لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۱ مهر ۱۳۹۶ تهران ۰۲:۴۷

عدم استقبال از انتخابات در منطقه خرم آباد: ناتواني نمايندگان پيشين در احقاق حقوق


(rm) صدا |
كيوان حسيني (راديو فردا): خرم آباد، از آن شهرهايي است خيلي وقتها رقابتهاي قومي در شركت يا عدم شركت در انتخابات نقش بسيار مهمي دارد. موضوعي كه شايد در اين انتخابات هم تاثير بگذارد. عباس دالوند، روزنامه نگاري است كه به سئوالات همكارم ماه منير رحيمي پاسخ داد. عباس دالوند (روزنامه نگار، خرم آباد): بنده از صبح تا يك بعد از ظهر كه در سطح شهر و محل صندوقهاي راي در قسمتهاي مختلف شهر بازديد داشتم و همچنين از دوستان ديگري هم كه از صندوقهاي راي خبر مي دهند، جز در چند نقطه شهر، مردم خرم آباد استقبال و حضور چنداني در مكانهاي راي گيري نداشتند. البته در آن چند نقطه هم صرفا افرادي معدود براي راي دادن به پاي صندوقها مي رفتند كه آنها هم بيشتر انگيزه راي دادنشان به علت روابط فاميلي و تا حدودي طايفه اي است. يعني خبري از حضور افراد سياسي، روشنفكران، جوانان و طبقات شهري براي راي دادن نيست. حتي مردم عادي، چون به هر حال شهر خرم آباد يك شهر سياسي است. ماه منير رحيمي (راديو فردا): آقاي دالوند در استان لرستان و بويژه خرم آباد، چه تعدادي داوطلب شركت كرده بودند براي نمايندگي و چند نفرشان رد صلاحيت شدند و الان چند نفرشان با هم رقابت مي كنند. عباس دالوند: من دقيقا تعداد كساني را كه ثبت نام كردند نمي دانم، ولي آنچه كه هست مثلا در شهر خرم آباد 24 نفر الان دارند با هم رقابت مي كنند. معلوم است كه اين 24 نفر هم از يك جناح خاص هستند، افرادي كه اينجا مطرح بودند به عنوان جناح اصلاح طلب و نيروهايي كه مورد توجه مردم بودند، رد صلاحيت شدند. جز يكي دو نفر مابقي نيروهاي سياسي آنچناني نيستند، يعني داراي جايگاه آنچناني در جامعه نيستند. افرادي معمولي هستند، حتي از افراد سياسي مشخص و قابل توجه در جناح راست هم در ميان آنها وجود ندارد. بيشتر بر مبناهاي ديگر بوده حضور اين افراد در انتخابات. م . م . ر : آن تعداد داوطلبان كه رد صلاحيت شدند، دليلش را اعلام كردند؟ عباس دالوند: بله دليلش همان عدم التزام عملي به اسلام و عدم اعتقاد به ولايت فقيه و اين مسائل است. سه چهار نفري كه به عنوان جناح چپ و عناصر اصلاح طلب در شهر خرم آباد مطرح بودند، غالبا افرادي بودند كه در آن اتفاقات سالهاي اخير داراي محاكمه و سوابق سياسي و دادگاهي و زنداني بودند. م . م . ر : آقاي دالوند به نظرتان چرا مردم الان اينطور تصميم گرفتند كه شركت نكنند در انتخابات؟ عباس دالوند: يك علت سياسي دارد، يك علت در واقع منطقه اي و استاني. يكي به خاطر همين آزاد نبودن فرايند انتخابات كه به هر حال به عنوان يكي از راههاي سياسي مشاركت اهالي در تعيين سرنوشت خودشان است. به هر حال معلوم است در اين دوره از انتخابات حتي خبري هم از آن آزاديهاي نسبي و رقابت بين جناحهاي سياسي حاكميت مثل دوره هاي قبل نيست. علت ديگر كه ويژه اين شهر است، اصولا ارزيابي مردم خرم آباد و استان لرستان نسبت به عملكرد نقش نمايندگان در مجلس منفي است. اين دوره كه حتي افراد كانديد شده نسبت به دوره هاي قبل خيلي ضعيف هستند، نسبت به كل دوره هاي مجلس آن ديدگاه منفي وجود دارد. مردم اينجا معتقدند كه همه اين نمايندگاني كه از اول تا كنون بوده اند، نتوانستند از حق و حقوق استان بخصوص در تخصيص اعتبارات ملي به اين استان موفق عمل كنند. به هر حال اينجا مردم يك سري مطالبات معوقه دارند و مهمتر از همه برمي گردد به مسائلي كه در سطح كشور است، در حقيقت همان مقابله با نهادهاي انتصابي با مجلس و مخدوش كردن نقش مجلس در تعيين سياستگذاريها و پيشبرد اهداف و مطالبات مردم و نبود فضاي سياسي رقابتي و آزاد براي يك انتخاب دموكراتيك، ولو به طور نسبي. اين به نظر من بيشترين تاثير را در عدم شركت و استقبال مردم در راي گيري دارد. عباس دالوند، روزنامه نگار در خرم آباد، در مصاحبه با راديو فردا مي گويد: جز در چند نقطه شهر، مردم خرم آباد استقبال و حضور چنداني در مكانهاي راي گيري نداشتند. البته در آن چند نقطه هم صرفا افرادي معدود براي راي دادن به پاي صندوقها مي رفتند كه آنها هم بيشتر انگيزه راي دادنشان به علت روابط فاميلي و تا حدودي طايفه اي است. در شهر خرم آباد 24 نفربا هم رقابت مي كنند كه از يك جناح خاص هستند، افراد جناح اصلاح طلب و نيروهايي كه مورد توجه مردم بودند، رد صلاحيت شدند. دليل عدم استقبال مردم منطقه به جز مطالبات عمومي مردم در سطح كشور، به عقيده وي اينست كه مردم معتقدند كه نمايندگان پيشين نتوانستند از حق و حقوق استان در تخصيص اعتبارات ملي به اين استان موفق عمل كنند.
XS
SM
MD
LG