافظه کاران مدتها است که آماده بازسازي روابط با آمريکا شده اند. و روزنامه دي ولت نيز مي نويسد: اگرچه اصلاحگرايان ظاهرا از ديدگاه سياسي شکست خورده اند، اما با جنجالي بزرگ، صحنه سياسي را ترک مي کنند. اين جنجال را آنها با نامه خود به آيت الله خامنه اي آفريدند، که در آن وي را متهم کردند که در پشت پرده، رد صلاحيت ها را خود او طراحي کرده است. مي نويسد: بدين ترتيب، اين نخستين بار است که اصلاحگرايان نهادي را هدف گرفته اند که در قانون اساسي، انتقاد ناپذير تعريف شده است. روزنامه دي ولت در پايان تفسير خود مي نويسد: ظاهرا از آنجا که اصلاحگرايان نمي خواهند مردم را با خطر روبرو کنند، عاقلانه هم نمي دانند که دانشجويان، زنان و جوانان را عليه سرکوبگري هايي که از هم اکنون پيش بيني مي شوند، بسيج کنند، و به دنبال آن مي نويسد: و يا آنکه آنها در موقعيتي نيستند که مردم سرخورده را براي جنبش اعتراضي به حرکت در آورند. روزنامه دي پرسه نيز در پيوند با انتخابات امروز، از فضاي دانشجويي مي نويسد که دانشجويان از هم اکنون به پيامدهاي پس از پيروزي محافظه کاران مي انديشند. آنها باور دارند که نخست شماري از اصلاحگرايان دستگير مي شود، اما در عين حال، مي گويند که محافظه کاران خود به خوبي آگاه هستند که نمي توانند براي هميشه در جهت مخالف جريان آب شنا کنند، و دير يا زود وادار خواهند شد تا امتيازاتي به مردم بدهند. روزنامه در استاندارد نوشت که 25 سال پس از پيدايش جمهوري اسلامي، چنين مي نمايد که با اين انتخابات، مردمسالاري را براي خاکسپاري به گورستان مي برند. روزنامه زود دويچه سايتونگ نوشت که محافظه کاران پاي در راه نزديکي با آمريکا گذارده اند. دي ولت نوشت که اگرچه اصلاحگرايان ظاهرا از ديدگاه سياسي شکست خورده اند، اما با جنجالي بزرگ، نامه به آيت الله خامنه اي، صحنه سياسي را ترک مي کنند. روزنامه دي پرسه نيز نوشت که دانشجويان از هم اکنون به پيامدهاي پس از پيروزي محافظه کاران مي انديشند. نخست شماري از اصلاحگرايان دستگير مي شود، اما در عين حال محافظه کاران خود به خوبي آگاه هستند که نمي توانند براي هميشه در جهت مخالف جريان آب شنا کنند، و دير يا زود وادار خواهند شد تا امتيازاتي به مردم بدهند.
XS
SM
MD
LG